فهرست مطالب

مشرق موعود - پیاپی 17 (بهار 1390)
 • پیاپی 17 (بهار 1390)
 • 184 صفحه، بهای روی جلد: 12,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/12/05
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فتح الله نجارزادگان، محمدمهدی شاهمرادی صفحه 5
  در فرآیند شخصیت شناسی امام مهدی(عج)، بحث درباره رتبه و مقام امامت آن حضرت مطرح است. رتبه امامت حضرت مهدی(عج) مانند سایر ائمه (ع) برتر از رتبه نبوت و رسالت است. این معنا از یک سو، با تامل در مفاد آیه امامت حضرت ابراهیم(ع) و از سوی دیگر از سیره حضرت عیسی(ع) در اقتدا به امام مهدی(عج) و پیروی از ایشان در عصر ظهور اثبات شدنی است.
  با درک رتبه امامت حضرت مهدی(عج) حدیث «من مات و لیس علیه إمام فمیتته میته جاهلیه» (کلینی، 1388: ج1، 376) و احادیث شبیه به آن، که در مصادر فریقین نقل شده اند، ژرف و واقع بینانه معنا می شوند.
  کلیدواژگان: امامت، حضرت مهدی، نبوت، آیه ابتلا، حضرت عیسی
 • رضاعلی نوروزی، محمد نجفی، فاطمه هاشمی صفحه 29
  این مقاله با هدف بازشناسی برخی از موانع و آفات انتظار به روش تحلیلی _ توصیفی و با استفاده از منابع کتاب خانه ای نوشته شده است. موانعی که این مقاله به آن ها پرداخته عبارتند از: استبعاد ذهنی ظهور، خو گرفتن به شرایط موجود، تهدید منافع، شتاب زدگی، عافیت طلبی، نگرش منفی به انتظار، عدم رشد فکری و عدم معرفت به امام زمان. آفات در کمین امر انتظار که در این مقاله ذکر شده، شامل منجی گرایی، ملاقات گرایی، مدعی پروری، غلو در محبت و باطن گرایی است. نتایج مطالعات و بررسی ها در مورد علل و ریشه های موانع و آفات، حاکی از آن است که عوامل بروز موانع و آفات در برخی موارد مربوط به منشا (روایات مطرح کننده تفکر انتظار مهدی موعود) و گاه در نگرش و عملکرد متولیان امور دینی و فرهنگی و گاه در سوء برداشت نظری و سوء عملکرد پیروان این اعتقاد عظیم و تحول آفرین است. در پایان به منظور پالایش اندیشه رایج در جامعه، پیشنهاداتی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: انتظار، منتظر، امام زمان(ع)، حضرت حجت(ع)، تربیت، موانع، آفات
 • جواد جعفری صفحه 53
  موضوع دیدار با امام عصر در دوران غیبت، از مهم ترین موضوع های بحث مهدویت است. با مراجعه به منابع روایی و کتاب های بزرگان شیعه درمی یابیم بحث و گفت وگو درباره دیدار با امام عصر در بین شیعیان از نخستین زمان امکان آن، یعنی تولد حضرت، متداول بوده است. وقوع دیدار با امام عصر در غیبت کبری مورد اتفاق همه اندیشمندان شیعه است و هیچ یک از آنان به طور مطلق این مسئله را رد نکرده اند. یکی از اشکال های معروف مطرح شده در موضوع دیدار با امام زمان توقیع صادر شده از طرف امام برای نایب چهارم مرحوم علی بن محمد سمری است. در این تحقیق ضمن بحث درباره سند و دلالت این توقیع، ثابت می شود سند این توقیع ضعیف است و برای استناد و رد دیدارها حجیت ندارد. در صورت پذیرش حجیت آن، دلالت توقیع تمام نیست و شامل دیدارهای مورد بحث نمی شود. با پذیرش اعتبار و دلالت توقیع نیز، دیدارهای صورت گرفته را از باب استثنا می پذیریم یا می گوییم: توقیع، خبر واحد و ظن آور است و توان معارضه با یقین حاصل از دیدارها را ندارد. افزون بر این، دیدارها دارای سندهای معتبری هستند و توان معارضه با توقیع را دارند و در صورت معارضه به دلیل کثرت دیدارها ترجیح با دیدارها خواهد بود و وقوع ملاقات ثابت خواهد شد.
  کلیدواژگان: توقیع علی بن محمد سمری، دیدار در غیبت کبری، ملاقات، تشرف، رویت امام، ادعای مشاهده، مهدویت
 • عسکر دیرباز، مسعود صادقی صفحه 81
  با پیدایش دولت به معنای مدرن آن، رفته رفته امکان یا امتناع پیدایش دولت مدرن دینی به بخشی از مباحث تئوریک علم سیاست تبدیل شد. از سوی دیگر، مذهب شیعی به طور خاص و دولتی که مبتنی بر آموزه های آن باشد نمی تواند در برابر مقوله ای چون انتظار یا تقیه سکوت کرده و سلبا یا ایجابا از کنار آن بی تفاوت بگذرد. از این رو لازم است در دل تئوری پردازی های متنوع درباره دولت دینی، سرفصلی نوین برای این موضوع های تاثیرگذار تعیین و تبویب گردد. البته در این نوشتار برای دقت بهتر و آسان تر در بحث، از میان ابعاد گوناگون دولت، یک بعد آن که «سیاست خارجی» است و از بین سویه های فراوان انتظار و تقیه، «جنبه های جمعی» آن، منظور نظر قرار گرفته است. بر همین اساس، در این نوشتار پس از تبیین امکان و معنای دولت منتظر، دو راهبرد اساسی پیش روی یک دولت منتظر تشریح شده است که در نهایت متناسب با استبدادی و ناعادلانه دانستن نظام و شرایط حاکم بر جهان، و نیز در اقلیت کمی و کیفی بودن یا نبودن دولت منتظر، یکی از این راهبردها معقول و مناسب تشخیص داده می شود.
  کلیدواژگان: انتظار، تقیه، دولت دینی، سیاست خارجی
 • مرتضی شیرودی صفحه 97
  جهانی شدن یا جهانی سازی، بسیاری از کشورها را دچار مشکل کرده است؛ زیرا جهانی شدن به مفهوم گسترش اقتصاد، فرهنگ و سیاست امریکایی در پهنه جهان است. از این رو، جهانی شدن با هدف تضعیف حاکمیت و اقتدار کشورها و سرانجام برای از بین بردن واحدها یا کشورهای کوچک، یا استحاله یا ادغام آن ها در جهان غرب به کار گرفته شده است. البته نمی توان فرصت هایی را که جهانی شدن پدید می آورد انکار کرد، ولی این فرصت ها در مقابل تهدیدها و مشکل ها، اندک و ناچیزند. به عبارت دیگر، جهانی شدن عبارت است از رقابت بی قید و شرط در سطح جهان که برای کشورهای غنی، درآمد بیش تر و برای کشورهای فقیر، فقر بیش تر به همراه می آورد. از همین رو، فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا می گوید: «جهانی شدن، گرسنگی، مرض و درماندگی را به دنبال دارد» و جیمز گراف اندیشمند غربی بر آن است که جهانی شدن، چهره شیطانی دارد نه انسانی.
  چهره شیطانی جهانی شدن چه آثار زیان باری بر انقلاب اسلامی و حکومت برآمده از آن یعنی جمهوری اسلامی دارد؟ در انقلاب اسلامی چه رابطه ای میان آسیب پذیری از جهانی شدن و مسئله مهدویت می توان ترسیم نمود؟ گمان نگارنده آن است که رویکرد مهدوی می تواند مانع از آسیب های جهانی شدن بر کشور ایران شود.
  کلیدواژگان: ایران، انقلاب اسلامی، جهانی شدن (جهانی سازی)، امریکا و مهدویت
 • امیرمحسن عرفان صفحه 121
  همواره پیشینه مباحث مهدویت با پرسمان های فربه و اندیشه خیزی چون چیستی و چرایی غیبت امام عصر پیوند می یابد. دغدغه این پرسمان ها تنها به طالبان مطالعات منجی باوری محدود نیست، بلکه هر کس به تتبع در تاریخ علاقه مند است، به ناگزیر با آن سر و کار خواهد یافت. با وجود فراگیری اندیشه مهدویت در تمامی فرق و مذاهب اسلامی، این اندیشه در همه فرقه های اسلامی به یک قوت و شکل نیست، بلکه این آموزه در بین شیعیان امامی از جایگاه مهم تری در قیاس با دیگر فرق اسلامی برخوردار است.
  بحث اعتقاد به حضور معصوم و غیبتش از انظار و به تبع آن کالبد شناسی بحث انتظار فرج و غیبت امام دوازدهم تفسیر عمل گرایانه از اصل امامت شیعه را به اندیشه و پویایی علمی و فکری فرامی خواند.
  این نوشتار آغازی است در بازنمایی پیامدهای باورداشت غیبت در عرصه علمی و فکری شیعیان در قرن سوم و چهارم. نویسنده در پاسخ به چرایی این مسئله، تصویری متفاوت از آموزهمهدویت در نزدعالمان شیعه برمی گزیند. در ادامه نیز یافته های تحقیق را یک به یک ذکر می کند.
  کلیدواژگان: غیبت، مهدویت، غیبت صغری، غیبت کبری، قاعده لطف، اجتهاد
 • سیدرضی موسوی گیلانی، مریم مولوی صفحه 143
  این نوشتار، «اعتقاد به منجی» را با بررسی سیر تحولی اسطوره کهن سیمرغ (منجی) در مشرق زمین (ایران) و پیوند آن را با اسطوره مدرن بشقاب پرنده (منجی) در مغرب زمین (ایالات متحده امریکا) به واسطه مفهوم ناخودآگاه جمعی یونگ و در قالب کهن الگوی رستگاری تبیین می کند.
  در بخش نخست، ابتدا به بررسی بحث ناخودآگاه جمعی، مفاهیم اسطوره، کهن الگو و غریزه از دیدگاه یونگ پرداخته و سپس در بخش دوم، به بررسی پیشینه اسطوره کهن سیمرغ و سیر تحولات آن در ایران می پردازیم و ارتباط آن را با ناخودآگاه جمعی بر مبنای روان شناسی تحلیلی یونگ بیان می داریم. سومین بخش این نوشتار درباره پرداخت به اسطوره مدرن بشقاب پرنده به واسطه دیدگاه یونگی و تبیین آن با مفهوم ناخودآگاه جمعی است و در پایان، نحوه پیوند اسطوره کهن سیمرغ و اسطوره مدرن بشقاب پرنده را با بیان برخی اشتراکات و تعریف ناخودآگاه جمعی یونگ برای نیل به رستگاری در قالب اعتقاد به منجی بیان خواهیم نمود.
  کلیدواژگان: یونگ، ناخودآگاه جمعی، اسطوره، کهن الگو، غریزه، نماد و رویا، سیمرغ، بشقاب پرنده، منجی
|
 • Dr. Fathollah Njarzadgan, Mahdi Shahmoradi Page 5
  The issue of rank and rating Imam Mahdi in the process of discovering his personality is beyond the rank of the other Imams. The rank of him is prophetic mission. This is evidenced in the verse of Imamate in Abraham’s method of following and also in Jesus method in the era of return. Understanding the Hadith of Hazrat Mahdi that says "whoever dies without knowing his Imam has died like a death in the ignorance era" and sayings like that, which are quoted in Fariqain infinitives, are profound and realistic sense.
 • Dr. Reza Ali Noruzi, Dr. Mohammad Najafi, Fatemeh Hashemi Page 29
  This article explores the obstacles and challenges of waiting for the Imam and savior. We used a descriptive analytic method based on a library study. These obstacles include the inaccessibility of mind, getting accustomed to the conditions (status quo), the threat to the personal benefits, haste, indulgence, growing a negative attitude to expecting, lack of intellectual growth and knowledge of the problems associated with waiting for the savior Imam. The latter are like pests in the ambush for the product of awaiting mentioned in this article, that include saviorism, meeting claims, apocalypse, which are accounts of the truth created by the exaggerated love and (extreme) immaterialism. The results of studies and surveys regarding such deviations and the dysfunction of such a great concept is rooted in some thoughts and narrations that can be seen in views and actions of some religious leaders and also caused by theoretical or functional misinterpretation of followers who believe is this great event. In conclusion, some ideas in order to refine the community in these respects has been proposed.
 • Dr. Javad Jafari Page 53
  One of the important topics in the discussion of Mahdism is Viewing the Imam who is in occultation. One issue raised is the meeting with the Imam from the begining like his birthplace. This issue of meeting is not totally rejected on his absence from the point of view of most famous scholars of Shiism. One of the contentious issues was the alleged letter given by Imam to Samori as the 4in fourth Nayeb (representative) which in this article will be shown to have a weak basis.The letter issued by Imam to Ali ibn Muhammad Samory is for the late Vice-quarter is not evidence for the meetings with Imam. The study also discusses the implications of this document and this document will prove to be weak and has no authority to invoke the meetings. Upon the acceptance of its authority, and the meeting discussed has implications, and the letter was not all to be included. The letter implies accepting credit and also having meetings. The exception is our acceptance of such letter, then we can say the letter is a single story and cannot make sure of existence of such meetings with no other resistance. If the other documents are valid and have meetings is contradictory to the letter, the meetings are preferred to be creditable due to the multitude of meetings and the existence of such meetings will be proved.
 • Dr. Askar Dirbaz, Masoud Sadeghi Page 81
  With the advent of government in the modern concept of it, the possibility or impossibility of existence of a religious government became only a part of the theoretical discussion to allow the emergence of modern science of politics. On the other hand, The Shiism in general and a religious Shiite government in particular cannot be silent and indifferent to the issues of waiting and rational reservation and its teachings should be related to these principles. Hence it is necessary in the various attempts for theorising the religious government, a new heading for this be determined in regards to their impacts. In this paper, for better accuracy and ease of discussion, only one issue of "foreign policy" is focused among the different aspects of government, and among its views on waiting and the reservation, only "Social aspects", are to be considered. After exploring the meaning and possibilty of such government, one of these governing strategies which seems reasonable and appropriate is proposed.
 • Dr. Morteza Shiroudi Page 97
  Many countries have problems with globalization because globalization means development of American economy, culture and politics in the world. It can not be denied that globalization creates opportunities, but the opportunities comparing with the problems are small and insignificant. In other words, globalization is unconditional competition in the world for higher-income and rich countries to gain from poor countries, which brings with it more poverty. Thus, Fidel Castro, the Cuban Revolution leader said: "Globalization leads to hunger, disease and helplessness" and the western thinker, James Graph says that the globalization does not put on the human face, it does have a Satanic face. Now, What are the adverse effects of globalization on the face of Islamic Revolution and the Islamic Republic has emerged from it? The relationship between the Islamic Revolution and globalization and the vulnerabilities of it and the issue of Mahdism in it can be traced? The author believes that the approach to Mahdism can prevent the damage of globalization on Iran.
 • Amir Mohsen Erfan Page 121
  The background topics such as what and why always come with the issue of absence in a strong link. The believers are not the only people who are concerned and this is not limited only to the students of religious studies to do the inquiry, but everyone who is interested in history is inevitably grappled with the issue at some point. The representation of such beliefs is not the same in quality or quantity in all Islamic sects and it is more in Twelver Shiites. In the field of scientific and intellectual consequences of the absence the Imamate in Shiism requires deep reflection and dynamism. This article is a review of how Shiites in the third and fourth centuries developed these thoughts. The author's comments in response to why of this issue, paints a different picture of Mahdism which existed in the Shiite scholars. The findings of study are also stated one by one.
 • Dr. Seyed Razi Moosavi Gilani, Maryam Molavi Page 143
  This article, compares "Belief in a saviour" with the old Phoenix epic (as Saviour) in the East (Iran) and links it with the modern epic of flying saucers (as Saviour) in the West (United states of America) through the concept of the collective unconscious of Jung and explains it based on old pattern of redemption. At first, we survey collective unconscious of Jung, meaning of epic, old patterns and instinct from Jung's point of view. Secondly, we study the history of the epic of Ancient Phoenix and its evolution in the East (Iran) and its relation with collective unconscious on the basis on anlytical psychology of Jung and finally, we ensure the link and commonalities between Ancient Phoenix and flying saucers and commonalities with the concept of collective unconscious. This all will lead us to the redemption issue that will be expressed in the form of believing in a Saviour.