فهرست مطالب

دندانپزشکی امروز - پیاپی 48 (مهر 1390)
 • پیاپی 48 (مهر 1390)
 • 44 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1390/08/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • حرف اول
 • پزشکان بحرینی را آزاد کنید / زنجیر سیاست بر دست و پای پزشکان بحرینی
  دکتر محمدرضا طاهریان صفحه 2
 • و اما بعد...
 • حوزه کار متخصص؛ ورود عمومی ممنوع
  دکتر سیامک شایان امین صفحه 3
 • آیا با دستیابی به بعد چهارم فضا می توان دردهان بسته و بدون چرخ کردن دندان روت کانال تراپی کرد؟!
  دکتر کاظم مهرداد صفحه 5
 • دنیای دانش
 • ملاحظاتی در اندودانتیکسس ارتباط بیماری های دهان و سلامت عمومی
  دکتر احمد قاضی نوری صفحه 10
 • بررسی کلینیکی آموزش و روش های مراقبتی بهداشتی دهان و دندان
  دکتر جمشید صیادی صفحه 19
 • پیشگیری از پوسیدگی های دندانی با وارنیش فلوراید
  شیما عسکرزاده، تهمینه صفائی، محمد صفایی یزدی صفحه 25
 • در آیینه هنر و ادبیات
 • حافظ
  دکتر مجید کوچکی صفحه 29
 • دنیای دندانپزشکی
 • روش های متداول در سل
  دکتر احمدی صفحه 32
 • روی خط اینترنت
 • زنگ تفریح
  صفحه 34