فهرست مطالب

لقمان / luqman - سال بیست و یکم شماره 1 (پیاپی 41، بهار 1390)
 • سال بیست و یکم شماره 1 (پیاپی 41، بهار 1390)
 • 134 صفحه، بهای روی جلد: 40,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/06/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سینما و ادبیات: ساختار فضا در آثار بهمن فرمان آرا و نویسندگان رمان نو
  آرمیتا اصغری صفحه 9
 • رئالیسم جادویی درداستان بچه اثر غلامحسین ساعدی
  المیرا دادور صفحه 27
 • اسطوره - متن در ادبیات فارسی / نمونه مطالعاتی: شاهنامه فردوسی
  بهمن نامور مطلق صفحه 39
 • همانندی در عرصه عمل: از نوول های شرقی یورسنار تا نوول های آسیایی گوبینو
  طهمورث ساجدی صفحه 59
 • ردپای سمبولیسم فرانسه در اشعار نیما یوشیج
  ناهید شاهوردیانی، مهسا هاشمی طاهری صفحه 73
 • میراث فرهنگی، هویت ملی
  محمود طالقانی صفحه 89
 • دژهای ایران در سفرنامه های جهانگردان غربی سده های هفدهم، هجدهم و نوزدهم
  ژان کلود ووازن صفحه 113