فهرست مطالب

مدت - پیاپی 83 (مهر و آبان 1390)
 • پیاپی 83 (مهر و آبان 1390)
 • 68 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1390/11/10
 • تعداد عناوین: 17
|
 • سرمقاله
 • بهار در پاییز
  مهندس شیرمراد مرزبان صفحه 2
 • یاد ایام
 • سال تحصیلی جدید بر پویندگان راه دانش مبارک باد
  صفحه 3
 • گزارش خبری
 • مراسم آغاز سال تحصیلی دردانشکده مطالعات جهان برگزار شد
  صفحه 4
 • موسسه پژوهشی توسعه تعاون در دانشکده ی اقتصاد و توسعه کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی افتتاح شد
  صفحه 7
 • اخبار علمی
  صفحه 8
 • مصاحبه
 • گفت و گو با دکتر حمید راشدی، رئیس پارک علم و فناوری
  صفحه 14
 • اخبار اداری
  صفحه 20
 • گفتگو با برگزیده جوان جشنواره فارابی
  صفحه 28
 • اخبار فرهنگی
  صفحه 34
 • ارتباط با مدت
 • تعلیم و تربیت چیست؟
  دکتر احمد به پژوه صفحه 40
 • گزارش سخنرانی
 • هفتمین نشست علمی ابعاد بین المللی جنگ تحمیلی
  صفحه 42
 • اخبار ورزشی
  صفحه 50
 • یاد و یادداشت
  صفحه 51
 • دانشگاه در آینه مطبوعات
  صفحه 52
 • جداول
  صفحه 57
 • حسن ختام
  صفحه 64
 • اخبار انگلیسی
  صفحه 65