فهرست مطالب

نجوم - سال بیست و یکم شماره 2 (پیاپی 211، آبان 1390)
 • سال بیست و یکم شماره 2 (پیاپی 211، آبان 1390)
 • 68 صفحه، بهای روی جلد: 30,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/08/01
 • تعداد عناوین: 28
|
 • یک نگاه (صفحات 8 و 10)
  صفحه 8
 • بیست سال پیش در همین ماه
  صفحه 12
 • اخبار جهان
  صفحه 13
 • ذراتی که فیزیک سرشان نمیشود!
  شادی حامدی آزاد، آهو آریانی صفحه 16
 • طولع دو خورشید
  آهو آریانی صفحه 18
 • سیارک قاتل دایناسورها...
  شادی حامدی آزاد صفحه 19
 • هزاران بمب ساعتی
  ترجمه: شادی حامدی آزاد صفحه 20
 • سیاره ی زغالی
  مهسا آزادمنش صفحه 22
 • مولکول های DNA فضایی
  ترجمه: نیلوفر فشنگ ساز صفحه 23
 • غیر قمر هیچ مگو
  مهدی نجفی زیازی صفحه 24
 • گامی در اختر فیزیک نظری
  شادی حامدی آزاد صفحه 26
 • عکاسی نجومی با دوربین های دیجیتال
  بابک سدهی صفحه 28
 • آسمان در این ماه (آبان 1390)
  صفحه 29
 • مشتری میان بر ساوش و قیطس میانجیگری می کند
  کاظم کوکرم صفحه 30
 • پدیده های نجومی در این ماه
  صفحه 32
 • نقشه ی آسمان در این ماه
  صفحه 34
 • نگاهی به اوضاع کواکب در این ماه
  صفحه 36
 • اژدها چه کرد
  صفحه 38
 • اهله ی ماه - جدول سیارات - نمودار رقص اقمار
  صفحه 40
 • در ژرفای آسمان شب
  بابک امین تفرشی صفحه 42
 • خوراندن کرفس به مردم! / گفتگو با سیاوش صفاریان پور
  صفحه 44
 • هویت خود/ هویت دیگری
  پوریا ناظمی صفحه 48
 • علاقه مند نشدم مجبور شدم / گفتگو با شهروز خلیل مقدم
  صفحه 51
 • شب، سکوت، کویر
  ساناز مصطفی زاده صفحه 54
 • اخبار داخلی
  صفحه 56
 • اخبار ماهنامه ی نجوم
  صفحه 57
 • قاب ژرف
  صفحه 58
 • چکیده به زبان انگیسی
  ترجمه: نادر حیدری صفحه 62