فهرست مطالب

مرزهای نو - پیاپی 35-36 (مهر و آبان 1390)

ماهنامه مرزهای نو
پیاپی 35-36 (مهر و آبان 1390)

 • 72 صفحه، بهای روی جلد: 30,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/10/25
 • تعداد عناوین: 28
|
 • داستان سه سیب
  محمد کاظم صفحه 1
 • دانش مدیریت
 • مصاحبه اختصاصی با پروفسور سمیعی
  رضا حسینمردی صفحه 6
 • سیر تحولات هیات مدیره
  جولی همراک دم ترجمه: مانا مصباحی صفحه 8
 • مدیریت زنان
 • نقش زنان در شرکت های آمریکایی چیست
  جوانا بارش، لارینا یی ترجمه: مانا مصباحی صفحه 10
 • تجربه مدیران
 • بدون اشتباه تجربه ای حاصل نمی شود
  ترجمه: سیمین راد صفحه 13
 • تبعات استراتژی بد
  ترجمه: آوا کشاورز صفحه 15
 • مدیریت مالی
 • وسوسه سرمایه گذاری
  سریما نازاریان صفحه 17
 • بازاریابی و فروش
 • پیش بینی فروش در شرایط تزلزل اقتصادی
  ترجمه: محمود بیگلری صفحه 19
 • مدیریت فناوری و اطلاعات
 • اسباب بازی قهرمان
  ترجمه: فرهاد مشتاق صفحه 22
 • مدیریت مالی
 • مزیت سرمایه گذاری در پروژه های مشارکتی
  میثم هاشم خانی، محسن قادری صفحه 23
 • سرمایه گذاری بخش خصوصی در زیرساختهای عمرانی
  صفحه 25
 • مدیریت منابع انسانی
 • روش توسعه بهره وری فردی
  ترجمه: رویا مرسلی صفحه 26
 • دانش مدیریت
 • آقا و خانم سفیر
  ترجمه: امین دانشور صفحه 28
 • مدیریت اقتصاد
 • اقتصاد در زندگی واقعی
  اولاف اشتوربک، نوربرت هرینگ ترجمه: جعفر خیرخواهان صفحه 29
 • بازاریابی و فروش
 • خریداران هوشمند، لرزه به جان خرده فروشان می اندازند
  صفحه 36
 • هر روز ارزان تر از دیروز
  م.زارع صفحه 39
 • دانش مدیریت
 • از پشیمانی استفاده کنیم
  صفحه 40
 • بازاریابی و فروش
 • انتظارات مشتری
  محمد چهرقانی صفحه 41
 • دانش مدیریت
 • توفان فکری در کسب و کار
  ترجمه: زهره همتیان صفحه 42
 • چه خوبه که به موقع بخندیم
  صفحه 43
 • کارکرد صنعت چاپ در بیداری فرهنگی
  مجید غلامی جلیسه صفحه 45
 • مدیریت منابع انسانی
 • پنج سال بعد جا خواهید بود
  ترجمه: امین دانشور صفحه 48
 • دانش مدیریت
 • مدیریت بر مبنای شواهد
  سریما نازاریان صفحه 51
 • بازاریابی و فروش
 • هنر والای خرید و فروش
  ولاف اشتوربک، نوربرت هرینگ ترجمه: جعفر خیرخواهان صفحه 52
 • دانش مدیریت
 • هنر پرسشگری
  ترجمه: زهره همتیان صفحه 58
 • مدیریت اقتصاد
 • سنگینی بار اقتصاد جهان بر شانه های آمریکا
  شادی آذر صفحه 59
 • دانش مدیریت
 • رژیم غذایی روزانه شما اینجاست
  صفحه 60
 • ای فکرهای منفی سلام و خداحافظ
  صفحه 61