فهرست مطالب

هنر نهم - سال دوم شماره 3 (آذر و دی 1390)

ماهنامه هنر نهم
سال دوم شماره 3 (آذر و دی 1390)

 • 64 صفحه، بهای روی جلد: 35,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/12/10
 • تعداد عناوین: 22
|
 • بخش آینده پژوهی
 • فردا در یک نگاه
  صفحه 2
 • پیام سردبیر به خوانندگان
  صفحه 3
 • بخش آینده پژوهی: سرمقاله
 • سرمایه گذاری در آینده های دست دوم ممنوع
  صفحه 5
 • پایش فناوری های نو: 35 فناوری کارآفرین آینده
  صفحه 7
 • نظرات خوانندگان
  صفحه 8
 • روندها و پیش بینی های جهانی: 1- موتور جستوگری که می شنود
  صفحه 13
 • 2- به سمت عصر بخار
  صفحه 13
 • 3- پیش به سوی خانه های هوشمند
  صفحه 14
 • بنیان ها و روش های آینده پژوهی: سناریوها: توصیف های داستان گونه از آینده های بدیل
  ژروم سی گلن، تئودور جی گوردون ترجمه: مرضیه فخرایی، مرضیه کیقبادی صفحه 15
 • بخش آینده پژوهی: ایده های اجرایی
 • راه حلی برای معضل کارکنان مازاد دستگاه های دولتی: تاسیس شهرک های کسب و کار
  صفحه 21
 • بخش آینده پژوهی: اندیشگاه
 • انجمن جهانی آینده پژوهی قدس
  صفحه 23
 • بخش آینده پژوهی: ایده های اجرایی
 • 2- طراحی و اجرای نظام ارزیابی راهبردی به منظور سنجش میزان تحقق چشم انداز بیست ساله کشور
  صفحه 24
 • بخش آینده پژوهی: اندیشگاه
 • آینده آدمی و دفاع از علم
  رضا کلانتری نژاد صفحه 24
 • رشد اقتصادی در ایران: گذشته و آینده
  جعفر خیرخواهان صفحه 27
 • آینده پژوهی چه هست و چه نیست؟
  صفحه 29
 • بخش آینده پژوهی: مقاله ها
 • آینده پژوهی استقلال واقعی کشور را تضمین می کند
  عقیل ملکی فر صفحه 30
 • آسیا نقشه پیشرفت خود را از نو ترسیم می کند
  جورج آسترام مولر ترجمه: حمیده پشتوان صفحه 37
 • آینده پژوهی و جوانان: چه می شود اگر؟
  صفحه 42
 • معرفی کتاب: چگونه پروژه های تغییر را در سازمان خود رهبری کنیم؟
  ترجمه: مرضیه کیقبادی صفحه 44
 • بخش خلق ثروت: مقاله ها
 • مدیریت فناوری در سطح بنگاه: یک تصویر بزرگ
  صفحه 47
 • الگوهای توسعه توانمندی های تکنولوژیک
  علیرضا بوشهری صفحه 51
 • ایده ها و دیدگاه ها: 1- چین: دو تغییر، دو تفسیر 2- مدیریت دانش
  صفحات 60-61