فهرست مطالب

روابط خارجی - پیاپی 12 (زمستان 1390)

فصلنامه روابط خارجی
پیاپی 12 (زمستان 1390)

 • تاریخ انتشار: 1390/10/07
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حسین پوراحمدی صفحه 7
  با عنایت به پیوستگی عمیق منافع ملی، امنیت و توسعه بازیگران جهانی به مولفه انرژی در زمان حال و آینده و با در نظر گرفتن این مسئله که هیچ بازیگری هر قدر هم که توانمند باشد، به تنهایی از پس تدبیر بازار جهانی نفت و گاز برنمی آید، لزوم همگرایی کشورها در چارچوب نهادهای بین المللی جهت اتخاذ تصمیمات مشترک و همسو و حفظ ثبات و امنیت بازار به نحوی که تامین کننده منافع همگان به ویژه قدرت و امنیت آنان باشد، اجتناب ناپذیر می نماید. بنابراین، لزوم تکرار الگوی اوپک برای گاز و پایه گذاری نهادی که بتواند با ساماندهی به فرایند تولید و صادرات و نیز همسو کردن سیاست های فروشندگان، پاسخگوی تقاضای رو به گسترش در بازار این حامل استراتژیک انرژی باشد، هر روز بیشتر احساس می شود. هر چند مجمع کشورهای صادر کننده گاز از سال 2001 پا به عرصه نهاده است، ولی در این مقاله چشم انداز ایجاد یک سازمان از کشورهای صادرکننده گاز که الزامات و دستاوردهای سازمانی و جهانی آن در حوزه گاز و انرژی بتواند تحولات گسترده ای برای کشورهای صادر کننده و نیز مصرف کنندگان جهان در پی داشته باشد، مورد نظر است. هدف اصلی این مقاله امکان سنجی ایجاد و تاثیرات کارکرد سازمان کشورهای صارکننده گاز در نظام اقتصاد جهانی و نیز نقش و تاثیر این سازمان در تحقق همگرایی میان اعضا و تامین قدرت، امنیت و منافع اقتصادی و استراتژیک تولیدکنندگان و صادرکنندگان گاز در نقطه کانونی مطالعه است. در این نوشتار با بهره گیری از رویکرد اقتصاد سیاسی بین الملل و در چارچوب نظریه نئولیبرالیسم نهادگرا در پی پاسخ به این سوال اصلی هستیم که تشکیل سازمان کشورهای صادرکننده گاز چگونه بر همگرایی و گسترش رفتار جمعی اعضا و نیز ارتقای قدرت، امنیت و سایر منافع آنان، به ویژه جمهوری اسلامی ایران تاثیر خواهد گذاشت؟
 • مسعود موسوی شفایی، گلتاب دارابی صفحه 53
  وابستگی روزافزون کشورها به منابع انرژی، باعث تقویت جایگاه امنیت انرژی در عرصه سیاسی و دیپلماتیک شده و رقابت های بین المللی بر سر دسترسی به این منابع را تشدید کرده است. همین مسئله تاثیرات فراوانی بر اولویت بندی اهداف سیاست خارجی کشورها برجای گذاشته است. امروزه کشورها با بهره مندی از دیپلماسی انرژی تلاش می کنند، تا حد امکان بدون استفاده از زور، منافع و امنیت انرژی خود را در این عرصه تامین کنند. چین نیز با توجه به رشد بالای اقتصاد و مصرف روزافزون انرژی، تلاش های عمده ای در این زمینه انجام داده است و اکنون متغیر انرژی به عنوان یکی از عوامل اصلی جهت دهنده سیاست خارجی این کشور محسوب می شود. در این مقاله، به نگرانی های عمده چین در حوزه انرژی و جایگاه آن در دستگاه سیاست خارجی چین پرداخته شده است. چین به عنوان یکی از مصرف کنندگان عمده انرژی در جهان، با استفاده از ابزار دیپلماسی انرژی در خاورمیانه، آسیای مرکزی، افریقا و امریکای لاتین، نگرانی عمده خود را در خصوص امنیت انرژی تا حدودی مرتفع ساخته است. این کشور تلاش کرده، جهت گیری سیاست خارجی خویش را بر مبنای منافع اقتصادی تنظیم کند و در این میان به دلیل جایگاه ویژه انرژی در رشد اقتصادی، تامین امنیت انرژی نقش بسیار مهمی در سیاست خارجی آن پیدا کرده است.
 • مرتضی منشادی، فهیمه آزموده صفحه 81
  گسترش امنیت و رسیدن به توسعه پایدار، به عنوان کارویژه اصلی دولت ها، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در واقع «امنیت» و «توسعه» دو مفهوم به هم پیوسته هستند. جنوب شرق ایران با دارا بودن ظرفیت های ژئوپلیتیک فوق العاد های همچون اقتصادی، امنیتی، وحدت ملی، دسترسی، ارتباطات منطقه ای و بین المللی، واجد کارکردهای تولیدکننده قدرت در کشور است. ایران در مرز های شرقی خود با وجود امکانات اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ویژه، با اختلافات قومی/ مذهبی، ناامنی و فقر روبروست. بنابراین، امنیت و به همراه آن، توسعه پایدار در این منطقه نیز، با تهدید مواجه شده است. به نظر می رسد، توسعه آینده کشور با توجه به موقعیت جغرافیایی و ساحلی دریای عمان، به طراحی و برنامه ریزی سیاست های کارآمد و بهره گیری بهینه از کارکردهای منطقه جنوب شرق کشور وابسته شده است. در این مقاله، پس از طرح پرسشی با این مضمون که در تدوین راهبرد توسعه جنوب شرق، جایگاه کریدور شمال/ جنوب چگونه ارزیابی می شود، این فرضیه مورد پژوهش قرار می گیرد که رونق کریدور شمال/ جنوب، سرآغاز توسعه پایدار جنوب شرق ایران است که در نهایت به برقراری و گسترش رفاه و امنیت منجر می شود. حاصل آنکه توسعه پایدار در ایران، منوط به آن است که زمامداران ایران، با وجهه نظر مثبت و با گزینش رفتارهای مسالمت جویانه، ایران را به یک کشور بین المللی تبدیل کنند. کریدور شمال/جنوب، فرصت بسیار مساعدی برای رفع فقر در منطقه سیستان و بلوچستان، فراهم می آورد که در پرتو آن، ایران نیز به یکی از مهم ترین حلقه های استراتژیک این گذرراه، مبدل می شود.
 • ارسلان قربانی شیخ نشین، کامران کرمی، هادی عباس زاده صفحه 125
  ظهور بازیگران غیردولتی، وابستگی متقابل اقتصادی، فرافناوری ها و توسعه شبکه های هوشمند ارتباطی، نشانگر دوران تازه ای است از سیاست جهانی که ناشی از اثرات جهانی شدن است. در چنین وضعیتی، توانمندی معطوف به زور، به مثابه رکن اصلی قدرت در مکاتب واقع گرایانه متاثر از فرایندهای جهانی شدن، مورد نقد جدی قرار گرفته و تحول نوینی در مفهوم و کاربرد قدرت ایجاد شده است. هدف این نوشتار، بررسی مفهوم قدرت هوشمند با توجه به دگرگونی های ایجاد شده در سیاست بین المللی و توسعه چارچوبی مفهومی است که ابعاد این تحول را نشان دهد. تحولی که بیانگر مفهومی نو از قدرتی است که در آن هنجارهای قدرت نرم با منابع قدرت سخت ترکیب شده و قدرت هوشمند را به وجود می آورند که نقش موثرتری در اعمال قدرت دارد. برایند این نوع قدرت، کسب نتایج مطلوب، مشروعیت در کاربرد قدرت و جلوگیری از اتلاف منابع است.
 • مصطفی زهرانی صفحه 151
  تحولات عمیق منطقه از نظر زمان و سرعت، واشنگتن را شگفت زده کرده است. سرعت و شدت تغییر در هریک از کشورهای منطقه نیز حکایت از نوع ساختار داخلی و میزان مداخله خارجی در این کشورها دارد. گفته می شود: لیبی محل تجلی دکترین اوباما خواهد بود. سوال اساسی در این مقاله این است که این تحولات چگونه سیاست خارجی دولت اوباما را در قبال منطقه شکل می دهد. پاسخ به این سوال در قالب این فرضیه مطرح می شود که سیاست دولت اوباما در قبال این تحولات بر پایه ایدئولوژی آرمانگرایی واقعگرا و الگوبرداری از دکترین بیل کلینتون در بوسنی است.
 • رسول افضلی، افشین متقی * صفحه 175

  پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی، کشورهای مختلفی در حوزه این امپراتوری سر برآوردند. مردم برخی از این کشورها پس از ارتباط با غرب و آشنایی با استعمار غرب به این تصور رسیدند که راه موفقیت آنها، در مخالفت با غرب و تاکید بر قوانین و دستورهای دینی است. بدین ترتیب موجی از بیداری و بازگشت به اسلام در بین مردم این کشورها بوجود آمد. اما در این بین ترکیه با حاکمیت رژیم لائیک کمالیست ها مانع از ورود این موج به ترکیه شد. اما در دهه های پایانی قرن بیستم این کشور شاهد گرایشات اسلامی در سیاست داخلی و خارجی خود شد. نکته جالب توجه، تفاوت این نوع اسلام گرایی با اسلام گرایی سایر کشورهای اسلامی در جهان اسلام، به ویژه در حوزه سیاست خارجی ترکیه بود. این تفاوت در گرایش ترک ها به اسلام، اعتدالی بود. از این رو مقاله حاضر سعی در پاسخگویی به این سوال اساسی دارد که چه عوامل ژئوپلیتیکی و چگونه سبب اسلام گرایی اعتدالی در سیاست خارجی ترکیه از سال 1995 تا 2011 میلادی شده است؟ لازم به ذکر است که این مقاله از شیوه توصیفی تحلیلی بهره برده است.

 • محمدرضا حاتمی صفحه 203
  در این مقاله، مهم ترین کشورهای تاثیرگذار در منطقه خاورمیانه، به ویژه ترکیه، عربستان سعودی، ایران، سوریه، اردن و مصر مورد بررسی قرار می گیرند. به ویژه اینکه حوادث و حملات تروریستی 11 سپتامبر موجب ایجاد فرصت ها و تهدیدهایی در این منطقه شد که نظر تمامی صاحب نظران و تحلیلگران را به خود جلب کرد. در این مقاله همچنین به روش ها و تاکتیک هایی که کشورهای مذکور در جهت هماهنگی و همراهی با تغییر و تحولات سریع و بعضا عمیق این منطقه، در پیش گرفتند نیز پرداخته خواهد شد. ساختار خاورمیانه، ساختاری متغیر است، بنابراین کشورها و دولت هایی قادر خواهند بود در این ساختار به ایفای نقش بپردازند و تاثیرگذار باشند که روش ها و تاکتیک هایی که در قبال این منطقه برمی گزینند، متناسب با ساختار متغیر خاورمیانه باشد و بنابراین در این نوشتار ابتدا جهت گیری های دولت های مذکور در تاریخ پرتکاپو و دینامیکی خاورمیانه مورد بررسی قرار می گیرد و سپس تلاش می شود تا نگاهی هر چند گذرا به مراحل مختلف تغییر و تحولات این منطقه تا بعد از حوادث یازده سپتامبر و اشغال عراق توسط امریکا انداخته شود. در نهایت به دیدگاه ها، نقطه نظرات و سیاست های کشورهایی که بر سر چگونگی ساختار و نظام جدید منطقه ای با همدیگر در رقابت هستند اشاره خواهد شد. بنابراین توجه به این نکته ضروری است که مبنای زمانی بررسی و مطالعه تا مقطع زمانی اشغال عراق توسط امریکا خواهد بود.
 • سید امیر نیاکویی صفحه 239
  اعتراضات اخیری که جهان عرب را فراگرفته، با نتایج سیاسی مختلفی مواجه شده، به طوری که حاکمان مصر و تونس به سرعت و حکومت لیبی پس از ماه ها مقاومت سقوط کردند. حال آنکه در بحرین و یمن، جنبش های اعتراضی تاکنون موفق به سرنگونی حاکمان نشده و حکومت ها پایداری قابل توجهی نشان داده اند. در این مقاله تلاش خواهیم کرد که چرایی نتایج سیاسی مختلف اعتراضات در جهان عرب را بررسی کنیم. دامنه پژوهش حاضر پنج کشور مصر، تونس، لیبی، یمن و بحرین را دربر می گیرد که بیش از کشورهای دیگر دستخوش بحران سیاسی بوده اند. در این مقاله از نظریه گلدستون در رابطه با چرایی پیروزی برخی انقلاب ها و عدم موفقیت برخی دیگر، استفاده شده است. بر این اساس، فرضیه مقاله عبارت است از: نتایج سیاسی متفاوت اعتراضات مرهون ترکیبی از عوامل شامل میزان مشروعیت سیاسی حکومت ها، میزان بسیج اجتماعی معترضان و درنهایت واکنش ارتش و قدرت های بین المللی بوده است، بنابراین وضعیت متفاوت مولفه های فوق در کشورهای دستخوش بحران، باعث نتایج سیاسی متفاوت شده است.
|
 • Hossein Pourahmadi Page 7
  Energy exchange is one of the areas where we can see signs of economic globalization; especially in regards to actor's compliance with each other’s decisions as well as forces and norms of global markets. There is a deep interdependency between the national interests, security and development of global actors in regards to energy; both now, and in the future. No powerful actor can adopt a unilateral approach to the oil and gas market. Thus, the integration of natural gas-producing countries within the framework of an international institution is very important and necessary. Co-decision making in a harmonious manner to ensure stability and market security in a way that is in the interest of all actors is inevitable.
 • Seyed-Masoud Mousavi-Shafaee, Goltab Darabi Page 53
  The energy dependency of various countries around the world has increased international competition for energy access and made energy security a main issue area in political and diplomatic relations. The major actors in the energy arena try to improve their energy security through planning and fulfilling energy diplomacy in the context of their foreign policy. Accordingly, China - based on its rapid economic growth and increasing consumption of energy - considers energy security as one of the main priorities of its foreign policy. This article surveys the major concerns of China in regards to energy security and its status in the context of Chinese foreign policy. The main argument of the article is that China has improved its energy security through strengthening relations with energy producing countries in the Middle East, Central Asia, Africa and Latin America based on the adoption of active energy diplomacy. The article surveys aims and different aspects of China’s energy diplomacy as one of the main vectors of its foreign policy.
 • Mohsen Khalili, Morteza Manshadi, Faheemeh Azmoodeh Page 81
  The expansion of security and ability to achieve sustainable development, as the main function of states, are very important. Security and development are correlated concepts. In the eastern frontiers of Iran, despite the existence of economic potential and a special geo-economic situation, there are ethnic as well as religious disputes, insecurity, and poverty. Security and sustainable development have been confronted by many threats. In this paper, we survey the geopolitical characteristics of Iran's eastern frontiers and the existing threats in this region. Then, we proceed to the role of sustainable development in the spreading of security. Finally, we explain the linkage between economic activities in Iran's eastern frontiers with the development of the southeastern transnational axis. This, as in our opinion, the connection between the north and south of Iran (the New Silk Road) as a corridor is significant for the fulfillment of sustainable development and establishing of security in the eastern regions of Iran.
 • Arsalan Ghorbani Sheikhneshin, Kamran Karami, Haadi Abbaszade Page 125
  The emergence of non-state actors, economic interdependence, super technology and development of intelligent communication networks represent a new era of world politics which is the result of the effects of globalization. In such a situation, force-based capabilities as the main element of power in accordance with realist thought - affected by globalization - has been seriously criticized and led to the development in the way power is conceived and applied. The purpose of this paper is to analyze the concept of smart power with respect to the change in international politics and to develop a conceptual framework that shows the dimensions of this transformation. This elaborate development features a new concept of power in which the norms of soft power have been combined with the resources of hard power to create smart power, which has a more influential role in the exercising of power. The objectives of this power is to obtain optimum outcomes, legitimacy in the use of power and preventing the waste of resources.
 • Mostafa Zahrani Page 151
  Regional developments have surprised Washington due to their speed and intensity. The degree of rapidity and intensity of changes in regional countries depends on the nature of their respective internal structures and the level of foreign intervention. It is said that Libya is a country where the Obama doctrine would be evolved. The main question is how these developments shape Obama's foreign policy towards the region. The answer to this question is presented in the form of a hypothesis suggesting that the Obama administration’s policy regarding these developments is based on an idealist realist ideology imitating the Clinton doctrine towards Bosnia.
 • Afzali, Rasul, Mottaghi, Afshin Page 175

  With the dissolution of the Ottoman Empire and colonization of some of its remnants by Western powers, the Muslim world turned to political Islam during the 20th century as a reaction. However, during this period, the laicism of Turkey’s government prevented the spread of political Islam in the country. In the last decades of the 20th century, Turkey faced Islamic tendencies in both its domestic and foreign policies. The interesting point is the difference of this kind of Islamism in Turkey’s foreign policy compared to Islamism in other Muslim countries. The trend in Turkey can be described as a tendency to adopt equilibrium Islamism. Hence, this article sees to answer the question of: Which geopolitical factors led to the rise of equilibrium Islamism in Turkey’s foreign policy from 1995 until 2011? This article uses a descriptive-analytical method to provide an answer to the aforementioned question.

 • Mohammad Reza Hatami Page 203
  This article aims to study the most influential countries in the Middle East region, especially, Turkey, Saudi Arabia, Iran, Syria, Jordan, and Egypt. The terrorist attacks of September 11 created opportunities and threats in the region which attracted the attention of experts and analysts. This article also addresses the methods and tactics used by these countries to adapt to rapid and often deep changes in region. The structure of the Middle East is fluid, therefore being influential in the region depends on adopting methods and tactics compatible with this changing structure. Therefore, the author first studies the orientations of the aforementioned governments in the dynamic history of the Middle East and then, he tries to take a look at the different stages of these developments covering the events that occurred after 9/11 and the U.S. occupation of Iraq. Finally, he examines the views and policies of the countries which have disputes with each other over the new regional structure and system. Therefore, it is necessary to point out that the studied period only lasts until the time of the U.S. occupation of Iraq.
 • Seyed Amir Niakouee Page 239
  The recent protests in the Middle East and North Africa have led to different outcomes. While the governments of Tunisia and Egypt were overthrown very rapidly and the Libyan dictator after six months of civil war, the protests in Yemen, Bahrain and Syria have not yet succeeded in reaching their goals. In this paper, the author explains why the protests in the Arab World have led to different outcomes. The hypothesis is that the different outcomes of the protests can be explained by considering different factors; including the role of international actors, the reaction of military forces, the legitimacy of governments and the broadness of social forces which take part in protests.