فهرست مطالب

نجوم - سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 130، آبان 1382)
 • سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 130، آبان 1382)
 • 40 صفحه، بهای روی جلد: 6,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1382/10/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • دیدگاه
  مجید آل ابراهیم صفحه 4
 • تازه ترین اخبار
  شادی حامدی آزاد، پوریا ناظمی ترجمه: شادی حامدی آزاد ، پوریا ناظمی صفحه 5
 • شکل جدید حیات
  مجتبی ولی نتاج بهنمیری ترجمه: مجتبی ولی نتاج بهنمیری صفحه 9
 • اقیانوس های سیاره ای
  دیوید استیونسون صفحه 10
 • شاهکارهای تازه هابل
  پوریا ناظمی صفحه 14
 • این سیارک را متوقف کنید
  ابراهیم ویکتوری صفحه 17
 • آسمان در این ماه
  فریبا پایروند ثابت، محسن ایرجی صفحه 18
 • رو در روی حلزون آسمان
  سو فرنچ صفحه 23
 • داس مه نو
  سید محسن قاضی میرسعید صفحه 24
 • رویت هلال ماه
  علیرضا موحد نژاد، حمیدرضا گیاهی یزدی صفحه 26
 • رصدگاه های ایران: کاروانسرای مرنجاب و آسمان پرستاره کویر
  شراگیم امینی صفحه 32
 • صفحه رصدخانه ملی ایران
  صفحه 33
 • اخبار داخلی
  صفحه 34
 • صفحه انگلیسی
  کیارا عباس زاده ترجمه: کیارا عباس زاده صفحه 38
 • گالری هابل
  صفحه 39