فهرست مطالب

کشاورز - پیاپی 388 (فروردین 1391)
 • پیاپی 388 (فروردین 1391)
 • 66 صفحه، بهای روی جلد: 50,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1391/01/20
 • تعداد عناوین: 27
|
 • وزارت های جهاد کشاورزی صنعت معدن و تجارت و اتاق بازرگانی کدام یک حامی بخش کشاورزی هستند
  صفحه 2
 • واردات گوشت مرغ: چه کسانی رضایت دادند مجوز صادر کردند ترخیص و توزیع کردند و بالاخره چه کسانی جوابگو هستند
  صفحه 4
 • داستان تکراری واردات میوه
  صفحه 7
 • واردات نابهنگام رضایت مصرف کننده و ناخشنودی تولید کننده را در بر دارد مسوول خشکیدن ریشه های تولید چه کسی است
  صفحه 8
 • گفته را با ناگفته ها بسنجیم و قضاوت کنیم
  صفحه 10
 • نقش یارانه های هدفمند در توسعه مکانیزاسیون و بخش کشاورزی
  صفحه 13
 • برخی ابهامات چراها و اماها بخش کشاورزی را غیررقاتبی کرده اند
  صفحه 14
 • بدهکاران بزرگ دولتی و خصوصی میلیاردها تومان به بانک کشاورزی بدهکارند
  صفحه 17
 • قدر مسلم تنها با سپرده های مردم نمی توانیم جوابگوی متقاضیان باشیم
  صفحه 18
 • تامین امنیت غذایی و پایداری منابع تولید از اهداف اصلی این سازمان است
  صفحه 21
 • مسوولان مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی وعده رونق دادند
  صفحه 22
 • تسهیلات توسعه مکانیزاسیون کشاورزی تحت چه شرایطی توزیع می شود
  صفحه 24
 • نقش مکانیزاسیون در فرآیند تولید محصولات سبزی و صیفی
  صفحه 26
 • کشاورزی استان فارس نیازمند برنامه ریزی و چشم انتظار اجرای طرح ها
  صفحه 28
 • بدون حمایت های دولتی اقتصادی کردن کشاورزی به سرانجام نمی رسد
  صفحه 30
 • هدف اصلی بیمه کاهش خسارات و صدمات است
  صفحه 32
 • گزارش عملکرد دو نوع از دستگاه های کشت مستقیم آمازون و بالدان
  صفحه 36
 • تولید ماشین های کشاورزی در کارخانه دهقان ورز حتی در وضعیت تحریم نیز کمترین وابستگی را دارد
  صفحه 40
 • طراحی و ساخت تراکتور مدل ITM470
  صفحه 43
 • خدمات پس از فروش مطمئن و بازدید و رفع نقص دستگاه در مزرعه از جمله اقدامات شرکت ماشین کشت آبیدر در جهت رضایت کشاورزان است
  صفحه 44
 • استان خوزستان روند کشاورزی حفاظتی را پیگیری می کند
  صفحه 46
 • افزایش هزینه های تولید مهم ترین مشکل بخش کشاورزی خوزستان است
  صفحه 47
 • با بقایای گیاهی به کمک فناوری نوین خاک مزارع پربار می شود
  صفحه 48
 • بررسی وضعیت پسماندهای ذرت دانه ای و راهکارهای استفاده از آن
  صفحه 50
 • این شرکت با پیگیری الگوی کشت سال پربارتری را تجربه خواهد کرد
  صفحه 54
 • چالش های تولید و فرآوری حبوبات را به فرصت ها تبدیل کنیم
  صفحه 57
 • مش رجب خورجینی
  صفحه 59