فهرست مطالب

معماری محوطه - پیاپی 17 (1390)
 • پیاپی 17 (1390)
 • 102 صفحه، بهای روی جلد: 40,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/08/25
 • تعداد عناوین: 13
|
 • سرمقاله
  خشایار زارعی صفحه 8
 • چیدمان فضاهای خارجی
  صفحه 10
 • ایستگاه های قطار خط D
  صفحه 18
 • باشگاه سلامتی زیر آب
  صفحه 26
 • دیوار - باغ و عملکرد آن در معماری و شهرسازی پایدار
  مهتاب ارمغان، حمید ثروت جو صفحه 30
 • اتاقک مکعب
  صفحه 40
 • گیاهان باغچه
  صفحه 46
 • خانه فراتر
  صفحه 52
 • رقابت های طراحی پاویلیون ایتالیا در اکسپوی 2010 شانگهای
  صفحه 60
 • باغبانی در آسمان
  صفحه 72
 • معماری و هنر اسلامی
  صفحه 82
 • وجین، داشت و برداشت سبزیجات
  صفحه 88
 • مبلمان شهری
  صفحه 96