فهرست مطالب

عمران آب - پیاپی 50 (شهریور 1390)

ماهنامه عمران آب
پیاپی 50 (شهریور 1390)

 • 102 صفحه، بهای روی جلد: 30,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/07/01
 • تعداد عناوین: 13
|
 • مدیریت مصرف آب
  صفحه 9
 • تحلیل بدنه سد دوقوسی بتنی بختیاری توسط کدنویسی المان محدود سه بعدی
  امید بختیاری نژاد، هوشنگ حسونی زاده، احسان دریکوند صفحه 10
 • مدیریت کنترل و تصفیه شیرابه تولیدی در محل دفن زباله های شهری در ایران با رویکرد کنترل آلودگی آبهای زیر زمینی
  سامان احمدی زاد، عباس پورجم صفحه 20
 • تحلیل پیرامون فرآیندهای جذب و بیوجذب و کاربردهای آن در حذف ترکیبات فنلی
  احسان احمدی، محمد داننده اسکویی صفحه 31
 • بررسی عملکرد رفتار خاکهای دانه ای سست تقویت شده با الیاف مصنوعی
  اسماعیل معصومی، کاوه استاد علی عسکری، حسین میسمی صفحه 39
 • بررسی سوسرها در شبکه فاضلاب شهر اصفهان چالش ها و راهکارها
  مژگان عسکری، ادیب جابری صفحه 44
 • در امتداد رودخانه مزارشاه
  محمد برشان صفحه 50
 • امنیت و توسعه پایدار با روش های کاهش آسیب های کم آبی در مناطق کم آب کشور
  کاوه استاد علی عسکری، حسین میسمی، کیوان استادعلی عسکری، سیدهاشم نوربخش صفحه 55
 • آشنایی با اکوسیستم های دریایی / نظرات مربوط به پیدایش اقیانوس ها
  راما رضوانی صفحه 59
 • آب و فناوری نانو
  صفحه 63
 • فن آوری های نوین صنعت آب
  بنفشه بجنوردی صفحه 78