فهرست مطالب

هنر معماری - پیاپی 20 (بهار 1390)
 • پیاپی 20 (بهار 1390)
 • 178 صفحه، بهای روی جلد: 70,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/03/20
 • تعداد عناوین: 26
|
 • طراحی و معماری داخلی
 • فراخوان سومین مسابقه ی طراحی و معماری داخلی هنر معماری / حامی: شرکت مبلمان هارمونی
  صفحه 4
 • طراحی و معماری داخلی: در ایران
 • نمازخانه ی سازمان مشاوره ی فنی و مهندسی شهر تهران
  علی قربانی، ساجد گل افشانی صفحه 12
 • طراحی داخلی فروشگاه کفش فرشتگان
  علیرضا امتیاز صفحه 14
 • منزل مسکونی قبا / (گروه طراحان باتیس)
  مجید فتوره چیانی، حمید فتوره چیانی صفحه 18
 • پروژه بازسازی و طراحی داخلی: رستوران خاتون / گروه معماری رخ
  صفحه 20
 • فروشگاه لباس کودک H&M
  بی تا شکاری صفحه 24
 • فروشگاه ROCCO / (گروه طراحی ایلیاد)
  امین مفیدی، بنفشه زارعی، عطا ششمانی صفحه 28
 • طراحی و معماری داخلی: در جهان
 • در باغ
  تامس فایفر و شرکاء صفحه 30
 • افق آبی / شلتون، میندل و شرکاء
  صفحه 36
 • هنر زندگی / ستمبرگ افیریات
  صفحه 42
 • رستوران مرکز ژرژ پمپیدو
  ژاکوب، مک فارلین صفحه 50
 • طراحی و معماری داخلی در روسیه
  ترجمه: آبتین گلکار، فاطمه محمدی صفحه 56
 • طراحی و معماری داخلی: نورپردازی
 • نورپردازی بی نقص (بخش ششم)
  اشکان جیهوری صفحه 66
 • معماری
 • معرفی یک معمار
  پویا خزائلی پارسا صفحه 82
 • معماری: فضاهای مسکونی
 • پیوستن درون و بیرون
  صفحه 96
 • خانه ی تیوبک / معماران ریک جی
  صفحه 98
 • کاسا اکوئیس / معماران بارکلی و کروسه
  صفحه 104
 • معماری: فضاهای عمومی
 • موزه ی ملی هنرهای قرن بیست و یکم
  زاها حدید صفحه 112
 • مرکز پمپیدو متس
  شیگرو بان، ژان دو گاستین ترجمه: اشکان جیهوری صفحه 126
 • موزه ی هنرهای معاصر هرنینگ دانمارک
  استیون هال ترجمه: اشکان جیهوری صفحه 132
 • مرکز زامت / 3LHD
  صفحه 142
 • طراحی صنعتی
 • ی. ز. باخ/ سالن موسیقی مجلسی / کاری از شرکت معماران زاها حدید
  صفحه 152
 • طراحی های صنعتی زاها حدید
  صفحه 154
 • جو پونتی
  صفحه 172
 • صندلی سوپرلگرا
  علیرضا صالح راستین صفحه 173
 • صندلی مکعبی (صندلی به سبک ایرانی)
  طراحی از آزاده رحیمی، علیرضا ایلیاوی، روژیا عبدساکن صفحه 174