فهرست مطالب

مجله زبان و ادبیات فارسی
سال هفتم شماره 1 (بهار 1389)

 • تاریخ انتشار: 1389/04/04
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمد فشارکی، خسرو محمودی صفحه 7
  رویا و خواب از دیرباز جزو موضوعاتی بوده که شاعران و نویسندگان از آن بهره جسته اند. در این مقاله، ابتدا نظریات برخی پژوهشگران و روان شناسان درباره رویا می آید، سپس نمونه ای از رویاها که در کتاب های دیگر غیر از شاهنامه آمده است، بررسی می گردد و سرانجام سعی می شود تا رویای ضحاک از دیدگاه نقد روان شناختی و سمبلیک، بررسی گردد. درنقد روان شناختی که بیشتر مورد توجه نگارنده این سطور است؛ به نظریات روان شناسانی چون فروید، یونگ، آلفردآدلر و... تاکید شده است.
  ماخذ ابیاتی که در متن آمده است، جلد اول شاهنامه به کوشش دکتر سعید حمیدیان است. و اعدادی که در کنار ابیات آمده است، به ترتیب، عدد سمت چپ ممیز، نشانگر شماره صفحه و عدد سمت راست ممیز، نشانگر شماره بیت می باشد.
  کلیدواژگان: رویا، ضحاک، روان شناسی، نماد، فروید، یونگ
 • اکبر شعبانی صفحه 18
  فرهنگ عامه، بخصوص ادبیات شفاهی در حقیقت تاریخ حیات واقعی، اما نانوشته گذشتگان ماست که نسل به نسل و سینه به سینه به روزگار ما رسیده، این گنجینه ارزشمند و در عین حال تجدید ناپذیر، امروزه در مواجهه با مظاهر شگرف تمدن جدید، بسیار آسیب پذیر و شکننده می نماید و بر ماست که ضمن شناخت، گردآوری و معرفی این بخش از میراث معنوی سرزمین مان تا حد امکان به ماندگاری آن کمک کنیم.
  حقیر در این مقاله تنها به بازشناسی و بیان ویژگی های بخش کوچکی از فرهنگ عامه، یعنی دوبیتی های عامیانه یا ترانه خواهم پرداخت، امید که گامی باشد هر چند کوچک، در پاس داشت این قسمت از گنجینه بی بدیل و گرانقدر ادبیات شفاهی ایران زمین.
  کلیدواژگان: فرهنگ عامه، ادبیات شفاهی، دو بیتی
 • حسین حسن پورآلاشتی صفحه 30
  خاقانی یکی از شاعران بنام ادب فارسی در قرن ششم است، به اذعان همگان برای درک و دریافت معانی دشوار و پیچش های کلام او، خواننده باید به شناخت زبان رازآمیز و روح عناصر لفظی و معنوی و شیوه بیان وی مجهز باشد.
  وی که در تاریخ ادب زبان فارسی، شاعری برجسته و صاحب سبک به شمار می آید، قصایدش به جهت ویژگی هایی چون نازک خیالی های بی نظیر، ترکیبات بدیع و شگفت آور، التزام ردیف های دشوار قابلیت بررسی از منظر نظریه های ادبی جدید ازجمله صورت گرایی(فرمالیسم) را منطقی می سازد. زیرا شگردها و فنونی که شاعر، آگاهانه در بیان مقصود خویش به کار می گیرد، زبان وی را از شکل خودکاری به مرحله برجسته سازی ارتقا می دهد و گرد عادت را از امور و اشیا کنار می زند و منجر به بیگانه سازی (آشنایی زدایی) می شود.
  در این مقاله تلاش شده است هرچند گذرا، زوایایی از هنر شاعرانه وی بر اساس روی کرد صورت گرایی باز نموده شود.
  آنچه در این جستار بدان رسیدیم بازگوی آن است که شاعر در بیان خود سعی داشته است که معانی جدید خلق کند و اگر هم ناچار به تکرار مضامین و مفاهیم گذشتگان بوده به زیوری دیگر از بیان، کلام خود را می آراید و آن را در هیات الفاظ و واژه ها و تصویرسازی های بدیع به صورت دیگر می نمایاند که این جلوه گری رنگارنگ را عمدتا در حوزه انواع هنجارگریزی ها به دست می دهد.
  کلیدواژگان: برجسته سازی، هنجارگریزی، قصاید خاقانی
 • فرهاد فلاحت خواه صفحه 44
  در این مقاله قصد نگارنده این است که، هنر شاعری عبدالرزاق بیگ دنبلی، متخلص به مفتون، را در دو منظومه عاشقانه اش از زوایای مختلفی از قبیل عاطفه، تخیل، موسیقی، زبان و شکل مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. و توان شعری، میزان تقلید یا ابتکار، و در نهایت درجه اعتبار و اصالت شعر مفتون را با تکیه بر شواهد گوناگون، ارائه دهد. و در ضمن این تحلیل، خوانندگان آثار ادبی را با دو مثنوی فوق-که اخیرا به زیور تصحیح آراسته شده اند- آشنا گرداند.
  کلیدواژگان: عبدالرزاق بیگ، بوطیقا، تطبیق، تقلید، ابتکار
 • برات محمدی صفحه 68
  فرخی از شاعران دوره مشروطه است که با اشعار خود به بیداری مردم و سیر تحولی جامعه کمک کرده است. اشعار وی حاوی مضامین و درون مایه های نوینی است که نظام ارزشی کهنه و فرسوده را به هم زده است.
  آزادی یکی از مضامینی است که شاعر در اشعار خود بسیار به آن پرداخته و از آن به عنوان «شاهد زیبا» یاد می کند که حاضر است برای به دست آوردنش، از جان خود بگذرد.
  فرخی به تمام معنا یک آزادی خواه است که پیشرفت و آبادانی جامعه را در گرو آزادی می داند و از سر دلسوزی و عشق شدید خود به مملکت، همه افراد جامعه را به جانبازی در راه آزادی تشویق می کند، اما وی خواستار آزادی از دست تمام کسانی است که مانع استقرار آزادی هستند. فرخی از مصادیق آزادی سیاسی و اجتماعی همچون آزادی قلم، آزادی بیان و آزادی مطبوعات در شعر خود سخن می گوید و وجود آنها را برای دموکراتیزه کردن جامعه حتمی و ضروری می داند. وی در راه رسیدن به آزادی با استبداد، ارتجاع و استعمار سرمایه دار نبرد می کند. در این پژوهش سعی بر این است که ابعاد آزادی خواهی شاعر تبیین شده و اندیشه وی درباره آن مشخص گردد.
  کلیدواژگان: شعر مشروطه، فرخی، آزادی سیاسی، استبداد، استعمار، سوسیالیسم
 • حسن نصیری جامی صفحه 86
  آثار شیخ احمد جام (ژنده پیل) از جمله آثار و متون ارجمند نظام خانقاهی خراسان و از نمونه های درخشان و ماندگار نثر دوره غزنوی و سلجوقی به شمار می رود. این آثار علاوه بر جنبه محتوایی و ارشادی و عرفانی از منظر اسلوب و طرح و ساختار کلی نیز قابل توجه و تامل است که البته این بدعت ها و نوآوری ها مورد توجه و تاکید مصنف نیز بوده است.
  در این نوشته به گسترده ترین و بدیع ترین اثر شیخ پرداخته شده است. اثری که در گذر زمان بخشی از آن از دست رفته و بخشی مغتنم از آن به جا مانده؛ «سراج السائرین».
  کلیدواژگان: شیخ احمد جام (ژنده پیل)، آثار شیخ جام، سراج السائرین
 • مظاهر مصفا، سیدمنصور جمالی صفحه 101
  با بررسی زبان پنج شاعر بزرگ معاصر ایران در یک نگاه کلی باید گفت که شاعران نوگرا از دیدگاه سبک شناسی در دو سطح فکری و ادبی، تفاوت عمده ای با شاعران سنتی دارند. اما در سطح زبانی، با گذشت این همه زمان، در واقع مغلوب زبان پیشینیان شده اند؛ البته در میزان تاثیرپذیری از زبان کهن، میان پنج شاعر مذکور تفاوت هایی وجود دارد که مستلزم مقاله ای جداگانه است.
  به نظر نگارنده، اخوان ثالث در این زمینه از هم عصران خود گوی سبقت را ربوده و از هر شاعر خراسانی، خراسانی تر است؛ حتی آثاری که به شیوه نو آفریده، هم چنان بیانگر ارادت او به زبان خراسانی است. شاید بتوان گفت که تقریبا تمام ویژگی های زبانی سبک خراسانی در آثار اخوان کم یا زیاد یافت می شود. هم چنین او زبان خراسانی را ناتراشیده و زمخت به کار می برد و همین قضیه گاهی از استواری زبان شعری او می کاهد. اگر او در کاربرد زبان کهن این همه اصرار نمی ورزید، شعر او به مراتب بیشتر مورد توجه اهل ادب و منتقدان تیزبین قرار می گرفت. با این وجود باید اذعان کرد که او یک پل ارتباطی بین زبان خراسانی و زبان گفتاری معاصر برقرار نموده و با این تلفیق، شکل و ساختار منسجم و متناسب در شعر نو فارسی پدید آورده است. در مجموع، زبان اخوان با این همه فراز و نشیب، فصاحت و بلاغتی دارد که استادان بزرگی نظیر دکتر خانلری را شیفته خود کرده است.
  کلیدواژگان: اخوان ثالث، زبان کهن، شعر معاصر، سبک شناسی، سطح زبانی
 • محمد شریفیان صفحه 118
  این نوشتار، اشعار مسیح کاشانی را از نظر وزن، قافیه و ردیف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارداده است. ابتدا وزن، قافیه و ردیف اشعار مسیح کاشانی استخراج شده و بسامد کاربرد هریک نسبت به انواع دیگرتعیین گردیده است. سپس به دنبال پاسخ به این سوال که آیا موسیقی اشعار مسیح تحت تاثیر عوامل محیطی بوده است یا خیر؟ نظر جامعه شناسان ادبیات و هنر بیان شده و بر پایه این نظریه ها و از این زاویه دید، اوزان و بحور اشعار مسیح مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و مشخص شده است که موسیقی شعر مسیح، تحت تاثیر محیط بوده؛ به همین علت بیشتر اوزان حزن انگیز مورد استفاده او قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: مسیح کاشانی، موسیقی شعر، اجتماع
 • مژگان حاجت پوربیرگانی صفحه 142
  خاقانی و ابن الرومی دو قصیده سرای بنام ایرانی و عرب، هر دو شاعر جگر سوخته و مصیبت زده در مرگ عزیزانشان، توانایی آنها در وصف زبانزد است و خود از این مطلب آگاه هستند و به قدرت خود در شاعری مفاخره می کنند و به یاری همین وصف و توانایی در آن، تصویرهای شعری بسیار زیبایی آفریده اند که در این مجال بررسی صور خیال در یکی از قصاید آنها صورت گرفته است. قصیده خاقانی در رثای پسرش رشیدالدین، و قصیده دیگر در رثای محمد از ابن الرومی.
  کلیدواژگان: خیال، صور خیال، وصف&
 • محمد شریف حسینی صفحه 155
  مضامین تقلیدی هجو از عصر جاهلی تا دوره سامانی و غزنوی با محوریت هجو شخصی، سیاسی و دینی ادامه داشت و شاعران زیادی از قبیل: حطیئه، فرزدق، اعشی، جریر، ابن رومی و دیگران در این موضوعات به هجویه سرایی اقدام کرده اند، هجو در شعر فارسی نیز با همان مضامین از دوره های اولیه دیده می شود.
  هرچند از دوره های اسلامی، اموی و عباسی، قصایدی در وصف و رثای شهرها به جا مانده، ولی هجو شهرها برای اولین بار به صورت مستقل، در قطعاتی خاص توسط شاعران دوره سامانی و غزنوی سروده شده است، و شاعران ایرانی شهرهای زیادی را به زبان عربی و فارسی هجو کرده اند و برخی از اشعار هجو در شعر فارسی برای شاعران مشکلاتی را به دنبال داشته که به نام «شهر آشوب» مشهور شده است.
  کلیدواژگان: هجو، ذم، شعر، شهر آشوب، غزنوی، سامانی
 • فاطمه شیخلووند صفحه 172
  مدح در اصطلاح ادب فارسی عبارت است از صفت های خوب کسی را بویژه در شعر بیان کردن و یا صفت های خوب به او نسبت دادن. (ح-م-د) و (م-د-ح) لغه قلب یکدیگرند، و اگرچه هدف یکسان دارند اما در کاربرد آن ها فرق بسیار وجود دارد. حمد، مخصوص ذات الهی ولی مدح شامل همه انسان ها می شود «فرق میان حمد و مدح از چند جهت است: 1- مدح، هم برای ذوی العقول و موجودات جاندار می تواند باشد و هم مورد موجودات غیر ذوی العقول و غیر زنده؛ لیکن حمد فقط در مورد موجود زنده است. 2- مدح، گاه پیش از احسان است وگاه هم بعد از احسان، لیکن حمد همیشه پس از احسان است. 3- مدح، گاه مذموم است و ناپسند و آن را نهی کرده اند، در صورتی که در مورد حمد چنین نیست و بطور مطلق و کلی، حمد را ستوده اند.» (عسکری، 1363: ص125) مدیحه های فراوانی در ادبیات عرب و فارسی و دیگر زبان ها می توان یافت که پاره ای از آن ها مدایح ناب و خالص هستند و بسیاری دیگر به خاطر چاپلوسی و چشم داشت انعام سروده شده اند.
  شعرای دوره جاهلیت، به دلیل زندگی قبیله ای، بزرگان قبیله را مورد مدح قرار داده اند و با ظهور اسلام، فضایل معنوی (به خصوص مدح مقام بلند پیامبر اکرم(ص)) به مدایح راه یافته است. در ادبیات فارسی نیز بعد از اسلام به تبعیت از شعر عرب، مدح ناب و غیرناب آغاز شده است. پاره ای از شاعران در قصاید خود علاوه بر مدح پیامبر به معراج ایشان نیز اشاره کرده اند. در این مقاله به شرح کلی مدح و بررسی اشعار برخی شخصیت های دینی و چهار شاعر از میان شعرای عرب صدر اسلام و دو شاعر معروف فارسی زبان سبک آذربایجانی پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: پیامبر، شعر عربی، شعر فارسی، مدح، معراج
 • علی اکبر اجاکه صفحه 197
  دو کشور ایران و گرجستان از دیر باز (از زمان ساسانیان تا دوره قاجار) با یکدیگر ارتباط سیاسی و اجتماعی و به ویژه ادبی و فرهنگی داشته و ملت گرجستان با فرهنگ و ادبیات غنی ایران زمین کاملا آشنا بوده است. برای اثبات این سخن می توان به یکی از شاعران گرجی زبان، شوتاروستا ولی در منظومه پلنگینه پوش اشاره کرد، وی در سرایش این اثر از شاعرانی مثل فردوسی، فخرالدین اسعد گرگانی و نظامی الهام گرفته به گونه ای که می توان گفت این اثر چه از لحاظ زبان و چه از نظر محتوای داستان، تحت تاثیر داستان پردازی ایرانی همچون شاهنامه فردوسی، منظومه ویس و رامین و آثار نظامی قرار گرفته است.
  بسیاری از گرجیانی که از دوره صفویه و قاجاریه از سرزمین گرجستان به ایران کوچانده شدند، تحت تاثیر فرهنگ و زبان فارسی قرار گرفته، ذوق شعری خود را در زبان شیرین فارسی به زیور طبع آراستند. از شاعران گرجی که در دوره صفویه شعر پارسی سروده اند، می توان به اشخاصی همچون: سروش گرجی، کوکبی گرجی، کیخسرو گرجستانی و در عصر قاجاریه به: اختر گرجی، طالب گرجی، میرزا عبدالله گرجی، و یوسف گرجی اشاره کرد که در این مقاله، به این موضوعات پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: گرجستان، صفویه، قاجاریه، فرهنگ ایران، شعر
|
 • M. Fesharaki , Kh. Mahmoodi Page 7
  Poets and authors have long benefited from dreams among other topics in their works of art. In this article, some researcher's and psychologist's views on dreams will be given first. Then, a sample of dreams in books other than Shahnameh will be examined. Finally, an attempt is made to examine Zahhak's dream from a psychological and symbolic point of view. In the psychoanalytic criticism to which the author pays more attention, the psychological theories of Freud, Jung, Alfred Adler, etc. are emphasized.The lines in the article are taken from the first volume of Shahnameh, compiled by Saeed Hamidian. Numbers to the left of the lines indicate the page number and those to the night show the number of the couplet in the book.
 • A. Shabani Page 18
  Folklore, particularly oral literature, is in fact the real, yet unwritten, life history of our ancestors that has been passed down to us from generation to generation to the present time. Today, faced with the prodigious manifestations of modern civilization, this priceless, yet non-renewable, treasure trove seems so vulnerable that it is incumbent on us to help it survive by getting acquainted with, collecting, and publicizing this part of the spiritual heritage of our nation.In this article, the researcher tries to re-appreciate and point out just a small part of the folklore, namely dobeiti (couplets) and taraneh (songs), in the hope that this may be a step, though small as it may seem, in retaining this part of the unique and valuable heritage of Persian oral literature.
 • H. Hosseinpour Alashti Page 30
  Khaqani is one of the greatest Iranian poets of the 6th century (A.H.). It is generally acknowledged that in order to understand Khaqani's complex language and difficult meanings, his reader should have a good command over his mystical language, his syntactic and semantic elements as well as his style of expression.In Persian poetry, Khaqani is considered to be an iconoclastic figure who has his own unique style. His odes, due to their incomparable niceties, wonderful combination of words, and use of difficult rhyme schemes, can be studied from modem literary perspectives, including formalism. That is because the skills that he consciously uses transform his automatic poetic language into a language that has foregrounding properties which can in turn help us to get a new view of things around us and lead to defamiliarization in a literary work.This paper attempts to touch upon the special characteristics of Khaqani's poetry, based on a formalistic approach. In addition, it tries to demonstrate that the poet presents new concepts and meanings and that the existence of certain old and stereotypical ideas adroitly transformed into new forms and clothed in language decorations highlighted with deviation do not reduce the worth of his poetry.
 • F. Falahat-Khah Page 44
  This article tries to investigate and analyze the pectic art of Abdorrazaq Beyg Donboli, pen-named Maftoon, in his two love poetry collations (Salim-o-Salma and Naz-o-Niaz) from various perspectives: emotion, imagination, music, language, and form. It also presents his poetic potentials and reveals the rate of imitation and initiation in his works and the degree of credit and originality of his poetry, based on plenty of evidence. In addition, it acquaints the readers of literary works with these two Mathnavis, that have recently been published.
 • B. Mohammadi Ma Page 68
  Farrokhi is a constitutional poet who contributed to the awakening of the people and the development of the society with his poems. His poems contain new concepts and novel themes that have destroyed the obsolete and obliterated system of values. Freedom is a concept that Farrokhi has focused on and has called "Shahed-e-Ziba" whom he is ready to give his life to get to. In fact, Farrokhi is a complete liberal and believes that the improvement and prosperity of the society depends on it. Because of his strong love for his country, he encourages all the people to be ready to sacrifice their lives to achieve it. He wants to be free from all those who oppose the establishment of freedom. In his poems, he speaks of the social and political instances of freedom, such as freedom of speech, freedom of the press, etc. and regards them essential and necessary for democracy in the society: To achieve it, he frights despotism, reactionary policies and capitalist colonialism. This research tries to explicate the dimensions of the poet's liberalism ad his ideas about freedom.
 • H. Nassiri Jaami Page 86
  Sheikh Ahmad Jaam's works are among the eminent works of Khorasan's Khanqah-based system and considered to be permanent and brilliant examples of Ghaznavid and Seljuk eras. In addition to content-based, guidance-related, and mystical aspects, the style, format, and general structure of these works can also be considered. Of course, the author himself was also aware of such innovations.This article focuses on Sheikh Ahmad Jaam's most innovative and expansive work: Seraj al-Saerin. Through time, part of this work has disappeared, but an invaluable part has survived.
 • M. Mosaffa, S. M. Jamali Page 101
  A general look at the language of five great contemporary Iranian poets show that, from a stylistic perspective and at intellectual and literary levels, modern poets are markedly different from classical poets, but despite the passage of a long time they have been influenced and dominated by the language of their ancient predecessors. Of course, the rate of this influence on the language of these poets is different, an issue which deserves an independent article.Akhavan overtook his contemporary poets. He can be considered to be a better Khorasani style poet than others. Even his new-style works are closer to the language of the Khorasani style. It can be said that all the linguistic features of the Khorasani style can be found in his works to a lesser or greater degree.He uses Khorasani language in a rough and unpleasant way, which decreases the strength of his poems. If he had not insisted so much on using ancient language, his poems would attract men of letters and meticulous critics. However, it must be acknowledged that he built a bridge to connect Khorasani language and spoken language. This combination created cohesive and appropriate form and structure in Persian new verse. On the whole, Akhavan’s language, with all its ups and downs, is so eloquent that it has enchanted great scholars like Dr Khanlari.
 • M. Sharifian Page 118
  This article analyzes Masih Kashani's poetry in terms of rhythm and rhyme. First, the rhythms and rhymes of his poetry are extracted and the frequency of each one is estimated. Then, to answer the question "Is the music of his poems influenced by the environment?" the article mentions the views of some sociologists of literature and art. Based on these views, the rhythms and meters of Masih Kashani's poetry have been analyzed. It has become clear that his poetry was under the influence of the environment. Hence, he has mostly used sad rhythms.
 • M. Hajatpour Page 142
  Khaqani and Ebn al-Rumi are two renowned Iranian elegy composers, both of whom are sad and grief-stricken for the sake of their deceased loved ones and famous for their gift of description. They are aware of this blessing and are proud of their poetic skills. They have created many beautiful poetic images. This article reviews the imaginative images in one of their elegies: K Khaqani's elegy in memory of his son, Rashid al-Din and Ebn al-Rumi's elegy in memory of Mohammad.
 • M. Sharif Hosseini Ma Page 155
  Centering on personal, political, and religious issues, satirizing has existed since the Ignorance Era up to Samanid and Ghaznavid eras. Many Arab poets, such as Hati’eh, Farazdaq, A’sha, Jarir, Ebn Rumi, etc. have had satires on these topics. Persian poetry has also had satires on these topics. Some odes that describe and elegize cities have remained from the 0mavid and Abbassid eras. Satirizing cities was first seen in an in dependent way in special poems by Samanid and Ghaznavid poets. Iranian poets have satirized many cities in Persian and Arabic. Some Persian satires caused their composers some problems, known as “Shahr Ashoob” (mischief –maker).
 • F. Sheikhloovand Ma Page 172
  In Persian literature terminology, eulogy is defined as the expression of a person's good traits in verse or attributing good virtues to somebody. The Persian letters for eulogy (م د ح) in reverse order gives us three letters (ح م د), meaning praise. Praise belongs to God, but eulogy is for men. There can be some differences: Eulogy is used for wise and animate creatures as well as inanimate things, but praise is only used for animate creatures. Eulogy can occur either before or after receiving a gift, but priase is always done after receiving a gift. Eulogy is some times considered wrong and is to be avoided, but praise is encouraged in any way. There have been various eulogies in Persian and Arabic literature: Some of them are pure eulogies; others have been composed to flatter somebody in order to be granted gifts. This article tries to explain what a eulogy is and to study poems by some religious figures, four early Islamic Arab poets and two famous poets of the Azarbaijani style.
 • A. A. Ajakeh Ma Page 197
  Iran and Georgia have long had political, social, and particularly literary and cultural ties. Georgians are completely familiar with the rich culture and literature of Iran. A Georgian poet, Shoota Roostaveli, and his work, Palangieh Poosh, can be proof for this familiarity. In his work, he has been inspired by poets like Ferdowsi, Fakhr al-Din As’ad Gorgani, and Nezami. Hence, this work is similar to Ferdowsi’s Shahnameh, Veis and Ramin Poetry Collection,and Nezami’s works in terms of language and content. Many Georgians, who were migrated to Georgia in Safavid and Qajarid eras, have always been inspired by Persian language and culture and have revealed their poetic talents in their published works. Soroosh Gorji, Kowkabi Gorji, and Keikhosrow Gorjestani are some Georgian poets of the Safavid era, and Akhtar Gorji, Taleb Gorji, Mirza Abdollah Gorji, and Yoosef Gorji are a few Georgian poets of the Qajarid era.