فهرست مطالب

مطالعات پیشگیری از جرم - پیاپی 7 (تابستان 1387)

فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم
پیاپی 7 (تابستان 1387)

 • تاریخ انتشار: 1387/05/12
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمد علی بابایی، علی نجیبیان صفحه 7
  پلیس در کشورهای مختلف وظیفه اصلی پیشگیری از جرم را به عهده دارد. اجرای این وظیفه در حال حاضر و با توجه به وضع جوامع کنونی و ابعاد پیچیده ارتکاب جرم، مستلزم همکاری های نهادهای رسمی و جامعوی است. تلاش های پلیس برای متقاعد یا وادار نمودن نهادهای اجتماعی از قبیل: مالکین املاک، والدین، حکومت های محلی و متصدیان و صاحبان حرف و مشاغل، ابعاد دیگری از انجام وظیفه پیشگیری از جرم تلقی می شود.
  جلوه های تعامل و همکاری های پلیس با نهادهای جامعوی از مشورت پلیس با اعضای جامعه شروع و تا اجبار این نهادها در پیشبرد اهداف پیشگیری از جرم، پیش می رود. در اکثر کشورها پلیس محله، استفاده از طراحان محیطی و شوراهای روستا و شهر مصادیق بارز تعامل پلیس و نهادهای جامعوی تلقی می شود. این مقاله سعی دارد پس از تبیین تعامل پلیس با نهادهای جامعوی اهداف و چالش های این تعامل را با تاکید به بعضی از جلوه های آن مانند نظارت شخص ثالث که در برخی از کشورها وجود دارد، برررسی نماید.
  کلیدواژگان: نظارت شخص ثالث، نهادهای جامعوی، پیشگیری از جرم
 • منصور رحمدل صفحه 33
  اصل تساوی افراد در برابر قانون ایجاب می کند که مجریان قانون بدون هیچ نبعیضی قانون را نسبت به همه افراد اعمال کنند. سبب تبعیض هر چه که باشد، اعم از نژاد و رنگ و زبان و... مردود است و قانون اساسی نیز در اصل 19 خود به این نکته تصریح کرده و در قوانین عادی برای تضمین اجرای این اصل ضمانت اجراهایی تعیین نموده است. از جمله این ضمانت اجراها که راجع به منع عدول از بی طرفی و اعمال نفوذ می باشد ماده 605 قانون مجازات اسلامی است. کلیت حکم ماده مزبور «از روی غرض و برخلاف حق» شامل هر موردی می شود که مبنای اعمال نفوذ باشد. یکی از مبانی اعمال نفوذ می تواند فساد مالی کارمند هم باشد. بنابراین از این حیث اعمال نفوذ و فساد مالی با هم ارتباط پیدا می کنند، ولی باید توجه داشت که تنها مبنای اعمال نفوذ فساد مالی نیست و هر گونه فساد مالی هم الزاما سبب عدول از بی طرفی و اعمال نفوذ نیست و می توان گفت که بین آنان از نظر منطقی رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است.
  کلیدواژگان: اعمال نفوذ، بی طرفی، فساد مالی، کارمند
 • مینا صدیق فر صفحه 59
  کیفر حبس که به عنوان کیفر جامعه متمدن سده های هیجده و نوزده میلادی ارایه شد، اینک در بسیاری از نظام های حقوقی عدالت کیفری کاربرد روزافزونی یافته است. مقاله حاضر ناکارایی کیفر حبس را مورد بررسی قرار داده و عواملی چون ازدحام جمعیت در زندان، فرهنگ پذیری زندان، نصب برچسب مجرمانه، را به عنوان زمینه ساز ایجاد جنبش بدبینی به این کیفرو تولد نسل جدید کیفرها، زیر عنوان کیفرهای اجتماع محور ومعرفی می نماید رویکرد به کیفرهایی که بستر اجرای آنها اجتماع است نیازمند فراهم نمودن زمینه های اجرای آنها تبلیغ، اختصاص منابع مالی لازم و... است. لیکن کیفر حبس را نمی توان از سیاهه کیفرها حذف نمود و لازم است به عنوان آخرین راه چاره در زرادخانه کیفری باقی بماند.
  کلیدواژگان: کیفر، حبس، زندان، کیفرهای اجتماع محور، بزهکار
 • سید میثم هاشمی صفحه 85
  یکی از رویکردهای مهم نظام عدالت کیفری، تحت تاثیر تحولات بزه دیده شناسی، رویکرد قربانی جرم کلیدی مرکزی است.این رویکرد باعث شده است که توجه به نیازهای بزه دیده وحقوق وی در نظام عدالت کیفری گسترش یابد.در پی تحولات نوین با رویکرد درایالات متحده آمریکا، قانون حقوق بزه دیده در سال 2004 توسط کنگره به تصویب رسیده است. در این قانون حقوقی برای بزه دیدگان به رسمیت شناخته شده و تلاش شده است که راه کارهایی برای اجرای آن در فرایند های نظام عدالت کیفری درنظرگرفته شود.این حقوق عبارتند از: حمایت در مقابل متهم، اطلاع و حضور در جلسات دادگاه، شنیده شدن اظهارات بزه دیده، مشاوره با وکیل دولت، جبران به موقع و کامل، رسیدگی سریع و رفتار کرامت مدار.
  کلیدواژگان: بزه دیده، حقوق بزه دیده، CVRA، اطلاع، حضور، شنیده شدن، مشاوره، جبران، رسیدگی سریع، رفتار کرامت مدار
 • پدرام سهرابلو صفحه 119
  مقاله حاضر ضمن ارائه تعریفی از چیستی فساد و آزادی مطبوعات در صدد یافتن ارتباط و یا نسبتی میان این دو متغیر است. ضرورت پرداختن به این مفهوم ناشی از اهمیتی است که مفاهیم رشد و توسعه اقتصادی در سیاست گذاری و تعیین اهداف سیاسی کشورهای جهان دارند. فساد اقتصادی به عنوان یکی از اصلی ترین موانع پیش روی تحقق اهداف توسعه ای، موضوع مطالعات و توجهات طیف متنوعی از سیاسیون، مدیران و کارشناسان و صاحبنظران است و این مقاله در پی آن است تا با اتخاذ رهیافتی سیاسی به تبیین فساد و راه های پیشگیری و مقابله با آن بپردازد.
  کلیدواژگان: توسعه، فساد، فساد اقتصادی، آزادی مطبوعات، دموکراسی، حکمرانی خوب
 • موریس کسن ترجمه: شهریار ترخانی صفحه 131
  رو آوردن دانش آموزان به خشونت یا اجتناب از آن، ارتباط مستقیمی با موفقیت یا شکست مدارس و اولیای آنها در اجرای طرح پیشگیری از آن، ارتباط مستقیمی با موفقیت یا شکست مدارس و اولیای آنها در اجرای طرح پیشگیری از خشونت در مدارس دارد. اگر تجربیات حاصل از این طرح سیر عادی خود را طی کند، دانش آموزان خواهند آموخت که چگونه از طریق گفتار و کلام بر مشکلات خویش فائق آیند و آنها را تحت کنترل مطلوب خود درآورند. تحقق این مساله ایجاب می کند که اولیای مدرسه متوجه امر خطیری که برعهده آنها است باشند و در این خصوص به ارائه راهکارهایی در مبارزه با بزهکاری دانش آموزان همت گمارند و به آنها بیاموزند که چگونه در مقابل امیال و وسوسه های خود مقاومت کنند. متاسفانه، مدرسه از برخی جهات در ماموریت خود شکست خورده اند که البته بعضی از دانش آموزان عامل اصلی این شکست بوده اند. آنها چیزهایی را آموختند که به صلاح مدرسه نبود و از به هم ریختن کلاس و ایجاد هرج و مرج لذت می بردند. آنان ناخودآگاه به سوی بزهکاری قدم برمی داشتند زیرا در ساعات تفریح اصولا شرایط انواع جرائم خشونت آمیز و غیرخشونت آمیز در مدرسه و محیط پیرامون آن همراه با همسالان فراهم بوده است.
 • رس ها ستینگس ترجمه: شهرام ابراهیمی صفحه 191
  سال 2004 دهمین تولد دو حادثه با اهمیت در توسعه پیشگیری از جرم در کانادا یعنی شروع مرحله اول راهبرد ملی پیشگیری از جرم و تاسیس مرکز بین المللی پیشگیری از جرم بود.
  دولت فدرال کانادا در ژوئیه 1994 مرحله اول راهبرد ملی امنیت و پیشگیری از جرم را آغاز کرد.
  محورهای اصلی این راهبرد عبارت بود از تدابیر نظامی به پیشگیری از خشونت خانوادگی و اعتیاد و نیز تاسیس دبیر خانه ملی پیشگیری از جرم. با این وجود ایجاد شورای ملی پیشگیری از جرم نیز جزء این راهبرد محسوب می شد[1]. این شورا از 5 عضو داوطلب از کل کشور و نمایندگان نهادهای مسئول یادگیری در امور پیشگیری یا فعالیتهای مشابه، تشکیل می شود. وظیفه این شورا عبارت بود از کمک به تدوین یک برنامه راهبردی و یک برنامه اجرایی به منظور پایه ریزی یک جامعه امن، ارائه مشاوره های راهبردی به دولت در خصوص رویکرد های کنشی برای پیشگیری، بزه دیدگی، نا امنی و نیز راهنمای اجتماعات محلی در تدوین سیاستهای پیشگیری.
|
 • Dr. By Mohammad Ali Babaie, Dr. Ali Najibian Page 7
  Police force plays a primary role in prevention of crime in several countries. At present, fulfillment of such duty in regards to the status of current societies and the complex aspects of crime commitment requires the cooperation between social and official institutions.The effort of Police to convince or urge social institutions and establishments such as landlords, parents, local authorities, operators and owners of business and professions, is deemed as another aspect of fulfillment of the duty of crime prevention.The displays of such interaction and cooperation between police and social institutions start by police's counseling with members of society and carries on to the level of urging these societies to move forward with the objectives of crime prevention.Organization of neighborhood patrolling force, utilization of surrounding planners as well as rural and urban councils are considered as the quintessential of such interaction between police and social institution in most countries.In this Article, as the interaction of police force with social institutions are explained, I try to review the objectives and challenges of such interaction by highlighting some of its displays such as third party patrolling that exists in some countries.
 • Dr.Mansour Rahmdel Page 33
  The principle of equality requires the law enforcers to enforce it without any discrimination and exertion of influence. The discrimination in all its forms is condemned. Iranian Constitution in its article 19 has explicitly referred to it and its sanctions have been provided in statutes, including article 605 of the Islamic Penal Code refers to phrases "purposely and against the right". These phrases include all forms of discrimination could be corruption (including Bribery). So, it could be said that there could be a relationship between corruption and exertion of influence, but it should be noted that the only reason of exertion of influence is not corruption and also any corruption does not necessarily lead to exertion of influence.
 • Mina Sedigh Far Page 59
  Imprisonment introduced as the civilized society penalty in18th and 19th centuries, now has found an increasing usage in most criminal justice systems. This article has discussed the ineffectiveness of imprisonment and has introduced factors such as overcrowding in prison, prisonization, criminal labeling as the fact to cause pessimism to this sanction and form a new generation of penalties as community sanctions. The approach to the sanctions performed in society requires to provide operation themes, propaganda, investment and …. Therefore imprisonment can not be totally omitted from the list of sanctions and must remain as the last resort in criminal justice system.