فهرست مطالب

زراعت و اصلاح نباتات ایران - سال چهارم شماره 2 (تابستان 1387)
 • سال چهارم شماره 2 (تابستان 1387)
 • تاریخ انتشار: 1387/10/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • بررسی ترکیب پذیری لاین های ذرت ایرانی با استفاده از تلاقی دای آلل
  خداداد مصطفوی، رجب چوکان، محمد تائب، اسلام مجیدی هروان، محمدرضا بی همتا صفحه 4
 • بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد گلزنگ پاییزه Carthamus tinctorius L در شرایط دیم کرمانشاه
  کیوان شمس، علیرضا پازکی، سهیل کبرایی صفحه 23
 • اثر کاربرد پتاسیم بر خواص کمی و توسعه ریشه در ذرت، سورگوم و ارزان در شرایط تنش خشکی
  سیدعلیرضا ولد آبادی، حسین علی آبادی فراهانی صفحه 37
 • سنتز مشتق کلرو دی آلکیل آمینو تری آزین به عنوان یک علف کش پر مصرف در گیاهان ذرت، نیشکر و آناناس با کارایی و خلوص بالا
  عباس احمدی صفحه 51
 • اثرات تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم آفتابگردان روغنی
  داریوش تقوی، داود حبیبی، فرهاد محبتی، علیرضا ولدیانی صفحه 57
 • بررسی اثر تنش خشکی و محلول پاشی سلنیوم بر عملکرد و فعالیت برخی از بیومارکرهای بیوشیمیایی در ارقام مختلف آفتابگردان روغنی
  محمدرضا دادنیا، داود حبیبی، محمدرضا اردکانی، قربان نور محمدی صفحه 67
 • ارزیابی عکس العمل سویا نسبت به مقادیر و سویه های مختلف باکتری Bradyrhizobium japonicum در منطقه شمال خوزستان
  علیرضا شکوه فر، رضا سهولی، غلامرضا قدرتی صفحه 81
 • بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم آفتابگردان روغنی (رکورد و آذرگل)
  محمد شریف مقدسی، آرمین موقر صفحه 93