فهرست مطالب

راه ابریشم - پیاپی 120 (مرداد 1390)
 • پیاپی 120 (مرداد 1390)
 • 84 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1390/06/15
 • تعداد عناوین: 22
|
 • سخن اول: وزارت راه و شهرسازی و اجرای سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه
  سیدقاسم بی نیاز صفحه 4
 • سفرهای استانی وزیر راه و شهرسازی
  صفحه 6
 • خبرنگاران واسطان شریف میان مردم و مسئولان هستند
  صفحه 18
 • برگزاری نخستین همایش منطقه ای روابط عمومی های حوزه راه و ترابری شمال غرب کشور
  صفحه 20
 • مشارکت های اقتصادی میانبر توسعه و آبادانی
  صفحه 23
 • انتصابات
  صفحه 27
 • گفت و گو با سعید چلندری مدیر کل فرودگاه های خراسان رضوی
  صفحه 30
 • گفت و گو با مدیر کل راه و تراری ایلام
  صفحه 35
 • گفت و گو با مدیر کل راه و ترابری لرستان
  صفحه 38
 • مهمترین اولویت راه و ترابری استان تهران
  صفحه 39
 • اتصال راه آهن گرگان به قزاقستان
  صفحه 40
 • رشد 19 درصد بارگیری در راه آهن هرمزگان
  صفحه 41
 • صدای همکار
  صفحه 42
 • اخبار در نگاه رسانه ها
  صفحه 44
 • مقالات
 • طرح عارضه یابی مدل تحول و نظام پیشنهادها در سازمان هواشناسی کشور
  مهندس بهرام صناعی، مهندس احمدرضا احمدی، مهندس محسن قاسمی صفحه 46
 • ماه رمضان، ماه نزول قرآنو صعود انسان
  صفحه 48
 • نقش حمل و نقل در کاهش آسیب های پنهان توسعه
  سیدابوالحسن موسویان صفحه 53
 • برداشت ماسه از دریای خزر
  سبحان الله علیپور لیمایی صفحه 59
 • عوامل تحول در حقوق مردم
  مهندس علیرضا صفائی صفحه 62
 • حمل و نقل سبز
  محمدرضا شیدایی، سیدمهدی شریفی مقدم کاخکی، رضا بختیاری، علی قنبرزاده صفحه 64
 • رویدادها
  صفحه 72
 • معرفی کتاب
  صفحه 82