فهرست مطالب

بهداشت جهان - سال بیست و دوم شماره 2 (پیاپی 61، تابستان 1389)
 • سال بیست و دوم شماره 2 (پیاپی 61، تابستان 1389)
 • 88 صفحه، بهای روی جلد: 13,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/06/20
 • تعداد عناوین: 29
|
 • سخن سردبیر
  علی فرازمند صفحه 2
 • نقش علوم پایه در سلامت
  مرجان قندی صفحه 4
 • حیات پیچیده است
  ترجمه: سعیده جعفری نژاد صفحه 6
 • وراثت پذیری گمشده
  ترجمه: علی فرازمند، الهه زهره وندی صفحه 10
 • فهم عامه درباره ژنتیک و سلامت
  ترجمه: عطا کالیراد صفحه 15
 • ژنگان شناسی و مراقبت از بیماران سرطانی
  فرهاد مهدی پور صفحه 22
 • مشاوره ژنتیک در ایران
  داریوش فرهود صفحه 25
 • تشخیص پیش از تولد
  سارا غروی صفحه 28
 • ایا زندگی در محیط پربار ژنها را تغییر می دهد؟
  ترجمه: سیده آمنه مطهری صفحه 31
 • ژن درمانی و سازوکار آن
  ترجمه: مهناز فاتحی صفحه 32
 • ژن درمانی: مصاحبه با یک پیشتاز ناکام
  ترجمه: الهه زهره وندی صفحه 33
 • آیا تغییرات شیوه زندگی منجر به بهبود وضعیت ژنها می شود؟
  ترجمه: سیده آمنه مطهری صفحه 35
 • اپیدمیولوژی مادران و کودکان
  محسن رضاییان صفحه 36
 • پوکی استخوان: تغذیه، پیشگیری و درمان
  گردآوری: پروین ینکی صفحه 40
 • پارکینسون و درمان آن
  فاطمه عماد، مهناز فاتحی صفحه 44
 • بهره گیری از منابع انرژی پاک در روستاها
  ترانه طاهری صفحه 47
 • سرطان پستان: عوامل خطرزا و پیشگیری
  ترجمه: پروین ینکی صفحه 54
 • مروری بر کتاب سرطان چه می کند
  فرح بشارتیان صفحه 56
 • رابطه تغییر آب و هوای جهان با بیماری های عفونی
  ترجمه: زهرا علیزاده صفحه 58
 • راهنمایی برای پدر و مادرانی که برای اولین بار بچه دار می شوند
  ترجمه: فاطمه خواجوی صفحه 60
 • چای
  فرح بشارتیان صفحه 65
 • پول خوشبختی می آورد
  ترجمه: سیده آمنه مطهری صفحه 67
 • کنترل وزن
  ترجمه: سیده آمنه مطهری صفحه 68
 • آیا به دنیا آمده ایم تا هر چه می توانیم سالاد بخوریم؟ ژنتیک و تغذیه
  ترجمه: مهناز فاتحی صفحه 72
 • ریشه کنی بیماری
  محسن رضاییان صفحه 74
 • گزارش از سومین همایش ملی ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک
  ترانه بشارتیان صفحه 77
 • آب بخورم یا نخورم؟
  فرح بشارتیان صفحه 78
 • دیدگاه ها و رویدادها
  فرح بشارتیان صفحه 81
 • بهداشت و سلامت در رسانه های دیگر
  فرح بشارتیان صفحه 83