فهرست مطالب

مرزهای نو - پیاپی 33-34 (امرداد و شهریور 1390)

ماهنامه مرزهای نو
پیاپی 33-34 (امرداد و شهریور 1390)

 • 72 صفحه، بهای روی جلد: 30,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/07/20
 • تعداد عناوین: 39
|
 • انرژی انسان محدود است
  صفحه 1
 • دانش مدیریت
 • نمونه مدیریت نیوتنی تغییرات
  صفحه 2
 • مصاحبه
 • گفت و گو با مدیرعامل جدید HP
  ندا لهردی صفحه 4
 • دانش مدیریت
 • ماه فروشی نیست
  ترجمه: مهریار میرنیا صفحه 6
 • چگونه زیرآب رئیس خود را بزنیم
  صفحه 7
 • مدیر خود محور
  ترجمه: رویا مرسلی صفحه 8
 • مسئولیت پذیری در صداقت حرفه ای
  صفحه 10
 • کار گروهی در چین
  کوشان غلامی صفحه 11
 • نقش حیاتی مدیران میانی
  صفحه 12
 • مدیریت فناوری و اطلاعات
 • کلاه برداری به نام اینترنت رایگان
  صفحه 14
 • دانش مدیریت
 • یک نام مورد اعتماد
  سریما نازاریان صفحه 16
 • مدیریت اقتصاد
 • دیدگاه مهندس سحابی درباره اقتصاد ملی و نظام جهانی
  عباس شاکری صفحه 18
 • دانش مدیریت
 • پیش نیاز مدیر عامل شدن
  صفحه 19
 • پاسخگویی در مواقع اضطراری
  صفحه 20
 • بازاریابی و فروش
 • چگونه می توانید یک فروشنده موفق باشید
  برایان تریسی ترجمه: سید محمد جواد رجالی صفحه 23
 • دانش مدیریت
 • رازهای کامیابی اردوغان
  پیمان موسوی صفحه 24
 • بازاریابی و فروش
 • شگرد دلال ها برای فروش سریع ملک
  مهدیس فرقانی صفحه 25
 • سناریویی برای همه رستورانها
  ترجمه: دکتر امیر صدری صفحه 26
 • تجربه مدیران
 • مدیران همایونی
  صفحه 27
 • بازاریابی و فروش
 • زندگی با چاشنی نوآوری
  صفحه 28
 • دانش مدیریت
 • مدیریت در جزیره یوسونیا
  صفحه 29
 • چرا برخی موفقترند
  صفحه 32
 • نگرشهای غلط در کار گروهی
  ترجمه: هوتسا عسکری نسب صفحه 33
 • مدیریت منابع انسانی
 • چرا در برابر تغییر مقاومت می شود
  صفحه 34
 • مدیریت فناوری و اطلاعات
 • مدیریت نشت اطلاعات
  صفحه 36
 • بازاریابی و فروش
 • کالاهای لوکس با چه هدفی تولید می شوند
  صفحه 37
 • مدیریت زنان
 • معیارهای ترفیع شغلی زنان
  صفحه 38
 • تجربه مدیران
 • سخن گفتن با انگشتان
  سیدایمان ضیابری صفحه 40
 • دانش مدیریت
 • مدیران هم خطا می کنند
  صفحه 41
 • مدیریت بانکداری
 • دزدی اطلاعات در سازمان های بزرگ
  سریما نازاریان صفحه 43
 • تجربه مدیران
 • نتیجه پرکاری و پشتکاری
  صفحه 46
 • دانش مدیریت
 • با مدیران بی کفایت چه کنیم
  صفحه 47
 • هیچ پدیده ای اتفاقی نیست
  صفحه 49
 • مدیریت منابع انسانی
 • راهنمای مصاحبه استخدامی یک مدیر
  صفحه 50
 • دانش مدیریت
 • لفاظی نکنید، استدلال بیاورید
  صفحه 51
 • مدیریت منابع انسانی
 • اعتماد به نفس کاذب
  صفحه 53
 • بازاریابی و فروش
 • ماه عسل مصرف کنندگان
  صفحه 55
 • دانش مدیریت
 • زندگی و مرگ مدیران نیوتنی
  محمد کاظم صفحه 56
 • مدیریت فناوری و اطلاعات
 • وقتی همه چیز را چاپ می کنید
  فرانک فراهانی جم صفحه 61