فهرست مطالب

کشاورز - پیاپی 386 (بهمن 1390)
 • پیاپی 386 (بهمن 1390)
 • 72 صفحه، بهای روی جلد: 50,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/11/10
 • تعداد عناوین: 27
|
 • فاصله قیمت بین دسترنج کشاورزان و محصولات وارداتی می تواند با تقویت مدیریت مکانیزاسیون برطرف شود
  صفحه 2
 • سوء مدیریت ها و هزینه های تحمیلی به مکانیزاسیون را کشاورزان می پردازند
  صفحه 3
 • جایگزین تراکتورها و کمباین های فرسوده، وعده ای که به فراموشی سپرده شد
  صفحه 4
 • گفته ها و ناگفته ها
  صفحه 6
 • مهم ترین اخبار و پیام های کوتاه
  صفحه 10
 • مرز بین تولید و واردات تراکتور و استانداردهای معتبر و خدمات پس از فروش آن در کجاست؟
  صفحه 11
 • رسالت وزارت جهاد کشاورزی در کنار تولید کننده، تولید پایدار، سالم و اقتصادی است
  صفحه 12
 • خبرگان، مشاوران افتخاری برای رشد پایدار کشاورزی محسوب می شوند
  صفحه 15
 • مروری بر گفته ها و شنیده های سال 78 در زمان وزارت دکتر عیسی کلانتری
  صفحه 18
 • بانکداری انتفاعی نمی تواند پشتوانه رشد پایدار کشاورزی باشد
  صفحه 22
 • با حذف یارانه ها، تعداد دامداری ها به کمتر از نصف رسیده و به تبع آن، مقدار تولید و مصرف شیر نیز به شدت کاهش یافته است
  صفحه 26
 • نوآوری های ماشین های کشاورزی در اگری تکنیکا 2011
  صفحه 28
 • عملیات کشاورزی هوشمند به معنی کشاورزی کارآمد است
  صفحه 32
 • در بحث های فوق تخصصی کنفرانس مطبوعاتی اگری تکنیکا 2011 مطرح شد: تولید محصولات زراعی با حداقل مصرف نهاده های کشاورزی و حداکثر بهره وری
  صفحه 34
 • در شخم نواری به گیاه همان موادی را می دهیم که نیاز دارند
  صفحه 35
 • جقدر نفت خام در دنیا باقی مانده است؟
  صفحه 38
 • نشانگر آلودگی Co2 مزارع
  صفحه 40
 • فرانسه به تولید غله در اروپا مسلط می شود/ ضابطه ای جدید در بهبود رفاه دام/ مقدار ازت محصول در دوربین
  صفحه 41
 • ابزار تولید انرژی غیر متمرکز در زمان رشد سریع جمعیت
  صفحه 42
 • اخبار سازمان تعاون روستایی
  صفحه 44
 • اخبار بانک کشاورزی
  صفحه 46
 • خشکسالی در ایران و مزایای آبیاری قطره ای در مقابله با خشکسالی
  صفحه 49
 • آهن و نقش آن در تغذیه گیاهی
  صفحه 56
 • معرفی دستاوردهای شرکت زرافشان
  صفحه 59
 • معرفی پوشش های پلیمری جهت احداث استخرهای ذخیره آب کشاورزی
  صفحه 62
 • اجرای طرح HACCdP در 40 کارخانه تولیدی مواد غذایی استان فارس
  صفحه 64
 • معرفی دستاوردهای شرکت آرمان سبز آدینه
  صفحه 65