فهرست مطالب

چاپ و تبلیغات - پیاپی 27 (شهریور 1390)
 • پیاپی 27 (شهریور 1390)
 • 104 صفحه، بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/07/01
 • تعداد عناوین: 25
|
 • در آغاز کلام
  صفحه 4
 • مبانی رسانه چاپ
  صفحه 6
 • پدر صنعت عکاسی
  صفحه 12
 • اسرار رنگ
  صفحه 16
 • توضیح جدول نمایشگاه های جهان
  صفحه 22
 • نشست خبری پرینت پروموشن
  صفحه 24
 • تکنیک های فرم بندی
  صفحه 26
 • راهنمای مدیران به سمت بازاریابی و تبلیغات
  صفحه 34
 • بهینه سازی فروش منحصر به فرد
  صفحه 38
 • در باره کاغذهای بازیافتی
  صفحه 40
 • چه می فروشید؟
  صفحه 42
 • شیوه های تبلیغات
  صفحه 46
 • 12 نکته مهم در خرده فروشی
  صفحه 50
 • چگونگی توسعه برند
  صفحه 54
 • بازاریابی و تبلیغات شطرنجی
  صفحه 56
 • مدیریت خطر
  صفحه 60
 • بازاریابی مدرن
  صفحه 66
 • بازاریابی بین المللی
  صفحه 72
 • تبلیغات در دوره معاصر
  صفحه 74
 • کتابخانه
  صفحه 79
 • صحافی های غیر مجاز
  صفحه 80
 • بازدید دو میلیون و 250 هزار نفر از نمایشگاه قرآن
  صفحه 86
 • کالیبره کردن و پروفایل سازی مانیتور
  صفحه 90
 • کارگران چاپ بیکار نمی مانند
  صفحه 94
 • اخبار
  صفحه 98