فهرست مطالب

طب سنتی اسلام و ایران - پیاپی 3 (پاییز 1389)

مجله طب سنتی اسلام و ایران
پیاپی 3 (پاییز 1389)

 • تاریخ انتشار: 1389/09/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • فرزانه غفاری، محسن ناصری، میثم شیرزاد صفحه 195
  شناخت اثرات داروها بر بدن انسان که موضوع دانش فارماکولوژی پزشکی می باشد، مورد توجه خاص ابن سینا بوده است. شیخ الرئیس در کتاب دوم القانون فی الطب که موضوع آن مفردات ادویه و بررسی داروشناختی داروها می باشد، به طور مفصل به شناخت اثرات داروها از طریق آزمایش و از طریق قیاس پرداخته است. وی به تجربیات حیوانی و هم چنین تجربیات انسانی برای تایید آثار یک دارو معتقد بوده است، ولی معیار نهایی برای پذیرش اثر دارو را تجربیات انسانی و بالینی می داند؛ مبحثی که امروزه تحت عنوان Clinical Trial (کارآزمایی بالینی) در فارماکولوژی جدید مطرح است. ابن سینا درباره ی صحت آزمایش های پایه و بالینی شرایط متعددی را مطرح می کند که نشان دهنده ی دقت این نابغه ی بزرگ تاریخ است.
  ابوعلی سینا ضمن احترام به نظرات اساتید و ذکر سخنان آن ها هر گاه تضادی بین نظرات ایشان و آزمایش های صحیح، مشاهده می نموده است، نتایج آزمایش ها و پیروی از حقیقت را ترجیح می داده و با صراحت کامل نظرات و نتایج آزمایش های خود را با صداقت تمام و احترام بیان نموده است. در این تحقیق به بررسی اجمالی دیدگاه های ابن سینا در رابطه با اثرات فارماکولوژیک داروها هم چنین به مقایسه ی شناخت اثرات داروشناختی تعدادی از داروها از دیدگاه ابن سینا و متون پزشکی جدید اشاره شده است.
  کلیدواژگان: ابن سینا، فارماکولوژی، طب سنتی ایران، قانون
 • ابوالقاسم سلطانی صفحه 203
  در این تحقیق به منظور روشن شدن تاریخچه و چگونگی درمان انواع تنگی نفس ها و آسم، سیر تکاملی درمان از دوران باستان تا پایان سال 1323 هجری قمری مطابق با 1905 میلادی (دارالفنون ناصری) بررسی شد. شایع ترین بیماری هایی که پزشکان سنتی به بیماری های دستگاه تنفسی به شرح و بحث درباره ی آن ها پرداخته اند، شامل: انتفاخ الریه (آمفیزم ریوی)، انتفاخ الصدر (پنوموتراکس)، نفث الدم (هموپتیزی)، هموراژی های دستگاه تنفس، خونریزی صدری و تشخیص افتراقی آن، خونریزی ریوی، آبسه های ریوی، سل، ذات الجنب، ذات الریه، برونشیت، ورم حجاب حاجز، عدم تمدد ریه (آتلکتازی) و بالاخره نفس الانتصاب(ORTHOPNEA)، ضیق النفس(DISPNEA) و ربو(BRONCHIAL ASTHMA) در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است. تلاش شده است مهم ترین منابع طب سنتی و الزاما سایر درمان ها و خدمات ذکر شده در درمان این بیماری ها در این مقاله مورد بررسی و معرفی قرار گیرد و نام علمی گیاهان مورد استفاده به طور مشخص ذکر گردد.
  کلیدواژگان: عسرالنفس، ضیق النفس، تنگی نفس، ربو، انتصاب النفس
 • علیرضا قنادی، سید ابراهیم سجادی، مریم خیاط کاشانی، محسن خیاط کاشانی صفحه 217
  مقدمه
  زیره ی کرمانی با نام علمی Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch متعلق به خانواده ی چتریان است. در برخی از منابع طب سنتی ایران، میوه ی زیره ی کرمانی با نام «زیره ی مدبر به سرکه» به صورت اصلاح شده با سرکه و حرارت معرفی و استفاده شده است. بنابر این در مطالعه ی حاضر به بررسی کیفی و کمی اثرات این اصلاح بر ترکیبات گیاه مذکور پرداخته شد.
  روش ها
  بدین منظور میوه ی زیره ی کرمانی بعد از تهیه از منبع استاندارد، به روش ذکر شده در منابع طب سنتی اصلاح شد. کروماتوگرافی لایه نازک، جهت بررسی ترکیبات فلاونوئیدی و کومارین های گیاه به کار رفت و از روش فولین سیوکالتو نیز برای اندازه گیری ترکیبات پلی فنلیک، قبل و بعد از اصلاح استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج کروماتوگرافی لایه نازک بر روی فلاونوئیدها و کومارین های زیره ی کرمانی نشان داد که مقداری از این ترکیبات وارد سرکه شده اند. وجود ترکیبات کامپفرول و کافئیک اسید نیز در بررسی های مذکور در همه ی نمونه های زیره تایید شد و مشخص گردید که ترکیبات پلی فنلیک در مراحل بعد از اصلاح زیره، افزایش نشان داده است.
  بحث و نتیجه گیری
  ترکیبات فلاونوئیدی و کومارینی که وارد سرکه شده و یا بر اثر حرارت دچار تغییرات شده اند و همچنین افزایش ترکیبات پلی فنلیک در «زیره ی مدبر به سرکه» احتمالا می توانند هدف انجام این اصلاح به منظور کاهش عوارض دارو و افزایش اثرات خاص آن باشند.
  کلیدواژگان: طب سنتی ایران، زیره ی کرمانی، سرکه، فلاونوئید، کومارین
 • علی ولی نژادی، مهرداد کریمی، محمدرضا شمس اردکانی، حمید بورقی صفحه 225
  مقدمه
  این پژوهش به دنبال امکان سنجی انعکاس مفاهیم طب سنتی ایران در ساختار ابراصطلاحنامه و شبکه ی معنایی نظام زبان واحد پزشکی (Unified Medical Language System) UMLS جهت انعکاس پتانسیل های طب سنتی ایران- در سطح مفاهیم- در یک پارادایم جهانی است.
  روش ها
  روش پژوهش این طرح دارای سه بخش تحلیل سیستم، تحلیل سندی و طراحی سیستم است. در بخش اول، نظام زبان واحد پزشکی (یو ام ال اس) جهت شناسایی ساختار کلی آن و نیز شناسایی دقیق موارد خلاءهای آن در مورد مفاهیم طب سنتی ایران، مورد تحلیل قرار گرفت. در بخش دوم، متون و منابع اطلاعاتی مربوط به مفاهیم طب سنتی ایران مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفت و از هر کدام از رده های کلی این علم، نمونه هایی از مفاهیم کلی شامل: «بیماری صرع»، «نشانه ی رنگ ادرار» و «داروی مفرده ی سنبل الطیب» با تمامی زیر شاخه های مربوط به آن ها استخراج شد. در بخش سوم، نمونه ی مفاهیم استخراج شده در قسمت دوم، با شناسایی کلیه ی مفاهیم مرتبط با آن ها - از میان مفاهیم پزشکی رایج (غربی) ترسیم شده در ساختار نظام زبان واحد پزشکی - در خلاء های مربوط به مفاهیم طب سنتی ایران، درون ساختار ابراصطلاحنامه و شبکه ی معنایی این نظام، گنجانده شد.
  یافته ها
  پیش نمونی از ساختار کلان طب سنتی ایرانی که جایگاه آن در زبان پزشکی واحد ترسیم شده است با چگونگی تبادلات مفهومی طب سنتی ایرانی با نظام زبان پزشکی واحد ارایه شد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد دامنه ی فعلی یو ام ال اس، تعداد قابل قبولی از مفاهیم مرتبط با طب سنتی ایران را پوشش داده است. با این حال، یو ام ال اس، جایگاه و دامنه ای کامل و رسمی از دانش طب سنتی ایران ارایه نمی نماید. در این پژوهش، برای نخستین بار با تکیه بر سلسله مراتب طب سنتی ایران در بستر الگوهای بین المللی پذیرفته شده است، رده های کلان طب سنتی ایرانی تحلیل شده جایگاه این دانش در زبان واحد پزشکی ترسیم گردید و شیوه ی برقراری تبادلات مفهومی، بین طب سنتی ایرانی با طب امروزی جهان، مورد تحلیل قرار گرفت.
  کلیدواژگان: طب سنتی ایران، اصطلاح شناسی طب سنتی، نظام زبان واحد پزشکی، یو ام ال اس
 • محسن ناصری، حسین رضایی زاده، طیبه طاهری پناه، واحده ناصری صفحه 237
  دانش ژنتیک و فیزیوپاتولوژی نشان داده است که بروز یک بیماری می تواند ناشی از علل مختلفی مانند جهش در ژن های مختلف و مکانیسم های متفاوت مولکولی باشد، در حالی که ممکن است در بالین، علایم به ظاهر یکسانی مشاهده شود. از طرفی بیماران از نظر جذب داروها، تاثیر، کارآیی و عوارض جانبی آن ها، واکنش های مختلفی به یک دارو نشان می دهند و همین مساله باعث شده است تا پزشکان هنگام تجویز دارو برای بیمار، علاوه بر تبعیت از رویکردهای درمانی تعریف شده، از حدس و گمان بر پایه ی تجربه ی شخصی نیز استفاده نمایند.
  داروسازی نوین سعی دارد، برپایه ی فارماکوژنتیک و نه فقط بر اساس مکانیسم یا ژنتیک بیماری، راهی برای تولید داروهای موثرتر و کاراتر بیابد. هدف از این رویکرد، کسب حداکثر پاسخ بالینی با کم ترین عوارض جانبی و تولید دارو برای شخص خاص با بیماری خاص می باشد. اما علی رغم این تلاش، تخمین و پیش بینی کارآیی و عوارض جانبی احتمالی دارو، بسیار پیچیده و در تعامل با بسیاری از عوامل شناخته و ناشناخته است و مراکز تحقیقاتی به دنبال طراحی شیوه های مطالعاتی جدیدی هستند که با ساده ترین و ارزان ترین شیوه، بیشترین احتمال موفقیت را به دست آورند.
  در مکتب طب سنتی ایران، مزاج، مفهومی کلیدی در تعریف سلامت و بیماری انسان است. در این دیدگاه همان طور که اثر انگشت هیچ دو فردی یکسان نیست، مزاج و ترکیب هیچ دو انسانی با یکدیگر یکسان نمی باشد و همین طور در بسیاری از بیماری ها، تغییرات خاصی در مزاج فرد رخ می دهد که طبق یک سری اصول مدون و طبقه بندی شده قابل افتراق است.
  گمان می رود با تقسیم بندی بیماران بر اساس نوع بیماری و در نظر گرفتن مزاج فرد و مزاج بیماری و همراه کردن این مساله با مزاج خاص داروها می توان در پیش بینی میزان کارآیی دارو یا احتمال بروز عوارض جانبی، موفقیت بیشتری را کسب نمود و به عبارت دیگر، این احتمال وجود دارد که بتوان راه رسیدن به اهداف فارماکوژنتیک را بر پایه ی فنوتیپ مزاج ها کوتاه تر کرد.
  کلیدواژگان: طب سنتی ایران، مزاج، فارماکوژنتیک، فارماکوژنومیک
 • عبدالعلی محقق زاده، امیررضا دهقانیان، حامد عابدتاش، پویا فریدی، محمدرضا شمس اردکانی صفحه 243
  قدم اول در مشخص نمودن سهم دانشمندان اسلامی و ایرانی در پیشبرد دانش پزشکی و دستیابی به دانش ایشان از طریق بررسی انتقادی و مقابله ای دانش ایشان با دانش امروزی می باشد. در این تحقیق نکاتی از بخش «عضلات» کتاب پارسی «تشریح بدن انسان»، معروف به «تشریح منصوری» اثر «منصور بن محمد بن احمد شیرازی»، با دانش امروزی برابری شده است. در این مقاله نه نکته از جمله موارد زیر مقابله و نقد شده است: 1- بیان عملکرد مغز و این که منشاء و مبداء حس و حرکت است. 2- همراهی اعصاب، بافت پیوندی، وتر و رباط با رشته های عضله. 3- اشاره به عملکرد ماهیچه، مکانیزم کشش ماهیچه، بیان پنج معیار تقسیم بندی عضلات بدن بر اساس «میزان اندازه ی یک عضو»، «شکل ماهیچه»، «وضع آن»، «در ترکیب» و «داشتن یا نداشتن وتر»، بیان عملکرد ماهیچه های آنتاگونیست (دو عضله ی «متضاده»)، اشاره به عضله ی میانی در بین عضلات پیشین ساق پا که به چهار وتر ختم می شود و ذکر عضلات بین استخوانی سطح پشتی پا. هم چنین از مفصل ترین شکل مربوط به فصل عضلات، سی ویک مطلب کوتاه استخراج شده است. در این قسمت پنج نکته قابل توجه است از جمله: تعداد عضلات دیواره ی شکم، اسفنکتر مثانه، عضلات قرار گرفته در اندام تناسلی مرد، بخش ماهیچه ای حلق و ماهیچه هایی که مبداء یا مقصد آن ها استخوان لامی است.
  کلیدواژگان: کالبدشناسی، تشریح منصوری، عضلات
 • فریبرز معطر، هاله معطر صفحه 251
  اخلاق از جمله ی مباحث مهم علمی و فلسفی است که از قرون گذشته تا امروز همواره مورد بررسی و تحقیق بشر بوده است. در مکاتب مختلف نظریه ها و تعاریف متفاوتی از اخلاق وجود دارد. در مکتب تکلیف، فعل اخلاقی عبارت است از فعلی که از همه ی اغراض منزه بوده و ناشی از احساس تکلیف باشد و غایت و هدف فعل جز انجام تکلیف نباشد. نظریه ی دیگری که در زمینه ی وجدان اخلاقی وجود دارد و نظریه ی غالب مادیون می باشد، بر این اساس است که اخلاق از فکر دوراندیش انسان بوجود می آید و مصلحت انسان در این است که رعایت نوع نماید. ایراد مهمی که بر این نظریه وارد است، این است که چنین رویکردی از اخلاق تنها در جایی می تواند حاکم باشد که قدرت ها مساوی باشند و آن جایی که یک طرف قوی و طرف دیگر ضعیف باشد، هیچ نیرو و عاملی نمی تواند قوی را دعوت به اخلاق کند. نظریه ی دیگر در زمینه ی اخلاق بر پایه ی تناسب است. در این نظریه خلق خوب یا فعل اخلاقی زیبا است و پایه ی زیبایی، تناسب است. در این میان رویکرد اسلام به چهارچوب فعل اخلاقی در خور توجه و تمجید است. در دین مبین اسلام اساس بر این قرار داده شده است که در جامعه باید حقوق واقعی تمامی آحاد جامعه، بدون استثناء مراعات شود. از اینجاست که دین اسلام می گوید می بایست مقتضای حق اجرا شود و نه مقتضای عواطف. به عبارت ساده تر به نظر قرآن کریم باید در جامعه ی انسانی حقوق واقعی فرد فرد جامعه، بدون استثناء، مراعات شود و معیار این حقوق دین است که از نیروی عمومی و اقتضای کلی دستگاه آفرینش سرچشمه می گیرد.
  کلیدواژگان: اخلاق، وجدان اخلاقی، دانشمندان اسلامی و ایرانی
 • اسدالله ظریف کار، زهرا امیر غفران، حمزه حبیبی، روح الله منصوری صفحه 259
  مقدمه
  حجامت یکی از مهم ترین ارکان طب اسلامی است، که هنوز هم در درمان تب و بیماری های التهابی مورد استفاده می باشد. با آن که حجامت در درمان طیف وسیعی از بیماری ها موثر بوده است، اما مکانیسم دقیق عملکرد آن مشخص نیست. از جمله فرضیاتی که در این زمینه مطرح می باشد، آن است که حجامت در تعدیل سیستم ایمنی اثر دارد. لذا در این مطالعه به بررسی اثر احتمالی حجامت بر تعدیل سیستم ایمنی از طریق اندازه گیری سطح سرمی آنتی بادی هپاتیت B بعد از تزریق واکسن هپاتیت B پرداخته شده است.
  روش ها
  در این مطالعه دو گروه 25 نفری از مردان جوان داوطلب شامل: گروه شاهد و گروه آزمایش در محدوده ی سنی 25-18 سال، مورد بررسی قرار گرفتند. هر دو گروه در دو نوبت به فاصله ی یک ماه واکسن هپاتیت B دریافت نمودند. در گروه آزمایش علاوه بر این یک نوبت حجامت نیز انجام شد. تیتر آنتی بادی هپاتیت Bقبل از واکسیناسیون و یک و سه ماه پس از اولین واکسیناسیون به روش ELISA و برحسب واحد بین المللی در لیتر(IU/L) اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که مقدار آنتی بادی در گروه شاهد پس از یک ماه به IU/L 81/3 و پس از سه ماه به IU/L 57/46 افزایش می یابد. میانگین مقدار آنتی بادی در گروه آزمایش بعد از یک ماهIU/L 41/3 بود و پس از سه ماه به IU/L 16/26 افزایش یافت. با وجود آن که میزان افزایش تیتر آنتی بادی پس از سه ماه در گروه مورد آزمایش به نسبت گروه شاهد کم تر بود، اما این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود.
  بحث و نتیجه گیری
  انجام ایمونیزاسیون با واکسن هپاتیت B در هر دو گروه شاهد و آزمایش سبب افزایش میزان تولید آنتی بادی اختصاصی می گردد. به نظر می رسد انجام حجامت در مردان با این گروه سنی تاثیری در مقدار تولید آنتی بادی نداشته باشد.
  کلیدواژگان: حجامت، آنتی بادی هپاتیتB، واکسن هپاتیت B
 • فاطمه ربیع زاده، احمدرضا اخوت صفحه 265
  انجام هرگونه پژوهش و بررسی آزمایشگاهی در خصوص گیاهان دارویی طب سنتی به اطلاعاتی وابسته است که مستند بر گیاهان دارویی با نام علمی مشخص است، لذا در این مقاله، در راستای نزدیک نمودن طب قدیم به طب جدید، مشخص نمودن نام علمی به عنوان محور اصلی مطالعات در نظر گرفته شده است. در این مطالعه برای جلوگیری از هر گونه شبهه، فهرستی از گیاهانی که در مورد نام علمی آن ها اختلاف نظر وجود ندارد، تهیه گردید. در این راستا، ابتدا فهرستی از همه ی گیاهان دارویی کهن ایران و غیر ایران با انواع نام های علمی که برای آن ها ذکر شده است تهیه شد. در مرحله ی بعد فهرست گیاهان دارویی رایج در بازار (عطاری) و گیاهان معمول فارسی به فهرست اولیه پیوست شد. فهرست اول گیاهان دارویی مشتمل بر حدود 2962 نام علمی گیاه دارویی است که نام های علمی گیاهان با تطبیق این نام ها با شرح های علمی در منابع معتبری چون کتاب مخزن الادویه و کتاب صیدنه ی ابوریحان، نقد و ارزیابی شد و سپس بین گیاهان دارای نام علمی، گیاهانی که به نظر می رسد نام علمی آن ها با نام قدیم و شرح گیاه در متون قدیم بیشترین هم خوانی را دارند گزینش شدند. به این ترتیب که گیاهانی که نام جنس و گونه ی آن ها با نام کهن (نام گیاه دارویی طب سنتی) تطبیق کامل داشت، انتخاب شد و در نهایت فهرستی از گیاهان دارویی با نام علمی قطعی و با حدود 700 گونه (400 گیاه طب سنتی) تهیه گردید.
  کلیدواژگان: نام علمی قطعی، نام محلی، عطاری، نام معمول فارسی، گیاه دارویی
 • سیداحمد امامی، غلامرضا امین، عباس حاجی آخوندی، محبوبه خاتم ساز، مهناز خانوی، بهزاد ذوالفقاری، روجا رحیمی، ابوالقاسم سلطانی، محمدرضا شمس اردکانی، میثم شیرزاد، امید صادق پور، امیرمهدی طالب، علیرضا قنادی، مهرداد کریمی، منصور کشاورز صفحه 287
  بارهنگ گیاهی از تیره ی بارهنگ می باشد که در طب سنتی با نام های گوناگونی نظیر لسان الحمل، بارتنگ و خرگوشک معرفی شده است. دو نوع از این گیاه تحت نام های کبیر و صغیر در کتب سنتی ایران توضیح داده شده است. در این مقاله، سعی شده است تا نام های علمی این دو نوع بارهنگ با توجه به مشخصاتی که در منابع سنتی برای آن ها ذکر شده بود، تعیین گردد و نام های فارسی مناسبی برای این دو گونه پیشنهاد شود. نتیجه این که، مشخصات دو نوع بارهنگ مطرح شده در طب سنتی ایران به طور کامل با دو گونه ی Plantago مطابقت دارد، به طوری که نوع کبیر مترادف P. major و نوع صغیر مترادف P. lanceolata می باشد. نام های پیشنهادی برای این دو گونه عبارتند از: «بارهنگ کبیر» برای P. major و «بارهنگ سرنیزه ای» برای P. lanceolata.
  کلیدواژگان: طب سنتی ایران، بارهنگ سرنیزه ای، تیره ی بارهنگ، بارهنگ کبیر
 • ابوالقاسم سلطانی صفحه 291
|
 • F. Ghaffari , M. Naseri , M. Shirzad Page 195
  Avicenna was particularly interested in identification of drug effects on human body, whichis the subject of medical pharmacology. In the second book of “Al-Qanun fi’l-tib” (theCanon of Medicine), which is on the components of drugs and pharmacological evaluationof drugs, Avicenna addressed identification of drug effects through experimental andcomparative methods in details. He believed in animal and human experiments forconfirmation of the effects of a drug. However, he considered human and clinicalexperiments as the final criterion for confirmation of a drug effect. This is what is known as clinical trial in modern pharmacology. He proposed a number of conditions for validity ofbasic and clinical experiments, which show the discernment of this great scientist.While respecting the ideas of other scientists and quoting from them, Avicenna preferred the results of experiments and followed the truth when observed conflicts between the ideas of scientists and the observations of accurate experiments. In such cases, he presented the consensus ideas and the results of his experiments evidently, honestly, and with respect. In this text, we have compared the identification of pharmacological effects of some drugs from the view points of Avicenna and some modern medical textbooks.
 • A. Soltani Pharm Page 203
  In order to clarify the history and methods for treatment of various forms of dyspnea andasthma, in this paper we addressed the evolutionary trend of treatment of these diseasesfrom ancient times to 1905 A.D. (Dar-ol Fonun-e Naseri). The most common forms ofdiseases, the traditional medicine physicians have described and discussed are pulmonaryemphysema, pneumothorax, hemoptysis, hemorrhages of respiratory system, hemorrhages of thorax and their differential diagnoses, pulmonary hemorrhage, pulmonary abscesses, tuberculosis, pleurisy, pneumonia, bronchitis, pleuritis, atelectasis, orthopnea, dyspnea, and bronchial asthma. In this paper, we have addressed these conditions. Moreover, the most important resources of traditional medicine and necessarily other treatments and services were provided and discussed and the scientific names of plants used in traditional medicine were defined.
 • A.R. Ghannadi , S.E. Sajjadi , M. Khayat Kashani , M. Khayat Kashani Pharm Page 217
  Introduction
  Zireh Kermani, with the scientific name of Bunium persicum (Boiss.) B. fedtsch, is a plant belonging to Umbelliferae family. In some Iranian traditional medicine references, the fruits of Zireh are introduced as processed with vinegar and heat. Thus, the study examines qualitative and quantitative effects of this process on the plant compounds.
  Methods
  Bunium persicum fruit was prepared from a standard source and then processed according to the method noted in Iranian traditional medicine references. Thin layer chromatography was used for determination of flavonoid and coumarin compounds of the plant. Additionally, polyphenolic compounds were measured by Folin-Ciocalteau method, before and after processing of the plant.
  Findings
  Thin layer chromatography indicated that a certain amount of flavonoid and coumarin compounds entered vinegar. Presence of kaempferol and caffeic acid was observed in all samples of TLC analysis. Also, polyphenolic compounds increased in later stages of the process.Discussion and
  Conclusion
  As by the process, a certain amount of flavonoid and coumarin compounds entered vinegar or changed by thermal effects and also polyphenolic compounds increase, the aims of this process can be decreasing the side-effects of the medicine and increase the particular effects.
 • A. Valinejadi , M. Karimi , M.R. Shams Ardekani , H. Bouraghi Page 225
  Introduction
  This research analyzes mapping scheme of Iranian Traditional Medicine(ITM) in the structure of metathesaurus and Semantic network of Unified MedicalLanguage System (UMLS), for the reflection of potential of ITM -at least in the level of itsconcepts- in a universal paradigm.
  Methods
  The method of this research has three phases: System analysis method,Documentary method and System designing method. In the first phase, the structure ofUMLS and ITM are studied and UMLS structure is searched for the ideal location of ITM.In the second phase, literature and resources of ITM analyzed, then three examples prepareswhich includes: “Urine color” sign, “Epilepsy” disease, and “valerian” herbal drug, withwhole of their branches, was extracted from among of total category of ITM science. Finallyin the last phase, the examples that was extracted in second phase, was mapped with the UMLS concepts. In this case, conceptual and semantically relations analyzed and some new semantically relation are proposed for the first time.
  Findings
  Outcome of this research is a prototype of ITM structure and it's semanticallyrelation with UMLS concepts in the UMLS. Discussion and
  Conclusion
  The results indicate that although the current domain of UMLS has been covered suitable number of ITM’s concepts, but UMLS cannot reflex complete and formal structure from ITM’s knowledge. In this thesis, the hierarchical structure of ITM is designed for the first time in the base of international models. On the other hand, the location of ITM science in UMLS structure and conceptual relation between ITM concepts and UMLS concepts are proposed for the first time.
 • M. Naseri , H. Rezaeizadeh , T. Taheripanah , V. Naseri Page 237
  Genetics and physiopathology have shown that the incidence of a disease can arise from different etiologies including mutation in different genes and various molecular mechanisms. However, the clinical signs can be apparently common. Furthermore, the patients may be different in terms of drug absorbance, and effect, effectiveness, and sideeffects of the drugs. Thus, along with following the therapeutic approaches, while prescribing a drug, physicians make use of their inference based on their personal experiences. In modern pharmaceutical sciences, it is tried to find ways to produce more effective drugs on the basis of pharmacogenetics and not only disease mechanism or genetics. The objectives of this approach are to achieve maximal clinical response with the least sideeffects and production of drugs for a particular individual or disease. Nevertheless, estimation of the effectiveness and probable side-effects of drugs are so complex, since they result from the interaction of many known and unknown factors with each other. Research institutes are seeking new research methodologies to achieve the simplest and the most costeffective methods with the highest success rate. In the Iranian traditional medicine, temperament is a key concept in defining health and illness of human. In this viewpoint, as the fingerprint of no one is similar to that of another person, temperament of no one is similar to that of others. Moreover, specific changes occur in the individual’s temperament in many diseases, which can be differentiated accordingto a set of defined and classified concepts. It is assumed that by categorizing patients according to their type of disease and considering the patients’ temperament, the disease temperament, and the drugs’ temperament, drug effectiveness or the probability of side-effects occurrence can be predicted more accurately. In other words, the way of accomplishing pharmacogenetic objectives can be shortened by considering the temperament phenotypes.
 • A.A. Mohagheghzadeh , A.R. Dehghanian , H. Abedtash Phram.D., P. Faridi Phram.D., M.R. Shams Ardekani Page 243
  first step in determination of the Islamic and Iranian scientists’ contribution to medicalscience advancements and also achieving their knowledge is critical and comparativeanalysis of their knowledge versus modern sciences. In this study, we have compared some points of “muscles” treaties of the Persian book “Tashrih-e badan-e ensan” (human body anatomy), also known as Tashrih-e Mansuri, by Mansur Ibn Mohammad Ibn Ahmad Shirazi with modern science. In this paper, nine points were compared and criticized, including: 1- describing the brain function and that brain is the origin of sense and movement,2- accompanying of nerves, connective tissue, tendons, and ligament with muscular fibers,3- the function of muscles, mechanism of muscle traction, five criteria for classification ofbody muscles including the size of a muscle, its shape, its status, its combination with other muscles, and having or lacking tendons, the performance of antagonist muscles, considering extensor digitorum longus, which ends in four tendons, and describing dorsal interossei muscles. Moreover, 31 short points were extracted from the most detailed image in the “muscles” treatise. Five noteworthy points of this section are the number of abdominal wall muscles, bladder sphincter, the muscular part of male genital organ, muscular part of pharynx, and the muscles whose origin or insertion are hyoid bone.
 • F. Moattar Dr. Rer. Nat., H. Moattar Page 251
  In different schools of thought, there are various theories and definition for ethics. In theObligation school, an ethical act is the one without any intention that is only caused by the obligation, and the objective of the act is only accomplishment of the obligation. The other theory regarding the ethical conscience is the dominant theory of materialists, which indicates that ethics originates from the human’s prudent thought. It is advised for human being to respect other people. The main problem of this theory is that such ethical approach can be dominated only where the powers are equal. However, if one side is powerful and the other side is weak, no factor or power can invite the powerful side t observe ethics. Another theory in this regard is based upon balance. According to this theory, good act or ethical act is beautiful, and the basis of such beauty is the balance. Among these, the attitude of Islam toward ethical act is noteworthy. Basically, in Islam, the real rights of all individuals should be observed without any exception. Thus, in Islam it is stated that the truth requirements should be observed rather than the emotions requirements. In other words, according to Holy Quran, the real rights of all individuals in a community should be observed without any exception, and the measure for these rights is the religion, which originates from the general force and overall requirement of the Creation.
 • A. Zarifkar , Z. Amirghofran , H. Habibi , R. Mansuri Page 259
  Introduction
  Phlebotomy is one of the main components of the Islamic medicine, which is still in use for the purpose of treatment of fever and inflammatory diseases. Although it has been effective in treatment of a wide spectrum of diseases, its mechanism of action is not still accurately determined. One hypothesis in this regard proposes that phlebotomy modulates immune system. Thus, we have evaluated the probable effect of phlebotomy on immune system modulation by measuring the serum level of hepatitis B antibody after hepatitis B vaccination.
  Methods
  In the study, two groups (experiment and control) each consisted of 25 young male volunteers in the age range of 18-25 were evaluated. The participants of the two groups received hepatitis B vaccine twice, with one month interval. The experiment group participants also underwent phlebotomy one time. The hepatitis B antibody titer was measured three times (before, one month after, and three months after vaccination) using ELISA in IU/L.
  Findings
  The results showed that the antibody level increase to 81.3 and 57.46 IU/L one and three months, respectively, in the control group, while the level in the experiment group was 41.3 and 16.26 IU/L one and three months after vaccination, respectively. In spite of the lower increase in antibody titer of the experiment group after three months, the difference was not statistically significant.Discussion and
  Conclusion
  Immunization with hepatitis B vaccine led to an increase in specific antibody production in both groups. It seems that phlebotomy in men of this age range does not affect the level of antibody production.
 • F. Rabizadeh , A.R. Okhovat Page 265
  Performing any laboratory study and evaluation on medicinal plants of traditional medicinerelies on documented information of medicinal plants with definite scientific names. Thus,here we address the issue of scientific names to make traditional medicine closer to themodern medicine. To remove any potential ambiguity, we prepared a list of plants that there is a consensus about their scientific name. To this end, first we drew up a list of ancient Iranian and non-Iranian medicinal plants with their scientific names. Then, we added the names of medicinal plants on the market as well as the common Iranian plants. The primary list consisted of the scientific names of 2962 medicinal plants. The names then were critically reviewed and compared with scientific descriptions of reliable textbooks such as "Makhzan al-Adwiya" and "Al-Seidene" by Al-Biruni. After that, we selected the plants with a good agreement between their scientific names on the one hand, and their traditional name and description in ancient books, on the other hand. Consequently, we prepared a list of almost 700 species of medicinal plants (400 traditional medicinal plants) with definitescientific names.
 • Page 287
  Barhang”, a genus from the family of Plantaginaceae, has been identified in Iraniantraditional medicine with different names such as “Lessan-al-hamal”, “Bartang”, and“Khargooshak”. Two kinds of this plant, major and minor, has been considered in theIranian traditional manuscripts. In this paper, we tried to determine the scientific names ofthese two species, according to their characteristics mentioned in the Iranian traditionalmanuscripts and also propose appropriate Persian names for these scientific names. It wasconcluded that the characteristics of the two species of “Barhang” in the traditionalmedicine are completely matched with the two species of Plantago; “major” with P. majorand “minor” with P. lanceolata. The suggested Persian names for the species are “Barhange- kabir” for P. major and “Barhang-e-sarneizehee” for P. lanceolata.