فهرست مطالب

طنز و کاریکاتور - پیاپی 249 (مهر 1390)
 • پیاپی 249 (مهر 1390)
 • 32 صفحه، بهای روی جلد: 7,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/07/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سردمقاله: مردان صلح... مردان در راه صلح
  صفحه 2
 • حرف و کاریکاتور
  صفحه 3
 • مسابقه درک کاریکاتور
  صفحه 6
 • کاریکاتورهای برنده
  صفحه 8
 • دستاورد تورم
  صفحه 11
 • آخرین آیتم قویترین مرد آهنین
  صفحه 13
 • گفتگو با یکی از خیابان های تهران: مخبرالدوله سر سعدی
  صفحه 16
 • پیتر گابریل پل معلق بین شرق و غرب
  صفحه 22
 • یک ستون جدید
  صفحه 26
 • جدول
  صفحه 28
 • مسابقه کاریکاتور
  صفحه 29
 • طنز چهاربعدی
  صفحه 30