فهرست مطالب

کشاورز - پیاپی 382 (مهر 1390)
 • پیاپی 382 (مهر 1390)
 • 66 صفحه، بهای روی جلد: 40,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/07/25
 • تعداد عناوین: 24
|
 • بستر بذر را دریابید بدون آن هیچ رشدی پایدار نیست
  دکتر فریدون گل افرا صفحه 4
 • در روانه کردن گاوهای شیری به کشتارگاه ها، پیش بینی ها به حقیقت می پیوندند
  صفحه 7
 • 120 شرکت کننده با 50 درصد تولیدات داخلی در این نمایشگاه حضور یافتند
  صفحه 8
 • در کارگاه آموزشی کاشت مستقیم در جلگه رخ استان خراسان رضوی برای اولین بار، دستگاه پیشرفته کاشت غلات آزمایش شد
  صفحه 14
 • جهاد اقتصادی، باز کردن راه ها و برطرف کردن موانع است
  صفحه 16
 • هم اندیشان رشته های مختلف در پی یافتن تنگناها برای رفع آنها
  صفحه 18
 • انتقادات سازنده باعث تقویت دولت و نظام می شوند
  صفحه 21
 • با اشاعه خلاف ها و بی عدالتی ها، چگونه می توان انتظار رشد سرمایه گذاری و اقتصاد کشور را داشت؟
  صفحه 22
 • خاک ورزی حفاظتی از تئوری تا اجرای موفق، چه تمهیداتی را می طلبد؟
  صفحه 24
 • شرکت کارپاک در ارتقای سطح مکانیزاسیون کشاورزی ایران مشارکت دارد
  صفحه 29
 • بررسی وضعیت بحرانی و فوق بحرانی آب های زیر زمینی نیمی از دشت های رودخانه ای کشور
  منصور قطبی سرابی صفحه 30
 • بدترین خشکسالی 60 ساله اخیر در شاخ آفریقا
  صفحه 32
 • مصرف بهینه آب در گلخانه ها از طریق اتوماسیون سیستم های آبیاری
  مهندس سیده فاطمه میری صفحه 34
 • خشکسالی در ایران و مزایای آبیاری قطره ای
  شاهد مشایخان، مهدی ابراهیمی صفحه 38
 • اخبار سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
  صفحه 42
 • مدیریت تلفیقی آفات، راهکاری مناسب در جهت بهینه سازی مصرف سموم در کشاورزی
  امیرحسین پیرمرادی صفحه 46
 • عوامل موثر بر انتخاب کودهای شیمیایی
  گردآوری: مهندس آیسان فرهومند صفحه 50
 • واردات میوه با مجوزهای خاص
  صفحه 52
 • راهنمای شناسایی درختان میوه خطرناک
  صفحه 53
 • استفاده از آب شور برای آبیاری گندم
  علیرضا کیانی صفحه 56
 • سویا لوبیایی که همه چیز به آن وابسته است
  صفحه 58
 • جنگل زدایی یا احیای جنگل ها؟
  صفحه 60
 • به امید روزی که کیفیت ها بر کمیت ها پیش بگیرند
  صفحه 62
 • در محضر مش رجب خورجینی
  صفحه 63