فهرست مطالب

مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها، فصلیه علمیه محکمه
سال ششم شماره 2 (پیاپی 15، صیف 2010)

 • تاریخ انتشار: 1389/09/09
 • تعداد عناوین: 9
|
 • غلامرضا کریمی فرد، قیس خزاعل صفحه 1
  سیاب از جمله شاعران معاصری است که به منظور رهایی ساختار شعر از بند کهنه گرایی و جمود، از نمادهای شخصی در آثار شعری خود استفاده می کند. البته در ادبیات کهن عربی، نمادهایی مانند ماه، شمشیر، هلال، صلیب و غیره به کار می رفته است؛ اما سیاب با توجه به نیازهای شاعرانه اش در روزگار معاصر، نمادهایی شخصی همچون مرگ و رستاخیز، جیکور، بویب و باران و وفیقه را آفریده است.
  نقاب نیز سازکار رمزگرایانه ی دیگری است که در اصل، اصطلاحی برگرفته از تئاتر و نمایش می باشد. در این روش، شاعر شخصیت یا پاره ای از ویژگی های آن را با صفات و احوال خود در هم می آمیزد، تا بدین وسیله شخص سومی (نقاب) پدیدار شود که نه شخصیت شاعر است و نه شخصیت اصلی مستعار. در شعر سیاب نیز چهار نقاب عمده به چشم می خورد که عبارتند از: ایوب، تموز، مسیح و سیزیفیوس.
  شاعر این گونه نمادها را با قدرت نوآوری خود در شعر آفریند، یا اینکه آنها را از خاستگاه اولیه اش یعنی زبان و تاریخ و ادبیات می گیرد و معنایی ویژه و روحی تازه به آنها می بخشد.
  کلیدواژگان: نمادشخصی، نقاب، بدرشاکر سیاب
 • وصال میمندی صفحه 25
  «جیکور» -روستایی کوچک در استان بصره - نه فقط زادگاه «سیاب»، بلکه رودی است که بوستان شعر او را سیراب می سازد و خون زندگی که نهال نورسته آرزو را در ژرفای روح بشریت تغذیه می کند ونهالی که سنگدلی ستمگران آن را پایمال کرده است؛ ستمگرانی که شهر - از نگاه «بدر» - به نمایندگی از آنان سایه مرگش را بر زندگی شهروندان، بویژه مهاجران ناآشنا افکنده است.
  با دقت در دیوان «بدر شاکر سیاب» و بررسی مراحل چهارگانه زندگی ادبی وی، یعنی: رومانتیک، رمزگرایی، واقع گرایی وبازگشت به خود؛ می یابیم که «جیکور» سرچشمه هر نیکی قابل تصور وچشم انداز تمام آرزوهاست. این روستا موجود زنده ای است که هم خود می زید و هم مردگان را حیات می بخشد و قلب تپنده ای که خون زندگی را در رگ های آدمیان جاری می سازد. «جیکور» سعادتی فراگیر است که شاعر به سوی آن پر کشیده، با آن همدم گردیده، در کنار آن دوران بدبختی و اوضاع نابسامان خود در شهر را به دست فراموشی می سپرد ونمادی که خود شاعر درباره آن می گوید: «جیکور دیوان شعر من است.... »
  کلیدواژگان: جیکور، سیاب، شهر، رمزگرایی
 • رمضان رضایی، یدالله رفیعی صفحه 49
  بدون تردید «تدوین فرهنگ» در زبان عربی و در تمامی زبان ها دارای اهمیت ویژه ای است. در زبان عربی این کار از عصر اسلامی آغاز شد. زبان شناسان این دوره نحوی، ادیب و یا مفسر بودند. خلیل ابن احمد فراهیدی اولین کسی بود که به تدوین فرهنگ اقدام کرد. وی کتابش را «العین» نامید. اما دشواری شیوه «العین» در ترتیب حروف باعث شد که برخی از زبان شناسان در آسان سازی آن شیوه بکوشند. ابن درید از معروف ترین کسانی بود که در نوآوری شیوه العین کوشید و در فرهنگ خود به نام «جمهره اللغه»؛ شیوه ای جدید بنا نهاد تا کتابش اولین کتاب لغتی باشد که بر اساس حروف ابجدی مرتب شده است. وی مواردی را در لغت آورد که در کتاب های پیشینیان نیامده بود و این یکی از ویژگی های فرهنگ اوست. پس از وی زبان شناسان جمهره اللغه را به عنوان مرجعی مهم در تدوین فرهنگ زبان قرار دادند. در واقع ابن درید دانشمندترین شاعران و شاعرترین دانشمندان بود. نقش وی در تدوین فرهنگ زبانی و آسان سازی شیوه پیشینیان بی نظیر است.
  کلیدواژگان: ابن درید، فرهنگ نویسی، زبان شناسی، جمهره اللغه
 • فردوس آقاگل زاده، حسین داوری صفحه 63
  گسترش واژه های فارسی در زبان های اروپایی، از جمله موضوعات در خور توجه در حوزه مطالعات ریشه شناختی است که می توان از ابعادی چون دگرگونی های معنایی، تغییرات آوایی، نحوه انتقال و نقش و میزان تاثیرگذاری زبان های واسط بدان پرداخت. از آنجا که قریب به اتفاق این واژه ها به طور غیرمستقیم به زبان های اروپایی راه یافته اند، مطالعه نقش و میزان تاثیرگذاری زبان های واسط بسیار اهمیت دارد. بررسی نقش زبان های واسط در این انتقال، بیانگر نقش بسیار پررنگ زبان عربی و دامنه تاثیرگذاری این زبان بر این دسته از واژه هاست؛ به نحوی که حتی در موارد متعدد، برجسته ترین فرهنگ های اروپایی در ریشه یابی این واژه های معرب فارسی، به اشتباه آن ها را واژه هایی اصیل در زبان عربی برشمرده اند و اشاره ای به فارسی بودن آن ها نکرده اند. در این مقاله، ضمن پرداختن به تعدادی از واژه های فارسی دخیل در زبان های اروپایی که با واسطه بلافصل زبان عربی به این زبان ها راه یافته اند، تلاش بر آن بوده است تا به نحوی توصیفی- تحلیلی تصویری از این تاثیرگذاری ارایه شود.
  کلیدواژگان: ریشه شناسی، زبان فارسی، زبان عربی، زبان های اروپایی، انتقال
 • علی سلیمی، محمد نبی احمدی صفحه 81
  تفاوت نگرش نحوی ها و بلاغی ها به زبان سبب شده است تا هرکدام از منظری خاص به متن ادبی نگریسته، زوایای پنهان وآشکار آن را به گونه ای متفاوت از دیگری تفسیر کنند. این تفاوت دیدگاه ها، آثارکاربرد فراوانی در فهم متون ادبی داشته است. اهل بلاغت که بیشتر به روح و لطافت های پنهان زبان چشم دوخته اند، همواره به مباحثی از قبیل ایجاز، حذف، حصر وغیره پرداخته اند، و اصولا متن ادبی از دیدگاه آنان بخش های نانوشته فراوانی دارد که با ذوق ادبی قابل درک است؛ اما نحوی ها بیشتر به ظاهر و جسم زبان توجه کرده اند. این تفاوت نگرش در موضوعاتی مانند جمله ی اسمیه و فعلیه، همزه استفهام، ضمیر فصل، جمله مستانفه، و عطف جمله انشایی به جمله خبری و بر عکس، آشکار است؛ به گونه ای که در توجیه این جملات هر گروه راهی متفاوت از دیگری در پیش گرفته اند.
  کلیدواژگان: نحوی ها، بلاغی ها، جمله اسمیه و فعلیه، همزه استفهام، ضمیر فصل
 • سیدعلی میرلوحی، اخترعلوی صفحه 95
  دو ساختار «کان... ب...» و «ویکان» میدان معرکه نحویان بوده و هست و عدم بررسی دقیق و عالمانه این آراء باعث می شود که معربین به هنگام اعراب دچار نوعی سر در گمی و اضطراب فکری شده و در نتیجه نتوانند مفهوم صحیحی از کلام ارائه دهند. آنچه در این مقاله آمده است، تلاشی است در جهت بررسی دقیق این دو ساختار از جهت معنا و اعراب. ساختار اول در بسیاری از احادیث منقول از پیامبر اکرم – صلی الله علیه و آله و سلم – و اهل بیت – علیهم السلام – به ویژه نهج البلاغه به کار رفته است. اما ساختار دوم، دو بار در قرآن کریم و هر دو در سوره قصص به کار رفته است، و سعی شده در این ساختار نیز به صورت مستدل بهترین معنا و وجه اعرابی معرفی گردد.
 • دکترعیسی متقی زاده، دانش محمدی رکعتی، محمدرضا نیکوبخت صفحه 113
  یکی از تحولات آموزش زبان عربی در کتاب های عربی دوره دبیرستان، اضافه شدن بخشی با نام کارگاه ترجمه بود. این تغییر به خاطرافزایش قدرت فهم دانش آموزان از متون عربی، بالا بردن توان ترجمه روان از عربی به فارسی، تغییر نگرش منفی به زبان عربی و فراهم کردن زمینه مناسب برای مشارکت بیشتر آنان در فعالیت های کلاسی و برون کلاسی، روی داد.
  این گفتار برآن است تا با پژوهشی کاربردی میزان موفقیت این بخش را در دستیابی به اهداف ذکرشده، بررسی کند. روش پژوهش، پیمایش و ابزار پژوهش، پرسشنامه و روش تحلیل داده ها توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش، دبیرستان های شهرستان دورود در استان لرستان است که نمونه گیری از آن با روش نمونه گیری خوشه ایانجام شد. نتایج نشان داد که از نظر بیشتر دانش آموزان و معلمان، بخش کارگاه ترجمه در دستیابی به اهداف خود موفق بوده است. از این رو بهتر است توجه بیشتر به بخش های متن محور در کتاب های درسی عربی بشود.
  کلیدواژگان: آموزش زبان عربی، کتاب های عربی دبیرستان، کارگاه ترجمه
 • دکترحمیدرضا میرحاجی صفحه 141
  روش نقد کتاب های درسی با کتاب های دیگر متفاوت است. در کتاب های درسی علاوه بر آنچه ما به عنوان کتاب ملاحظه می کنیم، برنامه ای مدون نیز که به عنوان نقشه راه طراحی شده و با نام «راهنمای برنامه درسی» مطرح می شود، پشتوانه کتاب درسی است. به عبارت دیگر کتاب درسی ساختمانی است که جزئیات آن و نحوه شکل یافتنش در آن راهنما آمده است. از این رو پیش از نقد کتاب درسی لازم است به راهنمای برنامه درسی مراجعه کنیم و آن را مورد نقادی قرار دهیم و سپس وارد کتاب درسی شده، میزان انطباق موضوعات انتخاب شده برای کتاب را با آن سند بررسی کنیم. با انطباق این دو درمی یابیم که در کتاب های درسی تلاش وافری برای تطبیق این دو با همدیگر صورت پذیرفته است.
  کلیدواژگان: عربی عمومی، راهنمای برنامه درسی، رویکرد، محتوی
 • علیرضا باقر، نورمحمد علیپور خشاب صفحه 173
  جمال الدین علی بن محمد بن علی بن عبد الرحمن کنانی، دمشقی، شافعی، معروف به ابن عراق، مولدش بیروت به سال907ه و متوفی 963 ه در همان محل است. درفقه و حدیث و قرائت و علوم بسیار دیگر از جمله حساب و تعیین اوقات و نقد شعر مهارت داشت. وی خطیبی برجسته و پیشوای مردم در مدینه بود. ابن عراق دارای تالیفات متعددی است که از جمله آنها می توان «تنزیه الشریعه المرفوعه عن الاخبار الشنیعه الموضوعه» را نام برد.
  یکی دیگر از آثار او که تا کنون ناشناخته بوده و به صورت خطی در کتابخانه کوپریلی استانبول نگهداری می شود «التذکره الصغری» است.این اثر گرانقدر حاوی مطالب ارزشمند ادبی، اخلاقی، اجتماعی، حکمی، فقهی، طبی، زهدیات، ادعیه، و تفسیر برخی از آیات قرآن وموضوعات متنوع دیگر به نظم و نثر، درسه مجلد است. که تصحیح و تعلیق بر جلد اول آن، توسط نگارنده به پایان رسیده است.
  دراین مقاله موضوعات متنوعی از جمله فضیلت علم و عقل آیین دوست یابی، آداب معاشرت، و حکمت، و فضائل اخلاقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: ابن عراق، التذکره الصغری، حکمت
|
 • Gholamreza Karimifard, Ghais Khizael Page 1
  These symbols the poet perpetuates in his poem through his innovative power or such symbols include his primary desire i.e. extracted from language, literature and history and give special meaning and soul to them. Al-Sayyab is among contemporary poets who for the sake of bring the poetic structure out of fogeyish bond, uses personal symbolisms in his poems.Of course, in the past Arabic literature, symbolisms like moon, sword – arc – cross were employed. But al-Sayyab with due attention to his poetic needs in the contemporary setup created personal symbolisms like death and resurrection, Jeikur, Boawib and Wafighe.The veil is yet another technique of symbolism that in fact has taken out from an idiom from theater and exhibition. In the poems of al-Sayyab four principle veils are: Ayyoob, Tammuz, Christ and Sisyphus.
  Keywords: Symbols, Poetic character, Veil, al, Sayyab
 • Visal Mimandi Page 25
  Jaykour, a small village in Basra province, is considered not only as al-Sayyab hometown but a river that irrigates gardens and trees of his poems and ode. This village is not merely his nursing place or childhood play ground rather it is considered as living soul which feeds growing sapling in deep spirit of human being downtrodden by tyrants oppressors whose representatives seems to be the city, whose shadow of death cast upon the life of citizens and especially over migrant strangers. In Badr’s viewpoint, the village is a very fortune star, where the poet rides over a flying white horse, visualizes it as a star lightening the night for the wanderers.If we look closely at the poetical works of Badr Shakir al-Sayyab, we could come across four stages of his literary life i.e. romantic, figurative, realism, and self recurrence. We would see that Jaykour is a source of what one may visualize and is a symbol of wishes and prospects. It is an entity that lives and resurrects dead peoples; it is a beating heart that is flowing blood into humans’ veins. Jaykour is an overall prosperity through which the poet opens his wings and gets affinity with until he forgets his misery and poverty in the city. This paper intends to study this myth taking into account some of the poet’s odes. A mystery about which the poet stated himself: “Jaykour is my poetical works…”
  Keywords: Jaykour, Sayyab, City, Myth
 • Ramazan Rezaei, Yadollah Rafiei Page 49
  Certainly, preparing dictionaries in all languages including Arabic language has a special importance. In Arabic language, preparing a dictionary began during Islamic era. In this period, lexicographers were not only grammarians, literary men and interpreters but they were linguists too. It is said that Khalil-ibn-Ahmad was the first who prepared a dictionary. His book was al-Eyn. However, difficulties in the process of preparing this book caused some of the lexicographers to try to search for an easy process. One of the most famous persons who tried to facilitate al-Eyn was Ibn-e-Dorayd. His dictionary was Jamharat-ol-Loghah. So for, he is considered the person who brought new methodology in preparing the dictionary. Ibn-e-Dorayd added vocabularies which had not been explained in previous works. So he was very famous in the field of the vocabulary. After him, other lexicographers used his dictionary as an important reference to prepare dictionaries. In this article, we investigate his Ibn-e-Dorayd’s attempts in preparing the dictionary and facilitating the methods used by former lexicographers.
  Keywords: Ibn, e, Dorayd, Dictionary, Lexicographers, Jamharat, ol, Loghah
 • Ferdous Aghagolzadeh, Hussein Davari Page 63
  The expansion of Persian words in European languages is an important topic of discussion in the field of etymology which can be studied from different aspects including semantic changes, phonetic changes, transfer process, and the role of intermediary languages. Since, most of these words have been transferred indirectly, the study of the role and influence of the intermediary languages in this process seems important. The study of these languages indicates that the role of Arabic language is more outstanding, in a way, in many cases the most important European dictionaries in finding the root of these Arabicized Persian words have made mistakes and introduced them as Arabic words. This paper aims at studying some of the Persian words in European languages which have been transferred with the immediate intermediary of Arabic language. In this part, it has been tried to study this process in an analytic and descriptive way.
  Keywords: Etymology, Persian language, Arabic language, European languages, Transfer
 • Ali Salimi, Mohammad Nabi Ahmadi Page 81
  Distinct viewpoints of syntactic and eloquences to language have caused each of these two groups to consider the literary texts differently and so to interpret and justify its apparent and hidden angels. This difference in viewpoint to language structures has had many practical consequences in understanding the literary texts.Native eloquent, who mostly pay attention to the spirit and softness of language, always practice subjects like brevity, ellipsis, restriction etc. and to them, literal text has many unwritten aspects that are understandable through literary enthusiasm. But from syntactic point of view, language is a solid block whose appearance has been taken into account. This difference in subjects such as nominal and verbal sentence, interrogative glottal stop, asyndeton pronoun, beginning sentence, and sentence hendiadys to declarative sentence and vice versa is clearly shown. This article briefly tries to investigate examples of these different viewpoints.
  Keywords: Syntactic, Eloquence, Interrogative glottal stop, Asyndeton pronoun, Sentence
 • Sayid Ali Mirlouhi, Akhtar Alavi Page 95
  "Kaanna" is one of the significant syntactic issues that, in the past, has attracted the attention of various grammarians, and so it does at the present. It is probably one of the most controversial syntactic subjects among experts, especially in case of "Vaikaanna" and "Kaanna. .. be…"The present article tries to review these two structures of "Kaanna. .. be…" and "Vaikaanna" in respect of their syntactic interpretations.Firstly, the researchers set forth various viewpoints provided by the past and present experts. Then they try to compare and criticize the syntactic and rhetorical aspects of these issues and finally based on the rhetorical Arabic text such as the Holy Qur’an and its successor, Nahj al-Balagha, the most authentic idea related to every argument is put forward.
  Keywords: Quran, Nahj al Balagha, Vaikaanna, Kaanna. .. be…
 • Isa Mottaqizade, Danesh Mohammadi, Mohammadreza Nikubakht Page 113
  Arabic language teaching has gone enormous transformation in Iran after the victory of the Islamic Revolution. Among these transformations was addition of “translation workshop” to the high school Arabic textbook. Increasing student ability in comprehending Arabic and translating from Arabic to Farsi, changing their attitude toward Arabic and paving the way for students’ cooperation in intra and extra-classroom activities are among major goals of “translation workshop” section of the books.A questionnaire was used to collect data from 287 students and 19 teachers. The overall results of this study shows that translation workshop have been successful attempt from the viewpoint of most students and teachers. Therefore, it seems that much more attention should be paid to the test than the grammar in Arabic textbooks.
  Keywords: Teaching Arabic language, High school Arabic textbooks, Translation workshop
 • Hamid Reza Mirhaji Page 141
  The method of criticism of textbooks differs for other books. Textbooks have a determined plan called "curriculum ".So all details which are seen in a textbook can be traced in its curriculum. In other words, textbook is a building whose contents have comes as guides. Therefore, before any criticism, it is necessary to study the curriculum and look at it critically. Then go through the textbook itself and compare the amount of their correspondence. With this comparison, it can be seen that there are a lot of endeavor to make these two documents corresponding.
  Keywords: Curriculum, Approach, Goal, Context
 • Ali Reza Baqer, Nurmohammad Alipour Khasab Page 173
  Jamalodin Ali Ibn Mohammad Ibn Abdorahman Kanani, Dameshghi, Shafeie, also known as Ibn Aragh, was born in Beirut in 907 and died in 963(A-H). He had expertise in jurisprudence, hadith, recitation and other disciplines such as mathematics, trigonometry and poetic criticism. He was an outstanding speaker and the leader of people in Medina. Ibn Aragh wrote a number of books including the one entitled Tanzih Al-shariah al-Marfouah al-Akhbar shaniah al-Mouzoua. His other work is kept unknown until now is Al-Tazkerato Soghra which is kept in Koperili library of Istanbul. This valuable work contains useful literary, ethical, social, motto, jurisprudence, medical, and piety and praying materials, interpretation of Qur’anic verses, and other subjects in prose and verse. It was written in three volumes and was revised and edited by the author.In this paper, some subjects such as, science and wisdom superiority, the ways of making friends, behaving to others, wisdom and ethical advantages have been studied.
  Keywords: Ibn, Aragh, Al, Tazkerato Soghra, Motto