فهرست مطالب

Reproductive BioMedicine - Volume:9 Issue: 4, 2011
 • Volume:9 Issue: 4, 2011
 • تاریخ انتشار: 1390/08/17
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مقاله اصیل
 • Lii، Shung Hung، Chi، Hwa Yen، Shu، Hsin Lee، Bih، Ching Shu، For، Wey Lung، Ching، yng Kuo، Wei، Ya Wu، Angel Yen، Chiao Lu، Yen، Ju Lin، Hui، Sheng، Lin، Ming، Chih، Chou، Meng، Chih Lee* صفحه 269
  مقدمه
  تعداد روزافزونی از زوج ها از روش های کمک به باروری (ART) استفاده می کنند که این امر به علت بالارفتن سن حاملگی یا مشکلات تولد می-باشد.
  هدف
  در این مطالعه به بررسی سلامت حاملگی و نتایج تولد در زنانی که از ART استفاده کرده اند و عوامل موثر بر کاهش وزن هنگام تولد (به زیر 10% نرمال) در این زنان پرداخته است.
  مواد و روش ها
  در یک نمونه گیری سیستماتیک تعداد 24200 مادر و فرزند از تعداد کل 741, 206 تولد در سال 2005 در تایوان مطالعه شدند که در این سال 366 نوزاد بوسیله استفاده از ART بدنیا آمده بودند.
  نتایج
  مادرانی که از ART استفاده کرده بودند در حین حاملگی در خطر بروز عوارض بیشتری نسبت به مادرانی که طبیعی حامله شده بودند، قرار داشتند. این عوارض شامل: دیابت شیرین (GDM)، پرفشاری خون ناشی از حاملگی (PIH) و پلاسنتا پرویا بود. بعلاوه نوزادان متولد شده از ART دارای پیش-آگهی بدتری از نوزادان متولد شده از حاملگی طبیعی مانند وزن کم موقع تولد (زیر 2500 گرم) (33/1% در مقایسه با 6/4% در نوزادان حاصل از حاملگی طبیعی) بودند.
  نتیجه گیری
  سلامت حاملگی و نتایج تولد در زنانی که از ART استفاده کرده بودند بدتر از مادرانی که به طور طبیعی حامله شده بودند، بدست آمد. انواع این عوارض در بین مادرانی که از ART استفاده کردند شامل GDM و PIH و پلاسنتا پرویا بود همچنین چند قلویی مهم ترین فاکتور کم بودن وزن موقع تولد نوزادان این مادران بدست آمد. نتایج این مطالعه می تواند به عنوان منبعی جهت سلامت و مراقبت مادران و نوزادان حاصل از ART مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ART، سلامت باروری، نتایج تولد
 • خدیجه فوقی، معرفت غفاری نوین*، زهرا مجد جباری، توحید نجفی، محمدحسن حیدری، البرز رستم پور یاسوری صفحه 277
  مقدمه
  آزواسپرمی غیر انسدادی یکی ازعلل ناباروری مردانه بوده که درآن اختلال در فرآیند اسپرماتوژنز دیده می شود. مطالعات اخیر نقش احتمالی آنزیم آندوتلیالی سنتزکننده نیتریک اکساید(eNOS) را درفرآیند اسپرماتوژنز پیشنهاد می کند.
  هدف
  هدف از این مطالعه ارزیابی بیان ایزوفرم آندوتلیالی آنزیم سنتزکننده نیتریک اکساید در بافت بیضه مردان مبتلا به آزواسپرمی غیر انسدادی در مقایسه با مردان با اسپرماتوژنز طبیعی با استفاده از تکنیک ایمونوهیستوشیمی بوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مورد-شاهدی، بافت بیضه از 10 مرد مبتلا به آزواسپرمی غیرانسدادی و 7 مرد با اسپرماتوژنز طبیعی که به مرکز ناباروری برای تشخیص یا درمان ناباروری مراجعه کرده بودند، تهیه شد. ایمونوهیستوشیمی برای مکان یابی ایزوفرم eNOS دراین بافت ها استفاده و شدت رنگ-پذیری بصورت نیمه کمی ارزیابی گردید. بعلاوه در هر دو گروه بررسی هیستوپاتولوژی انجام شد.
  نتایج
  فعالیت ایزوفرم آنزیم eNOS در سیتوپلاسم سلولهای سرتولی و لایدیک در هر دو گروه دیده شد. همچنین تفاوت قابل ملاحظه ای ازنظر شدت رنگ پذیری در بین دو گروه وجود داشت. بیان eNOS در سلول های لایدیک گروه کنترل بطور معنی داری ازگروه آزواسپرمی غیرانسدادی بیشتر بود، در حالیکه بیان eNOS درسلول های سرتولی مردان با آزواسپرمی غیرانسدادی بیشتر ازگروه کنترل بود (p<0.05).
  eNOS در سلول های طبیعی زایا دیده نشد ولی در سلول های زایای غیرطبیعی با هسته پیکنوتیک بشدت دیده شد. شایع ترین یافته های هیستوپاتولوژیک شامل هیپواسپرماتوژنز (%27/2)، سندرم سرتولی سل به تنهایی (%18/1) و فیبروز لوله ای (%13/6) بودند.
  نتیجه گیری
  این مطالعه پیشنهاد می کند افزایش سطح eNOS ممکن است نقش مهمی در فرایند آپوپتوز سلول های غیرطبیعی زایا و اختلال در فرآیند اسپرماتوژنز داشته باشد.
  کلیدواژگان: آنزیم نیتریک اکساید اندوتلیالی، آزواسپرمی غیر انسدادی، ایمونوهیستوشیمی، اسپرماتوژنز بافت بیضه انسانی
 • عباس افلاطونیان، مریم افتخار، فرناز محمدیان*، فریبا یوسف نژاد صفحه 281
  مقدمه
  در سرتاسر دنیا باروری انسانها کاهش یافته است و سن بالای زنان یکی از مهمترین فاکتورهای تعیین کننده در موفقیت تولید مثل می باشد. سن بالا دارای اثرات منفی بر روی نتایج ART بوده و باعث کاهش شانس تولد زنده بدنبال استفاده از ART خصوصا بعد از 40 سالگی می شود.
  هدف
  هدف این مطالعه بررسی نتایج ART از نظر میزان حاملگی، سقط، کنسل سیکل و تولد زنده در زنان 40 ساله و بالاتر بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت گذشته نگر بر روی 313 بیمار که در بیمارستان مادر یزد تحت ART قرار گرفته بودند، انجام شد. صرف نظر از علت و نوع نازائی، زنان با سن 40 سال و بالاتر که اندیکاسیون انجام ART داشتند، وارد مطالعه شدند. در این مطالعه از اطلاعات سیکل هایIVF یا ICSI با ترانسفر جنین تازه استفاده شد و بررسی ها از نظر میزان حاملگی، سقط، کنسل سیکل و تولد زنده بر روی بیماران انجام گردید.
  نتایج
  متوسط سن زنان 1/97± 41/87 بود. میزان حاملگی شیمیائی به ازای هر سیکل 8/6% (27 بیمار از 313 بیمار) و میزان حاملگی کلینیکی به ازای هر سیکل 3/8% (12 بیمار از 313 بیمار) بود. سقط خودبخودی در 63% از بیماران با تست حاملگی مثبت مشاهده شد (17 بیمار از 27 بیمار). میزان کنسل سیکل حدود 23/3% به ازای هر پونکسیون تخمدانی بود. میزان تولد زنده به ازای هر سیکل در زنانی کهART در سن 40 سال یا بالاتر انجام داده بودند، 3/2% (10 بیمار از 313 بیمار) بود که 8 نفر از این زنان سن کمتر از 42 سال داشتند.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه، توصیه می شود زنان 42 ساله و بالاتر به جای استفاده از ART، از سایر روش ها نظیر تخمک اهدائی یا فرزند خواندگی استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: سن بالا، تکنولوژی کمک باروری، میزان حاملگی، تولد زنده
 • لیلا صفدریان، شهره موحدی*.، اشرف آل یاسین، مرضیه آقاحسینی، پروین فلاح، زهرا رضاییان صفحه 285
  مقدمه
  با وجود پیشرفت بسیار در زمینه ART، میزان لانه گزینی هنوز بسیار کم است. مطالعات اخیر نشان داده اند که صدمه موضعی بر آندومتر موجب افزایش لانه گزینی در سیکل ART می شود. این مطالعه نیز تلاشی در جهت بررسی این اثر بر لانه گزینی می باشد.
  هدف
  هدف این مطالعه شناسایی احتمال افزایش میزان لانه گزینی متعاقب ایجاد صدمه موضعی به آندومتر در سیکل های ART بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مداخله ای 100 بیمار با پاسخ تخمدانی مناسب به تحریک هورمونی انتخاب شدند. بیماران به دو گروه کنترل و مورد شامل هر گروه 50 نفر تقسیم و خراش آندومتر توسط کورت پایپل در 50 نفر گروه مورد مطالعه در روز 21 از سیکل قبل از IVF که قرص OCP در این سیکل مصرف شده بود، انجام گردید. 26 بیمار از 100 نفر به علت داشتن تعداد فولیکول های تحریک شده کمتر از 3 عدد، یا عدم تولید جنین و یا کنسل شدن سیکل آنها به خاطر OHSS، از مطالعه حذف گردیدند. بقیه بیماران مشتمل بر33 نفر در گروه مطالعه و 41 نفر در گروه کنترل باقی ماندند.
  نتایج
  هیچ تفاوت معنی داری بین دو گروه از نظر سن بیماران، طول زمان نازایی، BMI و میزان پایه FSH در روز سوم پاسخ به تحریک هورمونی وجود نداشت. میزان لانه گزینی و حاملگی شیمیایی و کلینیکی در گروه مطالعه به ترتیب 4/9% و 18/2% و 12/1% و در گروه کنترل 6/7%، 19/5% و 17/1% که حاکی از تفاوت قابل ملاحظه ای نمی باشد.
  نتیجه گیری
  در مطالعه ما، بیوپسی آندومتر شانس حاملگی پس از سیکل درمانی را افزایش نداد.
  کلیدواژگان: صدمه به آندومتر، ART، لانه گزینی، بیوپسی آندومتر
 • اکرم آهنگر پور*، علی اکبر عروجن، اشرف امیرزرگر، مریم قنواتی صفحه 289
  مقدمه
  بهار نارنج (Citrus aurantium) یک درختچه با گلهای سفید معطر است. این گل در کشورهای آسیایی غالبا برای درمان بیماری های گوارشی استفاده می شود.
  هدف
  هدف این تحقیق، بررسی اثر عصاره آبی گل بهار نارنج بر انقباضات رحم موش باکره در حضور منقبض کننده های رحم بود.
  مواد و روش ها
  تعداد 30 سر موش صحرایی باکره ویستار در محدوده وزنی 300-200 گرم انتخاب شدند. بعد از لاپاراتومی قطعه ای از رحم را جدا کرده، در حمام بافت (محلول دیژالون، oC29) قرار دادیم. پس از آن انقباضات ناشی ازپتاسیم کلرید، باریم کلرید و اکسی توسین به روش ایزومتریک ثبت و همچنین تاثیر عصاره آبی بهار نارنج (mg/ml 8-1) بر انقباضات رحمی مورد تحقیق قرار داده شد. سپس رحم بصورت جداگانه با پروپرانولول (μM1)، نالوکسان (μM1) اینکوبه و نقش بتا آدرنورسپتورها و رسپتورهای اپیوئیدی مورد ارزیابی قرار داده شد.
  نتایج
  غلظت های تجمعی (mg/ml 8-1) عصاره، انقباضات رحمی القا شده توسط پتاسیم کلرید، اکسی توسین و باریم کلرید را بصورت وابسته به دوز کاهش داد. همچنین عصاره آبی گل بهار نارنج بر اینکوباسیون بافت با پرو پرانولول و نالوکسان بی تاثیر بود.
  نتیجه گیری
  غلظت های تجمعی (mg/ml 8-1) عصاره، انقباضات رحمی القا شده توسط پتاسیم کلرید، اکسی توسین و باریم کلرید را بصورت وابسته به دوز کاهش داد. همچنین عصاره آبی گل بهار نارنج بر اینکوباسیون بافت با پروپرانولول و نالوکسان بی تاثیر بود.
  کلیدواژگان: بهار نارنج، پروپرانولول، نالوکسان، ضد انقباضی، رحم، موش صحرایی
 • Süreyya Osmanova *، Volkan Turan، Burak Zeybek، Mustafa Cosan Terek، Kan?، t Lutfiye صفحه 295
  مقدمه
  اثرات استروژن بر روی سیستم عصبی مرکزی همچنان مورد توجه است.
  هدف
  هدف ما بررسی اثرات Reloxifene بر روی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان]سوپر اکسید آنزیم (SOD) و کاتالوز(CnT)[و سطح Malondialdehyde (MDA) در مغز هموژنیزه شده ی رت های ماده با تخمدان های برداشته شده و تاثیر آن بر فرآیندهای شناختی و یادگیری آن حیوانات بود.
  مواد و روش ها
  تعداد 24 راس رت ماده از نوع Sprague Dawley به 3 گروه تقسیم شدند. سه هفته بعد از بیرون آوردن تخمدان،گروه کنترل (n=8) که تخمدان آن ها بیرون نیاورده شده بود، سالین فیزیولوژیکال به عنوان پلاسبو دریافت کردند. در اولین گروه مورد (n=8)، Raloxifene، به میزان 1mg/kg حل شده در محلول 1% CMC به صورت زیر جلدی تزریق گردید و دومین گروه رت های با تخمدان برداشته شده تنها 1mg/ kg از1% CMC به صورت زیر جلدی دریافت نمودند. تزریقات روزانه و به مدت 14 روز انجام و رفتارهای یادگیری رت ها، در قفس های مخصوص با تحریکات صوتی و الکتریکی اندازه گیری شد. پس از کشتن رت ها میزان آنزیم های آنتی اکسیدان در مغز هموژنیزه شده در هر 3 گروه با هم مقایسه گردید.
  نتایج
  Raloxifene اثر مشخصی بر روی سطح MDA در بافت مغز داشت که نشان دهنده اثرات آن بر علیه پراکسیداسیون چربی در اواخر روزهای تمرینی بود. در مقایسه بخش های مختلف مغز، بیشترین فعالیت SOD و CAT در کورتکس و کمترین میزان در cerebellum مشاهده شد. همچنین این اثرات بر روی فرآیندهای شناختی و یادگیری مشخص بود.
  نتیجه گیری
  درمان با Raloxifene ممکن است دارای اثرات پیش گیری کننده در مغز بر علیه استرس های اکسیداتیو و پراکسیداسیون چربی باشد.
  کلیدواژگان: استرس اکسيداتيو، رالوکسيفن، فرآيندهاي شناختي
 • Venant Tchokonte، Nana*، Benjamin Longo، Mbenza صفحه 301
  مقدمه
  درصد حاملگی متعاقب بارور کردن در آزمایشگاه (IVF) با تجویز مکمل پروژسترون هنوز بسیار پایین و در حدود 20% است.
  هدف
  این مطالعه در جهت بررسی اثرات روغن بادام زمینی بر روی پذیرش آندومتر، میزان موفقیت حاملگی و باروری، در زمان قبل از لانه گزینی در رت-های طبیعی تحریک تخمک گذاری انجام شد.
  مواد و روش ها
  36 رت بالغ از نوع Sprague-Dawley با حداقل 4 سیکل قاعدگی منظم به صورت تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند. 2 گروه بوسیله hCG، تحریک تخمک گذاری شده و با پروژسترون یا با روغن بادام زمینی تحت درمان قرار گرفتند. دو گروه دیگر تحت تحریک تخمک گذاری قرار نگرفتند ولی با محلول سالین یا روغن بادام زمینی تحت درمان قرار داده شدند. در روز 5/5 حاملگی شاخ رحم جدا و خون جهت مطالعات هیستومورفومتریک و اندازه گیری پروژسترون سرم از آنها اخذ گردید. به 12 رت اجازه داده شد که حاملگی را تا انتها ادامه دهند. تست های ANOVA و Student-‘t’ test جهت مقایسه اندازه های مورفومتریک و رادیوایمنواسی بین گروه های مورد مطالعه به کار گرفته شد. همچنین 0/05>p-value، از نظر آماری، معنی دار در نظر گرفته شد.
  نتایج
  میانگین مقادیر مورفومتریک و پروژسترون سرم به طور معنی داری بین گروه ها متفاوت بود (ANOVA, p<0.0001). کمترین مقدار پروژسترون در گروه های تحت تحریک تخمک گذاری که زایمان نداشتند مشاهده شد. هر دو گروه تحت تحریک تخمک گذاری دارای اپی تلیوم لوینال آسیب دیده با درجات مختلف برآمدگی های موکوسی بودند. در گروه تحت تحریک تخمک گذاری و درمان با روغن بادام زمینی مناطق آسیب دیده منفرد مشاهده شد در حالیکه گروه تحت درمان با روغن بادام زمینی بیشترین تعداد مناطق لانه گزینی و زایمان را داشتند.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان دادند که تحریک تخمک گذاری باعث کاهش پذیرش آندومتر می شود در حالیکه روغن بادام زمینی، پذیرش آندومتر، درصد حاملگی و باروری را بوسیله راه اندازی Triggering decidualisation افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: تحریک تخمک گذاری، آندومتر، لانه گزینی، پروژسترون، روغن بادام زمینی
 • مقاله کوتاه
 • محمدحسین باقیان مقدم، امیرحسین امینیان، علی محمد عبدلی، نجمه صیقل.، حسین فلاح زاده، نسرین قاسمی* صفحه 309
  مقدمه
  شیوع نازایی در جهان در جوامع مختلف بین %30-5 متفاوت است. در ایران بیش از 2 میلیون زوج از این مشکل رنج می برند. نازایی می تواند باعث افسردگی، اضطراب، دوری از اجتماع و مشکلات عملکرد جنسی شود.
  هدف
  این مطالعه توصیفی به بررسی وضعیت سلامت عمومی در زوج های نابارور پرداخته است.
  مواد و روش ها
  150 زوج نابارور از بین زوج های مراجعه کننده به مرکز تحقیقاتی درمانی ناباروری یزد در فاصله فروردین تا شهریور 1388 به طور اتفاقی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. پرسشنامه GHQ-28 توسط محقق و از طریق مصاحبه چهره به چهره تکمیل شد. این پرسشنامه شامل 28 سوال است که در 4 بخش مطرح شده اند. نتایج بر اساس نمره افراد از 84-0 بدست می آید. نتایج به دست آمده در نرم افزار SPSS و با روش های آماری Chi-square و t-test مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  نتایج
  نمره GHQ در تمام موارد و هم چنین نمره کلی در زنان بیشتر از مردان بود که نشان دهنده وضعیت عمومی سلامت بدتر در زنان است. رابطه معنادار آماری بین مدت زمان نازایی و وضعیت سلامت عمومی دیده نشد.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که نازایی اثرات معنی داری روی وضعیت سلامتی زوج های نابارور به خصوص زنان نابارور دارد (p=0.001). این افراد در معرض علایم جسمانی (p=0.0001)، اختلال عملکرد اجتماعی (p=0.0001) و افسردگی شدید (p=0.0001) هستند. GHQ می تواند به افزایش وضعیت سلامتی در زوج های نابارور کمک کند.
  کلیدواژگان: GHQ، 28، زوج های نابارور
 • بتول رشیدی، رویا نصیری، هاله رحمانپور*، انسیه شاهرخ تهرانی نژاد، مریم دلدار صفحه 315
  مقدمه
  قسمتی از اختلاف نتایج و تاثیر بین دو پروتکل طولانی مدت آگونیست GnRH و پروتکل آنتاگونیست می تواند به دلیل اختلاف های اولیه موجود در سایز فولیکول های آنترال قبل از تحریک تخمدان باشد.
  هدف
  هدف این مطالعه، مقایسه اثر پیش درمانی با استرادیول خوراکی وآنتاگونیست GnRH بر هماهنگی سایز فولیکول های آنترال و سطح پایه هورمون ها در پروتکل آنتاگونیست بود.
  مواد و روش ها
  در افراد مورد مطالعه سونوگرافی از نظر فولیکول های آنترال و اندازه گیری FSH سرم و هورمون های تخمدان در روز سوم سیکل پایه انجام شد، سپس افراد مورد مطالعه به دو گروه شامل گروه A: بیماران دریافت کننده روزانه mg 4 استرادیول خوراکی (n=15) و گروه B: دریافت کننده mg 3 سترورلیکس استات (n=15) در فاز لوتئال و قبل از شروع پروتکل آنتاگونیست تقسیم شدند. جهت شرکت کنندگان همه بررسی های اولیه مجددا در روز سوم سیکل بعدی تکرار شد.
  نتایج
  یک کاهش معنی دار در سایز متوسط فولیکول ها درهر دو گروه بعد از مداخله وجود داشت. (2/11±7/63 در مقابل 0/92±4/3 در گروه A و 1/96±8/73 در مقابل 1/11±4/13 در گروه B).
  (p=0.0001)میزان کاهش سایز فولیکول ها به طور معنی دار در گروه B بیشتر بود (2/04±4/60- در مقابل 2/28±3/33-) (p=0/027). در دو گروه ناهماهنگی سایز بین فولیکول ها کاهش داشت که معنی دار نبود. سطح FSH و Inhibin B در روز سوم سیکل بعد از مداخله در دو گروه کاهش معنی دار داشت ولی بین دو گروه تفاوتی نداشت.
  نتیجه گیری
  تجویز استرادیول و آنتاگونیست GnRH بصورت پیش درمانی در فاز لوتئال قبل از پروتکل آنتاگونیست باعث کاهش سایز فولیکول ها می-شود ودر این زمینه آنتاگونیست GnRH قویتر از استرادیول عمل می کند ولی تاثیر هر دو در کم کردن ناهماهنگی سایز فولیکول ها یکسان است.
  کلیدواژگان: هماهنگی فولیکولی، استرادیول، آنتاگونیست GnRH
 • گزارش مورد
 • صدیقه قندی*، راحله احمدی، محمود فاضل صفحه 319
  مقدمه
  اگرچه حاملگی هتروتوپیک در روش های کمک باروری شایع است ولی در حاملگی های خود به خود یا حاملگی های ایجاد شده به وسیله کلومیفن سیترات بسیار نادر می باشد. تشخیص و مداخله مناسب حاملگی هتروتوپیک نیاز به شک بالینی قوی دارد. مورد: در این مقاله حاملگی هتروتوپیک 9 هفته در یک خانم 30 ساله با خونریزی داخل پریتوئن به دنبال پارگی لوله و یک حاملگی زنده داخل رحم گزارش می شود.
  نتیجه گیری
  این مقاله پیشنهاد می کند که حاملگی هتروتوپ همیشه باید در حاملگی های ایجاد شده به وسیله روش های کمک باروری (ART) یا استفاده از کلومیفن مدنظر باشد. هر پزشک درمان کننده ی زنان در سنین باروری این تشخیص را باید در ذهن داشته باشد. چرا که تشخیص به موقع به حفظ حاملگی داخل رحم و اجتناب از مورتالیتی و موربیدیتی مادر کمک می کند.
  کلیدواژگان: نابجا، حاملگی مصنوعی، کلومیفن
|
 • Lii, Shung Hung, Chi, Hwa Yen, Shu, Hsin Lee, Bih, Ching Shu, For, Wey Lung, Ching, Yng Kuo, Wei, Ya Wu, Angel Yen, Chiao Lu, Yen, Ju Lin, Hui, Sheng, Lin, Ming, Chih, Chou, Meng, Chih Lee* Page 269
  Background
  There is an upward trend for parents to resort to assisted reproductive technology (ART) treatment due to delayed childbirth or birth difficulties.
  Objective
  This study investigates the pregnancy health and birth outcomes of women who underwent ART and analyzes the factors that influence birth weight to become<10 percentile when undergoing ART.
  Materials And Methods
  This study analyzed results of the first wave of the Taiwan Birth Cohort study. Through stratified systematic sampling, 24,200 mother-and-child sampling pairs were obtained from a total of 206,741 live births in Taiwan in 2005; 366 of the babies were born with the use of ART.
  Results
  During pregnancy, mothers who used ART suffered from higher risks of complication than the natural conception counterparts, including gestational diabetes mellitus (GDM), pregnancy induced hypertension (PIH), and placenta previa. Additionally, babies born through ART had poorer outcomes than the natural conception groups: the low birth weight (<2500g) was 33.1% compared to 6.4% for babies born naturally.
  Conclusion
  Pregnancy health and birth outcomes of women who underwent ART were worse than those who got natural conception. Types of maternal complication among ART women included GDM, PIH, and placenta previa. Having multiple births was the most important factor that causes low birth weight in babies. The results of this study can be used as a reference for the health and care of mothers and babies who use ART.
 • Khadijeh Foghi, Marefat Ghaffari Novin *, Zahra Madjd Jabbari, Tohid Najafi, Mohammad Hasan Heidari, Abouzar Rostampour Yasoori Page 277
  Background
  Non obstructive azoospermia (NOA) is one of the causes of male infertility in which spermatogenesis process is disturbed. Recent studies suggested the possible role of endothelial nitric oxide synthase (eNOS) in spermatogenesis process.
  Objective
  The aim of the present study is to evaluate the expression of eNOS in human testicular tissue in men with NOA and men with normal spermatogenesis by using immunocytochemistry.
  Materials And Methods
  In this case-control study, testicular biopsies were obtained from 10 men with NOA and 7 men with normospermia who were attended to infertility center for diagnosis or infertility treatment. Immunohistochemistry was used to localize the isoform of eNOS in these tissues and the intensity of staining was semi quantitively assessed. In addition, the histopathological evaluation was examined in both groups.
  Results
  The isoform of eNOS enzyme activity was detected in the cytoplasm of sertoli and leydig cells in both groups. There was, however, a considerable variability in the intensity of staining between two groups. The expression of eNOS in Leydig cells in control group was significantly (p<0.05) higher than those in the NOA group. In contrast, expression of eNOS in Sertoli cells in NOA was more than those in the control group. eNO Simmune staining was absent in the normal germ cells but was intense in the abnormal germ cells with piknotic neucleous. The most histopathological finding were hypospermatogenesis (27.2%), Sertoli cell only syndrome (18.1%) and tubular fibrotic (13.6%).
  Conclusion
  These results suggested that increase level of eNOS may play an important role in the apoptosis process in the abnormal germ cells and disturbance of spermatogenesis process.
 • Abbas Aflatoonian, Maryam Eftekhar, Farnaz Mohammadian *, Fariba Yousefnejad Page 281
  Background
  Human fertility has been declined all over the world. Advanced women’s age is one of the most important factors in determining the success of reproduction and ageing has negative impact on ART outcome and advanced female age decreases the chance of live birth rates achieved using ART, especially after 40 years of age.
  Objective
  To evaluate ART outcomes regarding to pregnancy, abortion, cycle cancellation and live birth rates in women 40 years and older.
  Materials And Methods
  A retrospective study was performed on three hundred-thirteen women undergoing ART cycles in the Madar Hospital in Yazd. Women with age? 40 years who indicated for ART enrolled the study regardless of the infertility type or etiology. In this study, we used data from IVF or ICSI cycles using fresh embryo transfer. Follow up was performed in regard to pregnancy, abortion, cycle cancellation and live birth rates.
  Results
  The mean age of women was 41.87±1.97 years. Chemical pregnancy rate was 8.6% (27/313) per cycle. Clinical pregnancy rate was 3.8% (12/313) per cycle. Spontaneous abortion was observed in 63% (17/27) of patients with positive pregnancy test. The overall cancellation rate was 23.3% per oocytes retrieval. The overall live birth rate per cycle for all women who initiated an ART cycle at age? 40 years was 3.2% (10/313) that eight of those women were under 42 years old.
  Conclusion
  Based on our results, we suggest that women with age 42 years and above should be advised to use other options, including oocyte donation or adoption.
 • Leili Safdarian, Shohre Movahedi*, Ashraf Aleyasine, Marzie Aghahosaini, Parvin Fallah, Zahra Rezaiian Page 285
  Background
  Despite numerous developments in the field of assisted reproduction the implantation rate remains low. Recent studies suggested that local injury to endometrium in controlled ovarian hyper stimulation cycle improves implantation rate. Studies have attempted to intervene in the development of endometrium.
  Objective
  The aim of the present study was the exploration of the possibility that local injury of the endometrium increases implantation rate.
  Materials And Methods
  In this interventional study, 100 good responders to hormone stimulation patients were divided into control group (n=50) and experimental group (n=50) which undergo endometrial biopsy by biopsy catheter)piplle) on day 21 of their previous menstrual cycle with use of contraceptive pills before the IVF-ET treatment. In total, 26 patients were removed from the study because the number of stimulated follicles were below 3, or there was no embryo or there was the risk of OHSS. The remaining patients were 33 in experimental group and 41 in the control group.
  Results
  There were no significant differences between the two groups in terms of the age of the patients, duration of infertility and BMI, base line FSH level and responses to hormone stimulation. The rates of embryo implantation, chemical and clinical pregnancy in the experimental group were 4.9%, 18.2% and 12.1% with no significant differences with the control group (6.7%, 19.5%, 17.1%). Cancellation rate was 26%.
  Conclusion
  In our study, endometrial biopsy didn’t increase the chances to conceive at the following cycle of treatment.
 • Akram Ahangarpour*, Ali Akbar Oroojan, Ashraf Amirzargar, Ashraf Amirzargar, Ghanavati Ghanavati Page 289
  Background
  Citrus aurantium is a small citrus tree, with scented white flowers. The C. aurantium is used in Asian herbal medicine primarily to treat digestive problems.
  Objective
  The goal of this study is to investigate the effect of C. aurantium flower's aqueous extract on uterine contraction in presence of some known uterus stimulants.
  Materials And Methods
  In experimental study 30 virgin Wistar rats 200-300gr were obtained. After laparatomy, a piece of Uterus was dissected out and mounted in an organ bath (10ml) containing De Jalon (29°C) and contracted by KCl (60mM), oxytocin (10mU/ml) and barium chloride (4mM) then the effect of C. aurantium flower's aqueous extract (1-8 mg/ml) on the uterine contractions was investigated. Uterus was separately incubated with propranolol (1?M), naloxone (1?M) and the role of? -adrenoceptors, opioid receptors were evaluated.
  Results
  Cumulative concentrations of the extract (1-8 mg/ml) decreased KCl, oxytocin and barium chloride induced uterine contractions, dose-dependently (p<0.001). C. aurantium flower's aqueous extract was unaffected on incubation the tissue with propranolol and naloxone.
  Conclusion
  It seems that the extract induced antispasmodic effect mainly via calcium influx blockade. However, neither? -adrenoceptors nor opioid receptors were involved. Since the extract has antispasmodic effect on uterus contraction therefore we can suggest that more study will be necessary to relief dysmenorrheal.
 • SUreyya Osmanova *, Volkan Turan, Burak Zeybek, Mustafa Cosan Terek, Kani, T. Lutfiye Page 295
  Background
  The effects of estrogene on central nervous system are still controversial.
  Objective
  We aimed to investigate the effects of raloxifene on the antioxidant enzyme [superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT)] activities and malondialdehyde (MDA) levels in brain homogenates of ovariectomized female rats and its effect on cognitive process of learning.
  Materials And Methods
  Female Sprague Dawley rats (n=24) were divided into three groups. Three weeks after ovariectomy; nonovariectomized group (control group) (n=8) was given physiological saline (SP) as placebo. First ovariectomized group (n=8) received raloxifene 1mg/kg dissolved in a 1% solution of carboxymethylcellulose (CMC) subcutaneusly (sc) and second group of ovariectomized rats were given 1 % CMC 1mg/kg (sc) every day for 14 days. Learning behaviors of rats were evaluated in active avoidence cage with using sound and electrical stimulation. The levels of oxidative stress (MDA) and antioxidant enzymes (SOD, CAT) in different regions of the brain homogenates were compared between three groups of decapitated rats.
  Results
  Raloxifene had a significant attenuating effect on the levels of MDA in brain tissues suggesting raloxifene’s effect against lipid peroxidation at the end of training days. With the comparison of brain regions, cortex showed the highest average activity of SOD and CAT and cerebellum had the lowest average levels for both. Its effects on learning and cognitive process with active avoidence task were considered insignificant.
  Conclusion
  Raloxifene treatment may have preventive effects for the brain against oxidative stress and lipid peroxidation in rats.
 • Venant Tchokonte, Nana*, Benjamin Longo, Mbenza Page 301
  Background
  The pregnancy rate during in-vitro fertilization (IVF) following progesterone supplement still remains very low at around 20%.
  Objective
  To investigate the effects of peanut oil itself on the endometrial receptivity, the pregnancy success rate and fertility during the peri-implantation time in hyper stimulated and normal rats.
  Materials And Methods
  Thirty-six adult Sprague Dawley rats with at least four regular oestrus cycles were randomly divided into 4 groups: two groups were hyper stimulated by human chorionic gonadotropin (hCG) and treated with progesterone or with peanut oil; the two other groups were not hyper stimulated and treated with saline solution or peanut oil. On day 5.5 of pregnancy, the uterine horns were removed and blood was collected for histomorphometric and serum progesterone evaluation. 12 rats were allowed to continue the presumed pregnancy to term. Analysis of variance (ANOVA) and student t-test were used to compare the means of morphometric and radioimmunoassay data between groups. p-values less than 0.05 were considered statistically significant.
  Results
  The mean values of morphometric parameters and serum progesterone varied significantly between the groups (ANOVA, p<0.0001). The lowest values of progesterone parameters were observed in the hyperstimulated groups that did not deliver pups; both hyperstimulated groups had deleterious luminal epithelium with varying degrees of mucosal projections. There were isolated decidualised zones observed in hyper stimulated peanut oil group, whereas peanut oil group had the highest number of implantation sites and deliveries.
  Conclusion
  The results show that hype stimulation reduces the endometrial receptivity, while peanut oil increases endometrial receptivity, pregnancy rates and fertility by triggering decidualisation.
 • Mohammad Hossein Baghiani Moghadam, Amir Hosein Aminian, Ali Mohammad Abdoli, Najmeh Seighal, Hosein Falahzadeh, Nasrin Ghasemi* Page 309
  Background
  The prevalence of infertility is variable between 5-30% around the world. In Iran, more than 2 million couples suffer from infertility. Infertility causes depression, anxiety, social isolation and sexual dysfunction.
  Objective
  This descriptive study was undertaken to determine general health in infertile couples.
  Materials And Methods
  One hundred and fifty infertile couples attending Yazd Research and Clinical Center for Infertility were randomly selected during March till September 2009. The GHQ-28 questionnaires were completed by researchers, based on face to face interview. It contains 28 items, which have been divided to four sub- items. The results come out by scoring the patients answer from 0 to 84. All data were analyzed by Chi-square and t-test in SPSS software.
  Results
  GHQ scores of all sub-scales and total in women were more than men, which shows general health condition in women is worse than men. There was no relation between the duration of infertility and general health scores.
  Conclusion
  This study suggests that the infertility has significant effect (p=0.001) on health situation of infertile couples, especially infertile women. They are at risk of somatic symptoms (p=0.0001), social dysfunction (p=0.0001) and severe depression (p=0.0001). GHQ could provided help and support in order to improve the health situation of infertile couples.
 • Batool Rashidi, Roya Nasiri, Haleh Rahmanpour*, Ensieh Shahrokh Tehraninejad, Maryam Deldar Page 315
  Background
  The differential efficacy between long GnRH agonist with antagonist can partly be due to the preexisting differences in the early antral follicles before ovarian stimulation.
  Objective
  To compare the effect of pretreatment by estradiol with GnRH antagonist on antral follicular size coordination and basal hormone levels in GNRH antagonist protocol.
  Materials And Methods
  On cycle day 3 (control/day 3), women underwent measurements of early antral follicles by ultrasound and serum FSH and ovarian hormones then were randomized to receive oral estradiol 4mg/day (n=15) or 3mg cetrorelix acetate (n=15) in luteal phase before subsequent antagonist protocol. Participants were re-evaluated as on control/day 3.
  Results
  There was a significant reduction of mean follicular sizes in each group after medical intervention (7.63±2.11 Vs. 4.30±0.92 in group A and 8.73±1.96 Vs. 4.13±1.11 in group B) (p=0.0001). The magnitude of follicular size reduction was significantly higher in group B (-4.60±2.04 Vs. -3.33±2.28) (0.027). There was a non significant attenuation of follicular size discrepancies in two groups. FSH and inhibin B levels in the day 3 of the next cycle in both groups were significantly decreased but did not have significant difference between two groups.
  Conclusion
  Both luteal E2 and premenstrual GnRH antagonist administration reduces the follicular sizes significantly and GnRH antagonist acts more potently than E2 in this way but attenuation of follicular size discrepancies in both treatment is not significant.
 • Sedigheh Ghandi*, Raheleh Ahmadi, Mahmoud Fazel Page 319
  Background
  Although heterotopic gestation is common in assisted reproductive techniques, it is very rare in natural conception and clomiphene induced pregnancy. Diagnosis and appropriate intervention of heterotopic pregnancy requires a high index of suspicious. Case: In this paper a case of heterotopic pregnancy in a 30-year old woman with hemoperitoneum from ruptured tubal pregnancy with live intrauterine gestation at 9 weeks of gestation is reported.
  Conclusion
  This case suggests that a heterotopic pregnancy must always be considered particularly after the induction of ovulation by clomiphene citrate or assisted reproductive technology. Every clinician treating women of reproductive age should keep this diagnosis in mind. It also demonstrates that early diagnosis is essential in order to salvage the intrauterine pregnancy and avoid maternal morbidity and mortality.