فهرست مطالب

مطالعات فرهنگ - ارتباطات - پیاپی 13 (بهار 1390)
 • پیاپی 13 (بهار 1390)
 • 210 صفحه، بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/10/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • رضا اسماعیلی، ثریا معمار، صدیقه رئوفی منش صفحه 9
  مقاله حاضر با موضوع «بررسی جایگاه هویت فرهنگی ایران در کتاب های کودکان در سال های 75، 80 و 85»، به بررسی و مطالعه هویت فرهنگی ایران در کتاب های کودکان که در سال های 75، 80 و 85 منتشر شده، پرداخته است. این پژوهش با روش تحلیل محتوا، مولفه های هویت فرهنگی را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است و پایایی مقوله های مورد بررسی با استفاده از ضریب پای اسکات برابر با 83 درصد تعیین شد. جامعه آماری شامل 88 داستان واقع گرا از میان 21 عنوان کتاب مناسب برای گروه سنی ب و ج بود که توسط نویسندگان ایرانی نوشته شده بودند و توسط شورای کتاب کودک در سال های 75،80 و 85انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش چک لیست بوده و برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss 18 استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی هفت مولفه در زمینه هویت فرهنگی شامل، مولفه های «علاقه به آداب و رسوم و سنت های ملی» با 7/34 درصد، «علاقه به زبان و ادبیات» با 0/32 درصد دارای بالاترین درصد فراوانی بوده است. مطالعه وضعیت هویت فرهنگی در هریک از سال های مورد بررسی، نشان می دهد، که میزان توجه داستان های کودک به مولفه هویت فرهنگی در سه مقطع زمانی بررسی شده، یکسان نیست.
  کلیدواژگان: فرهنگ، هویت، هویت فرهنگی، کتاب های کودکان
 • رضا تابش، علی اصغر قاسمی سیانی صفحه 41
  سرمایه واقعی هر جامعه میراث ذهنی و عینی آن در قالب فرهنگ و تمدن است. این میراث، هویت و ماهیت جامعه را شکل می دهد و مرجع شکل گیری شخصیت فردی، ماهیت گروهی و هویت ملی جامعه است. اما تحت شرایط و تحولاتی، انتقال میراث عظیم فرهنگی یک جامعه و در نتیجه استمرار و پایداری آن با مخاطراتی مواجه می شود. مصداق بارز چنین وضعیتی تعارض و تقابل نسل های جامعه خواهد بود. مطالعه ماهیت، زمینه ها، شرایط، فرایندها، تبعات و آثار چنین رخدادی در کنار مطالعه کارکردی نهادهای اجتماعی، متولی ایجاد وضعیت مطلوب در خصوص مناسبات نسلی و به ویژه نقش دانشگاه ها، می تواند برنامه ریزان فرهنگی و اجتماعی را در پویایی و استمرار فرهنگ و تمدن جامعه خود، یاری رساند این مقاله در راستای تبیین نقش و جایگاه نهاد دانشگاه در تقویت و تحکیم مناسبات نسلی با نگاه موردی به جامعه ایران و موقعیت مناسبات نسلی در این جامعه نگارش یافته است.
  کلیدواژگان: نسل، مناسبات نسلی، انقطاع نسلی، انطباق نسلی، شکاف نسلی، دانشگاه، کارکرد، نهاد، نظام ارزشی
 • محمد شریفی تهرانی، محمد افروغ، عابدین حسینی، علیرضا نوروزی طلب صفحه 77
  در این مقاله قیمت بلیط موزه ها به عنوان رکنی حساس و بحث برانگیز در بازاریابی موزه، مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که بینش بازدیدکنندگان و کشش قیمتی تقاضا از عوامل تاثیرگذار در تعیین قیمت بلیط است، این موضوع نیز مورد بررسی واقع شده است و با تطبیق نتایج به دست آمده از تحقیقات کارلین، گوردین و مارتین با شرایط کشورهای در حال توسعه بیان شده است که بهترین راهکار در تعیین قیمت بلیط موزه ها در این کشورها، دو نرخی بودن آنها برای بازدیدکنندگان داخلی و خارجی می باشد. همچنین با توجه به فاکتورهای بیان شده در این مقاله بازدیدکنندگان موزه ها و بالاخص بازدیدکنندگان خارجی دارای کشش قیمتی تقاضای پایینی می باشند که این دو عامل باعث شده است تا مدیران موزه ها در کشورهای در حال توسعه با اطمینان بیشتری برای عدم مواجه با کاهش شمار بازدیدکنندگان و همچنین فراهم شدن رضایت آنها، روش دو نرخی برای بلیط موزه ها را اتخاذ کنند.
  کلیدواژگان: موزه، بینش بازدیدکننده، خدمات، کشش قیمتی تقاضای بلیط
 • مهسا ماه پیشانیان صفحه 95
  با ورود به عصر اطلاعات، کیفیت و شرایط جنگ ها از پیچیدگی مفهومی و روشی بسیار زیادی برخوردار شده و جنبه های نوینی از درگیری در فضای سایبر شکل گرفته است. جنگ سایبری مجموعه ای از فنون عملیاتی جدید و سبک نوینی از جنگ است که در مناقشه هایی در بالاترین سطح شدت به منظور هدف قرار دادن مخالفان به کار می رود. این جنگ شکل جدیدی از جنگ فرماندهی و کنترل است که کمتر به جغرافیا بستگی دارد بلکه بیشتر به ماهیت فضای شبکه های الکترونیک مربوط می شود. جنگ سایبر با هدف اختلال، آسیب زدن یا تغییر آنچه جمعیت هدف فکر می کنند با تمرکز بر روی افکارعمومی، نخبگان و یا هر دو به انجام می رسد. ایالات متحده امریکا با استفاده از قابلیت های فضای سایبر کوشیده است ابعاد نوینی از جنگ نرم بر ضد کشورمان را در این فضا شکل دهد. با توجه به اهمیت این جنبه نوین درگیری، متن حاضر به بررسی مشخصات اصلی جنگ سایبر به عنوان یک محیط استراتژیک پرداخته است و از طریق بررسی ماهیت، اهداف، ابزار و روش های حملات در فضای مجازی واکنش های دفاعی مناسب در برابر این حملات را نیز مورد تحلیل قرار می دهد.
  کلیدواژگان: فضای سایبر، جنگ سایبر، جاسوسی سایبر، تروریسم سایبری
 • محمد محمدخانی ملکوه، ابراهیم فتحی صفحه 123
  افزایش روزافزون شبکه های خبری ماهواره ای، حکایت از نقش مهم رسانه های جمعی در اطلاع رسانی دارد و در این میان، آغاز به کار تلویزیون بی بی سی فارسی با پوشش جغرافیایی سه منطقه فارسی زبان ایران، تاجیکستان و افغانستان، برخی تمایزهای جدی محتوایی و روشی را میان این رسانه نوپا و سایر تلویزیون های ماهواره ای آشکار می سازد. شبکه ای که آغاز به کار آن را باید موج جدیدی از «جنگ رسانه ای نرم» علیه ایران دانست.
  در این مقاله برای بررسی برداشت ها، استنتاج ها و پیش فرض ها در برنامه های بی بی سی فارسی علاوه بر تحلیل محتوا از روش تحلیل گفتمان سود جسته ایم.
  هدف این مقاله این است که با بررسی برنامه های فارسی زبان شبکه خبری بی بی سی به بررسی شیوه های مورد استفاده در برنامه های تلویزیونی پی ببریم تا دریابیم آنها از چه تکنیک ها، رویکردها و... در جهت ماموریت خبررسانی و تبلیغی خود برای جذب مخاطبان استفاده می کنند.
  کلیدواژگان: تلویزیون، شبکه های خبری ماهواره ای، جنگ رسانه ای، فرهنگ
 • مسعود مهدوی، علی احمدی صفحه 155
  جغرافیای فرهنگی یکی از شاخه های جغرافیای انسانی است که علل تفاوت فرهنگ ها و ارزش های انسانی را در نواحی فرهنگی مورد بررسی قرار می دهد.
  در این نوشتار به بررسی ماهیت، مبانی نظری و روش شناختی جغرافیای فرهنگی پرداخته شده است. سوال اصلی این مقاله این است که قلمرو و ماهیت جغرافیای فرهنگی چیست و چه سیر تحولی را طی کرده است؟ و کاربرد روش های جغرافیای فرهنگی در شناخت نواحی فرهنگی چیست؟ بدین منظور، برای روشن تر شدن چارچوب مطالعاتی جغرافیای فرهنگی، رابطه جغرافیا، فرهنگ و سیر تحول جغرافیای فرهنگی قدیم و جدید بررسی می شود. این مقاله سعی دارد با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و از طریق منابع کتابخانه ای به سوالات مورد نظر پاسخ دهد.
  با ارائه چارچوب مطالعاتی این حوزه از جغرافیای انسانی، اولا زمینه های شناخت علمی آن در تحقیقات میان رشته ای علوم انسانی روشن می شود؛ ثانیا قلمرو، روش و مبانی نظری جغرافیای فرهنگی شناسایی و برای درک علل تفاوت های فضایی مکانی نواحی جغرافیایی به کار گرفته می شود.
  کلیدواژگان: جغرافیا، فرهنگ، جغرافیای فرهنگی، نواحی فرهنگی
 • فرزانه نزاکتی، جلال درخشه صفحه 185
  این مقاله، ضمن معرفی روش نشانه شناسی به عنوان یکی از جدیدترین روش های تحلیلی در مطالعات فرهنگی، با استفاده از آراء رولان بارت، به واکاوی جایگاه اسطوره در نظام های نشانه ای و قرائت رمزگشایانه اسطوره می پردازد. در این مقاله، مروری بر نظریه های سوسور، پیرس و امبرتو اکو صورت گرفته و وجوه تمایز و اختلاف نظرهای کالر، چندلر و فیسک در مورد آراء سوسور و بارت تشریح شده است. در پایان، انحاء مختلف قرائت اسطوره و قرائت مورد نظر برای شناخت و رمززدایی از اسطوره بیان شده و چند پرسش پیش روی تحلیلگران اسطوره مطرح شده است.
  کلیدواژگان: مراتب دلالت، معنای صریح، معنای ضمنی، دورویی دال، نشانه شناسی، اسطوره، همنشینی و جانشینی
|
 • Reza Esmaeeli, Soraya Memar, Sedigheh Raufi Manesh Page 9
  This article is tried to investigate the concept of cultural identity of Iran in children’s book during three years including، 1375، 1380 and 1385. in this research by using the content analysis method، the components of cultural identity has been studied and analyzed. The reliability has become 83%. Also 88 realistic stories of 21 books which has been written by Iranian novelist for children who are in the age groups B and C during these three years have been chosen as the sample. The spss18 software is used for analyzing the data. The results have shown that the components of «interest of national customs and traditions» with 34/7 percent and the component of “interest in language and literature،«with 0 / 32% have had the highest percentage of Frequency. Studying the cultural identity of each year has indicated that the stories which have considered the cultural identity in the periods are not the same.
 • Reza Tabesh, Ali Asghar Ghasemi Siyani Page 41
  In every society، mental and identical heritages used as culture and civilization are the real capital of the society. Customs، traditions and culture as well as scientific and cultural treasures and objective heritages of civilizations in every society have been existed because of time passing، cost in human capital and the effort of elites in every era and time. These heritages shape the identity and nature of society so it will be the reference in shaping the Groups، individuals and national identity in every community. So we should keep them، and let next generation use these heritages and know about their past and identity then the heritages will be productive and will be passed by generation now to future ones. Now a days we can see different generations have trouble with each other so it may cause some problems especially in transferring the huge cultural heritage in the society then the stability and continuity of the heritage may be faced some hazards. Sometimes these kinds of hazards are so much serious so the culture and social identity will be in danger of destruction. An obvious example of such situation can be seen in conflicts between different generations. It will be helpful if we try to study about the nature، background، circumstances، processes and consequences of such events، alongside functional studying of social organizations which are responsible for creating desirable relations between different generations. Universities can be one of those organizations so they can help cultural and social planners to keep the culture and civilization of the society dynamic. In this case، the main question is: what is the role of university in preventing the generation gap and the identity crisis? And how the universities can cause integrity as well as cultural continuity in the society by linking the generations? And what kind of methods and tools will be needed?
 • Mohammad Sharifi Tehrani, Abedin Hoseini, Ali Reza Noroozi Talab Page 77
  In this article، in spite of other factors influencing the pricing of ticket، visitors’ insight and elasticity of demand، the price of ticket in museums as an important and controversial issue in museum marketing have been considered. The results of some researches like the researches of Martin، Karlin and Gordian have been observed afterward the researches have been adapted to the conditions of developing countries. Although in this case the best strategy in developing countries have been making the tickets price two rates for domestic and foreign visitors. In one hand، the culture and of course the museum are so important in developing countries، and in the other hand the number of foreign visitor compared with domestic ones may be increased in those countries although the foreign tourists may have an broader vision to the museum so they may consider it as a very valuable thing. Also according to the factors described in this paper، museum visitors، especially foreign visitors have a low price elasticity of demand. According to these two factors the managers of the museums in the developing countries، who are so worried about the decreasing number of visitors as well as the satisfaction of them، have tried to make the price of the museum tickets in two rates as a solution.
 • Mahsa Mah Pishaniyan Page 95
  The information age changes has changed the quality and conditions of wars between nations and has made them complex in concept and method، and then new aspects of the conflict has been shaped in cyberspace. Cyber war is a collection of new operation and new style of war and it is used in very harsh conflicts to knock down the enemies. This kind of war is a new form of leading and controlling a battle beyond the geographic places، but through the electronic networks space In the Cyber wars the main purpose is making parasite، destroying and changing the audiences thought and with focusing on public opinion and elites or both of them By using the capabilities of cyber space، united stated of America has tried to change the shape of soft war against our country. In this paper the main characters of cyber war as one of the strategic setting have been considered، and the goals، tools and methods which are used in cyber war have been noticed alongside analyzing the best defensive reactions against those attacks.
 • Mohammad Mohammad Khani Malkoh, Ebrahim Fathi Page 123
  Today’s mass media has a very crucial role on government decisions، so if the government utilizes media in a good way and a proper time، then they can promote their efficiency of their own politics. In this era the growth of Persian satellite news televisions have become so fast indeed it has shown that the media has very important role in information. In this case BBC Persian TV aimed at Persian speakers in Iran، Afghanistan and Tajikistan، in spite of its very new nature، is so different in its content and method when we compare it to other TV networks. In this article we have used two methods، content analysis as well as discourse analysis Pargar، Safheye 2، Be Ebarati digar، Aparat and Kook are five program of BBC Persian which we used them as our samples for discourse analysis method. Noobate Shoma is the program which has been used as an example for content analysis method. This paper is tried to investigate the methods used in BBC Persian Television and find out about their technique، approach…which are used for informing audience and propaganda.
 • Masoud Mahdavi, Ali Ahmadi Page 155
  Cultural geography is one of the branches of human geography; in this branch the reason of differences between cultures and human values in cultural area is considered. It means that differences and changes in spaces and spatial in geographic factors and cultural phenomena in every society is considered، and this consideration is occurred over the time، space and spatial. In this paper we try to investigate the nature، theoretical and methodological view of cultural geography. The main question of this article: What is the scope and nature of cultural geography? And what are the methods used in identifying areas of cultural geography? Therefore، to clarify the framework of cultural geography studies، we try to discuss the relation between geography and culture as well as the evolution of old and new cultural geography. In this paper Descriptive and Analytical methods as well as Library research methods have been used. Thus، our main purpose for giving a study framework in the human geography is: First، to clear scientific knowledge in the field of human science، second، to clarify the methods and theory of cultural geography and use them for understanding the reasons of differences of spaces and spatial in geographic areas.
 • Farzaneh Nezakati, Jalal Dorakhshah Page 185
  In this paper we try to introduce Semiotics method as one of the newest analytical methods in cultural studies، then the myth in the symbolic systems will be analyzed، as well as decoding of myth will be considered and both of them is analyzed by Roland Barthes''s view in mythology. There is an especial review on Ferdinand de Saussure، Charles Sanders Peirce and Umberto Eco opinions; however the opinions of Culler، Chandler and John Fiske and their disagreement with the views of Saussure and Barthes have been considered. Finally، different ways of reading and reading for understanding as well as decoding of the myths have been expressed، then there are some questions for those analysts who work on myths.