فهرست مطالب

نجوم - سال بیست و یکم شماره 4 (پیاپی 213، دی 1390)
 • سال بیست و یکم شماره 4 (پیاپی 213، دی 1390)
 • 68 صفحه، بهای روی جلد: 30,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/10/01
 • تعداد عناوین: 22
|
 • یک نگاه
  صفحه 8
 • بیست سال پیش در همین ماه
  صفحه 10
 • اخبار جهان
  مهدی نجفی زیازی، آهو آریانی، ساناز مصطفی زاده، مهسا آزادمنش صفحه 11
 • کنجکاوی در راه مریخ
  پوریا ناظمی صفحه 14
 • سپیده دم کاوشهای سیارکی
  ترجمه: شادی حامدی آزاد صفحه 18
 • طلوع کهن ترین ابر عالم
  علیرضا حاجی سید جوادی صفحه 23
 • بانوی کیهان شناس
  شادی حامدی آزاد صفحه 24
 • فراوانی کربن در عالم آغازین
  نیلوفر فشنگ زاده صفحه 26
 • آسمان در این ماه (دی 1390)
  صفحه 27
 • ملاقات دورترین و نزدیکترین سیاره به ما
  صفحه 28
 • پدیده های نجومی این ماه
  علی ابراهیمی سراجی صفحه 30
 • نگاهی به اوضاع کواکب در این ماه
  صفحه 32
 • نقشه ی آسمان این ماه
  صفحه 34
 • نور مرموز آسمان
  حامد الطافی صفحه 36
 • اهله ی ماه - جدول سیارات- نمودار رقص اقمار
  صفحه 40
 • انرژی تاریک: معمای قرن
  رضا منصوری صفحه 42
 • رازی که آن ستاره به من گفت
  صفحه 44
 • بازار داغ عکاسی نجومی
  ساناز مصطفی زاده صفحه 50
 • اخبار ایران
  صفحه 52
 • اختفا در کنار رود دز
  ساناز مصطفی زاده صفحه 54
 • نجوم ماجراجویانه
  سعید آقایی صفحه 55
 • قاب ژرف
  صفحه 56