فهرست مطالب

مقام موسیقایی - شماره 4 (1390)
 • شماره 4 (1390)
 • ویژه موسیقی و گرافیک 1
 • 300 صفحه، بهای روی جلد: 80,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/11/25
 • تعداد عناوین: 11
|
 • سرمقاله: شک الیقین
  سهراب حسینی صفحه 12
 • پانوشت
  صفحه 16
 • پاسخ مجید کیانی به سرمقاله ی شماره ی دوم
  صفحه 20
 • موسیقی بصری
  مورا مک دانل ترجمه: ونداد جلیلی صفحه 30
 • گفت و گوهایی با چهار استودیو طراحی جلد موسیقی
  ترجمه: فائزه طاهری صفحه 50
 • مصاحبه با نیکولاس تروکسلر
  صفحه 86
 • مصاحبه با قباد شیوا
  صفحه 120
 • مصاحبه با جولین لگندر
  صفحه 142
 • مصاحبه با ورد شوماخر
  صفحه 184
 • بدیهیات
  مازیار تهرانی صفحه 208
 • پیوندهای پنهان
  سینا صدقی صفحه 250