فهرست مطالب

پژوهش های ارتباطی - پیاپی 67 (پاییز 1390)
 • پیاپی 67 (پاییز 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/10/03
 • تعداد عناوین: 9
|
 • زهرا احمدی پور، طهمورث حیدری موصلو، سلمان انصاری زاده صفحه 9
  با پیشرفت و توسعه رسانه های ارتباطی و الکترونیکی، بسیاری از مباحث علمی در حوزه سیاست و مشارکت دستخوش دگرگونی شده و مفاهیمی همچون، دموکراسی الکترونیکی در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، مطالعه تاثیر رسانه های سنتی و جدید بر مشارکت مردم در امر انتخابات بوده است.
  روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی تحلیلی است. در این تحقیق، مشارکت مردم در دو بعد رسانه های سنتی و جدید مورد مطالعه قرار گرفته است. جامعه آماری مورد استفاده در این پژوهش شامل 175 نفر از دست اندرکاران انتخابات کشور، ازجمله احزاب و گروه های سیاسی، روزنامه نگاران، استانداران، فرمانداران و مسئولان ستادهای انتخاباتی در دوره های انتخاباتی مختلف در استان تهران بوده است. نتایج نشان می دهد، امکاناتی نظیر پیامک های تلفن همراه، تبلیغات اینترنتی و ماهواره ای، رای گیری و نظرسنجی الکترونیکی، سیاستگذاری و قانون گذاری الکترونیکی، افراد یک ملت را به سرعت از تحولات کشور خود آگاه می کند و با بالا بردن آگاهی و درک سیاسی، زمینه مشارکت حداکثری شهروندان را از تمام نقاط کشور فراهم می آورد.
  کلیدواژگان: ارتباطات، دموکراسی، دموکراسی الکترونیکی، رسانه، فضای سایبر
 • محمد سروی زرگر صفحه 33
  در مقاله حاضر، به چگونگی بازنمایی «خانواده» در آگهی های بازرگانی پرداخته شده است و سعی بر این است که با مطالعه ای کیفی، سازوکارهای نشانه شناختی دخیل در شکل دهی به مفهوم و معنای خانواده در آگهی های بازرگانی مورد بررسی قرار گیرد. بررسی نشانه شناختی نمونه هایی از آگهی های پخش شده در زمستان 1388 از شبکه سوم سیما نشان می دهد که میان ارزش های ارائه شده در گفتمان رسمی و بازنمایی رسانه ای آن در قالب آگهی های بازرگانی، تفاوت هایی به چشم می خورد و این امر نشان دهنده وجود پویایی های معنایی بسیار، حول محور مفهوم خانواده در جامعه ایرانی است که در آن نزاع میان خانواده سنتی و خانواده مدرن، به مسئله ای محوری در متن های رسانه ای بدل شده است. در نزاع معنایی میان خانواده یا کالا، این کالاست که به عنوان عضو جدیدی از خانواده مطرح شده است و ارزش های مرتبط با خود را به ساختار خانواده وارد کرده است.
  کلیدواژگان: آگهی های بازرگانی، بازنمایی رسانه ای، تلویزیون، خانواده، نشانه شناسی
 • محمد مهدی فرقانی، علی احمدی* صفحه 63

  رسانه ها منابع اطلاعاتی سریع و مفیدی برای تصمیمات سیاسی به شمار می روند. تلاش برای همسو کردن افکار عمومی بین المللی با اهداف و سیاست های هر کشور از طریق پوشش رسانه ای، اهمیت خبر و شبکه های خبری بین المللی بویژه تلویزیونی را افزایش می دهد. تبلیغات شبکه های خبری بین المللی درباره فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران، به گونه ای است که می تواند بر دیپلماسی و سیاست خارجی کشورها در قبال ایران بسیار تاثیرگذار باشد. این تحقیق با توجه به فعالیت گسترده شبکه های خبری تلویزیونی عربی و غربی در پوشش اخبار و گزارش های مربوط به فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران، نحوه پوشش این اخبار را در شبکه های خبری غربی شامل بی بی سی (انگلیس)، سی ان ان و فاکس نیوز (امریکا)، فرانس 24 (فرانسه) و شبکه های عربی شامل الجزیره (قطر) و العربیه (عربستان سعودی) بررسی می کند. یافته ها نشان می دهد، شبکه های خبری غرب تلاش می کنند برنامه هسته ای ایران را برنامه ای نظامی جلوه دهند که این موضوع در مورد شبکه های خبری عرب زبان در برخی مولفه ها مشابه و در برخی دیگر متفاوت است.

  کلیدواژگان: بازنمایی رسانه ای، برجسته سازی، برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران، تلویزیون، دیپلماسی عمومی، شبکه های خبری
 • سهیلا چگینی، سید محمد مهدی زاده، حسینعلی افخمی، رحمان سعیدی صفحه 91
  هدف پژوهش حاضر، که به روش پیمایشی انجام شد است، تبیین رابطه میان میزان و نحوه استفاده مخاطبان از رسانه های جدید با انتظارات آنان از تلویزیون ملی با توجه به ویژگی های فردی، اجتماعی اقتصادی و دینی فرهنگی آنان است. به این منظور 832 نفر از جوانان شهر تهران به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند و داده های پژوهش با استفاده از روش های آماری همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و رگرسیون چندگانه مورد پردازش قرار گرفتند.
  یافته های تحقیق نشان دادند، هرچه مخاطبان دارای سطح تحصیلات بالاتر، مطالعه و پایبندی بیشتر به دستورات دینی باشند، نیاز آنان به استفاده از برنامه های تلویزیون کاهش می یابد و به دلیل افزایش انتظارات از تلویزیون، نیاز هایشان به طور کامل برآورده نمی شود. در نتیجه، نسبت به سایر گروه ها رضایت کمتری از برنامه های تلویزیون دارند. همچنین با افزایش میزان استفاده کاربران از اینترنت، انتظارات آنها از تلویزیون کاهش می یابد و برای رفع نیازهای رسانه ای خود، از برنامه های تلویزیونی، استفاده کمتری می کنند.
  کلیدواژگان: انتظارات مخاطبان تلویزیون، رسانه های جدید، سطح اجتماعی، اقتصادی، ویژگی های دینی، فرهنگی
 • سید جواد امام جمعه زاده، رضا محمود اوغلی صفحه 119
  بر اساس دیدگاه کنش متقابل نمادین و ساخت یابی گیدنز، هویت، امری ساخته شده است که برساخته شدن آن در بستری اجتماعی و با تفاسیر افراد، قابل بررسی است. در مقاله حاضر، با استفاده از روش اسنادی و در چارچوب این نظریه ها به دگرسازی در شکل هویت اجتماعی در دوره پسامدرنیته (که تحت تاثیر رسانه هاست) پرداخته و اشاره شده است که در شرایط حاصل از نبود قطعیت پسامدرنیته، هم نقش و ساختار رسانه ها دچار دگرگونی شده و هم مبانی مرتبط با هویت اجتماعی تغییر یافته است. همچنین در این فرایند، رسانه های جمعی با تاکید بر تنوع و تغییر و کثرت سبک های اجتماعی، نوعی هویت مصرفی و سیال را به وجود آورده اند. در ادامه، رویکردی انتقادی به رسانه مطرح شده است که بر اساس آن رسانه ها انعطاف پذیری انسان را از او گرفته و او را به سطح انسانی تک بعدی (مصرف کننده) و بسیار منفعل تنزل داده اند.
  کلیدواژگان: بازنمایی، پسامدرنیته، رسانه، ساخت یابی، کنش متقابل نمادین، هویت اجتماعی
 • ناصرقلی سارلی صفحه 147
  در تحلیل ساخت اطلاعاتی واحدهای زبانی مانند جمله، اطلاعات عرضه شده را به دو دسته تقسیم می کنند: اطلاعات نو و اطلاعات کهنه. نو یا کهنه بودن اطلاعات زمانی معنا دارد که از دید مخاطب به جمله یا پیام زبانی بنگریم. به بیان دیگر، در ساخت اطلاعاتی جمله، محور، مخاطب است و از دید اوست که اطلاعات جمله، کهنه یا نو قلمداد می شود. در این مقاله، پس از طرح مباحث و چارچوب نظری، راهبردهای عرضه اطلاع نو در آگهی های رادیویی بررسی شده و ضمن مشخص کردن بسامد هر یک در پیکره زبانی مورد بررسی، به تحلیل زبانی آنها پرداخته شده است. سپس با طرح مباحث مربوط به نقش های زبان و نیز تعیین بسامد هر یک از نقش ها در آگهی های رادیویی، ارتباط آنها با اطلاع رسانی و ترغیب نشان داده شده و راهبردهای زبانی ترغیب مخاطبان و چگونگی اقناع آنان برای خرید کالا و خدمات بررسی شده است.
  کلیدواژگان: آگهی تبلیغاتی، اطلاع نو و کهنه، رادیو، زبان شناسی نقش گرا، نقش های زبان
 • زهرا نامور صفحه 171
  نویسنده در این مقاله می کوشد با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با توجه به مفاهیم زبان شناسی و نیز اصول ارتباط گفتاری، برخی از مشکلات موجود در زبان مجریان سیما را در سطوح مختلف زبان بررسی کند. در حقیقت، هدف از این مختصر، بررسی وضعیت فعلی زبان معیار گفتگوهای تلویزیونی و میزان پایبندی مجریان به رعایت قواعد حاکم بر زبان است. برای وصول به این هدف، ابتدا زبان معیار و کارکردهای آن و سپس سطوح مختلف زبان معیار و گونه های آن، از جمله گونه رسانه ای معرفی شده است. آنگاه به اصول و عوامل ارتباط گفتاری و تحلیل گفتمان و سپس از آن، انواع تقویت کننده های ارتباط گفتاری و مهارت های گفتاری آماده سازی و خاتمه دادن گفتگو پرداخته شده و در ادامه، پس از ذکر نمونه هایی از مشکلات زبانی مجریان سیما در سطوح مختلف، راهکارهایی برای رفع این کاستی ها ارائه شده است.
  کلیدواژگان: ارتباط گفتاری، زبان معیار، گونه گفتاری زبان، مجری تلویزیون
 • صفحه 203
|
 • Zahra Ahmadi Pour (Phd), Tahmoureth Heidari Mosolu, M.A., Salmane Ansarizade, M.A Page 9
  As technological advances continue to affect communicative and electronic media, most of the academic discussions on politics and social participation have undergone changes, and such concepts as electronic democracy has become the core of the related research. The present study aims to examine the impacts of conventional and new media on people’s turn-out in general elections.The research methodology in this study is descriptive-analytical. Public turn-out in general elections has been examined in terms of both old and new media. The subjects in this research consisted of 175 officials in charge of holding general elections, including individuals from different political parties and groups, journalists, provincial governor-generals, governors and head of constituents related to various elections in Tehran province over last years. The findings show that such tools as SMS, Internet and satellite advertisement, electronic voting and survey, electronic policy-making and legislating raise public awareness towards the country’s developments, bringing about a rise in the nation’s political understanding and paving the way for citizens’ utmost participation in elections.
 • Mohammad Sarvi Gar, M.A Page 33
  The present article, studies the way “family” is represented in TV commercials. Through a qualitative study, the article tries to examine semiotic constructs playing role in shaping the concept and meaning of family in TV commercials. The study of commercials broadcast on TV Channel Three in 1388 winter (Iranian calendar) indicates that there are disparities between values emphasized in official discourse and media representation of such values in TV ads. This contradiction shows that there are numerous meaning dynamics on the concept of family in Iran, highlighting the media focus on conflict between traditional and modern family. In the conflict between family and goods, it is goods that is represented as a new member of family and has imposes its related values on the family structure.
 • Mohammad Mehdi Forqani (Phd), Ali Ahmad, M.A Page 63

  Media are fast and useful helps in political decision-making. Attempts to fit world public opinions with a country’s political objectives through media, highlights the significance of news and news channels. International news channels propaganda against Iran nuclear program could affect other countries’ foreign policies towards the Islamic republic. Given the numerous propaganda campaigns led by Arab and Western TV news channels against Islamic Republic of Iran’s nuclear activities, the present research studies the way Western channels such as BBC, CNN, FoxNews, France24, and Arabic language channels like Al-Jazeereh, Al-Arabiyeh cover stories related to Iran nuclear program. The findings show that Western news channels attempt to depict Iran nuclear program as a military one. This is the case with Arab channels with a less effect.

 • Soheila Chegini, M.A., Seyyed Mohammad Medizadeh (Phd), Hoseinali Afkhami, Ph., Rahman Saeedi (Phd)* Page 91
  The present research, carried out through a survey, clarifies the relationship between the level and howness of audience new media consumption with the audience expectation from national television, given their personal, social-economic, religious and cultural characteristics. Some 832 young people from Tehran were selected using multistage cluster sampling and the research data were processed using the statistical methods such as Pearson correlation, analysis of variance and multiple regression. The findings show that the more educated and religious people are, the more their need to use television programs reduces and because of their high expectations of television, their needs are not satisfied fully. Thus, this group are less satisfied with the television programs compared to other groups. In addition, as the Internet use increases, their expectations of television decreases, i.e. their use of television programs to satisfy their need falls dramatically.
 • Seyyed Javad Imamzadeh (Phd), Reza Mahmoud Oghli, M.A Page 119
  According to Giddens’ symbolic interaction theory and his structuration theory, identity is a constructed entity, subject to evaluation by individuals within a social context. Drawing on these theories and using a documentary methodology, the present article examines transformation of social identity in post-modern era (which is under the influence of media) and points out that in a context suffering lack of post-modern uncertainty, both the role and structure of media is subject to transformation, and principles related to social identity have changed. In this process, also, mass media have created some kind of fluid consumption identity through focusing on diversity and fragmentation of social styles. The article, finally, proposes a critical approach to media based on which media kill human flexibility and degrade him to a passive single-dimensional entity (consumer).
 • Naserqoli Sarli Page 147
  In the analysis of informational structure of linguistic units like the “sentence”, the offered information could be divided into two categories: new and old information. This makes sense when we look at the sentence or a linguistic message through a audience-like lens. In other words, in the sentence informational construct, it is the audience which matters and it is his mind that determines the recency of information. Drawing on theoretical concepts and frameworks, the present article examines strategies for offering new information in radio commercials, then it determines and analyzes the frequency of each in the sample body of text. Discussing linguistic functions and determining their frequency in radio commercials, it finally clarifies the relationship between these role functions and “persuasion” and examines linguistic strategies for persuading and convincing audience to buy a goods or service.
 • Zahra Namvar, M.A Page 171
  Applying linguistic concepts and speech communication principles, this article aims to study the problems existing in the language of television presenters at different linguistic levels using a descriptive-analytical methodology. In fact, the purpose of this writing is to examine the current state of the language standardized for television discourses and the extent to which TV presenters observe rules and regulations governing this language. To this aim, the article first introduces the standardized language, its functions and various levels of standard language and its variants. It, then, studies the principles and concepts of speech communication and discourse analysis, and linguistic skills for getting ready for and finishing a conversation. It, finally, mentions a few examples of television presenters’ language problems at different levels and put forward several strategies for tackling them.