فهرست مطالب

پژوهشگر (مدیریت) - پیاپی 22 (تابستان 1390)
 • پیاپی 22 (تابستان 1390)
 • 112 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/11/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سنجش جایگاه خودروی ریو در اذهان مشتری و مقایسه آن با محصولات مشابه شرکت ایران خودرو
  مرتضی فرجی، راحله عباسی فشکی صفحه 1
 • بررسی رابطه بین استراتژی و ساختار سازمانی در شرکت توزیع برق نواحی استان تهران
  تورج مجیبی، منا میلانی صفحه 14
 • طراحی مدل تلفیقی برای ارزیابی علمکرد کارکنان دانشگاه ها با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و مجموعه های فازی (مطالعه موردی)
  محمد اسفندیار، مهدی فلاح جلودار، محمدحسین درویش متولی صفحه 24
 • بررسی کیفیت مراکز آموزش ضمن خدمت دانشگاه آزاد اسلامی (مطالعه موردی واحدهای منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامی)
  کرم الله دانش فرد، ذوالفقار رشیدی صفحه 36
 • مدل سازی سیستم های احتمالی صف با بهره گیری از زنجیره مارکوف با محدودیت چیدمان
  صادق عابدی، ناصر حمیدی، مصطفی پرخوان صفحه 54
 • شناسایی اولویت بندی عوامل موثر بر میزان رضایت مشتریان از محصول پودر آ.ب.ث شرکت کندر با استفاده از مدل کانو
  فریز طاهری کیا، میثم فخاریان، مسعود لاجوردی صفحه 67
 • شناسایی برخی عوامل موثر بر ارتقای فرهنگ مالیاتی در ایران
  مریم لشکری زاده، محمد عزیزی صفحه 82
 • بررسی تاثیر متغیر مازاد بازده بازار بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
  بیادیان آشوت، حسین محمدپور زرندی، محمود نیکزاد زیدی صفحه 92