فهرست مطالب

جستجو - پیاپی 375 (اول آبان 1390)
 • پیاپی 375 (اول آبان 1390)
 • 66 صفحه، بهای روی جلد: 8,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/08/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • شرح در متن معمولی/ تک بیتی ناب/ مثل در شرح در متن
  صفحات 4-10
 • در جستجوی خودرو/ در جستجوی بازیگر/ شرح در متن
  صفحات 11-16
 • مطلب کوتاه/ کلاسیک/ کلاسیک تونویسی
  صفحات 17-21
 • کلاسیک/ چهار واژه و هشت پاسخ
  صفحات 22-25
 • کلاسیک/ کلاسیک مدرن
  صفحات 26-29
 • در جستجو/ نسل جدید مرموز/ جدول بزرگ/ مسابقه پاییزی
  صفحات 30-35
 • مطلب کوتاه/ راز ستاره و الماس/ جهان ادبیات/ دوبیتی
  صفحات 36-40
 • بلند بالا/ سخن بزرگان/ هفت واژه اسرار آمیز/ دوباره کاری
  صفحات 41-47
 • سودوکو/ کلام نهفته/ گلگشت دیوان حافظ/ مثل آباد
  صفحات 48-54
 • کشف رمز/ مطلب کوتاه/ طراحی جدول جستجو/ کلیدواژه
  صفحات 55-59
 • اسامی/ پاسخنامه جدول های رمزدار/ حل جداول شماره 370/ فرم شرکت در مسابقه
  صفحات 60-66