فهرست مطالب

نجوم - سال بیست و یکم شماره 1 (پیاپی 210، مهر 1390)
 • سال بیست و یکم شماره 1 (پیاپی 210، مهر 1390)
 • 68 صفحه، بهای روی جلد: 30,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/07/01
 • تعداد عناوین: 23
|
 • یک نگاه
  صفحه 8
 • بیست سال پیش در همین ماه
  صفحه 10
 • اخبار جهان
  صفحه 11
 • نگاهی هوشمندانه تر از دایناسورها
  آهو آریانی صفحه 14
 • گفت و گو با دکتر فیروز نادری
  شهاب صقری صفحه 16
 • سیارهای از جنس الماس
  ترجمه: شادی حامدی آزاد صفحه 23
 • معمای کیهانی
  ترجمه: آهو آریانی، مهدی نجفی زیازی صفحه 24
 • سن ماه را نپرس!
  مونا ثریایی صفحه 28
 • پیشتازی جراد در میان شهاب های اژدهایی
  کاظم کوکرم صفحه 30
 • پدیده های نجومی در این ماه
  صفحه 32
 • نقشه ی آسمان در این ماه
  صفحه 34
 • نگاهی به اوضاع کواکب در این ماه
  صفحه 36
 • نام های اجرام غیر ستاره ای
  صفحه 38
 • اهله ی ماه- جدول - نمودار رقص اقمار
  صفحه 40
 • چاپارهای زمین
 • سلام فضایی ها
  مهدی نجفی زیازی صفحه 42
 • نقشه گنج
  صفحه 45
 • به کجا چنین شتابان؟
  مهدی نجفی زیازی صفحه 48
 • پایونیرهای 10 و 11 پیام آورانی که پا به سن گذاشته اند!
  آهو آریانی صفحه 50
 • ستاره ها مال همه
  شادی حامدی آزاد صفحه 52
 • اخبار ایران
  زهرا رحیمدل صفحه 54
 • قاب ژرف
  صفحه 55
 • نمایه ی سال بیستم
  تینا امینی صفحه 60
 • بازارچه
  صفحه 63