فهرست مطالب

تازه های جهان بیمه - پیاپی 64 (مهر 1382)
 • پیاپی 64 (مهر 1382)
 • 62 صفحه، بهای روی جلد: 1,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1382/07/15
 • تعداد عناوین: 11
|
 • سخن سردبیر
  صفحه 452
 • هفت گام استراتژیک در بازاریابی خدمات بیمه / قسمت آخر
  عبدالله آستین ترجمه: عبدالله آستین صفحه 454
 • بهترین رویه در مدیریت شکایات رهنمودهایی برای صنعت بیمه
  حسین صدیقیان ترجمه: حسین صدیقیان صفحه 466
 • رتبه بندی ریسک کشورها
  حسن رضا عباسیان فر، محمد ابراهیم علایی ترجمه: حسن رضا عباسیان فر ، محمد ابراهیم علایی صفحه 476
 • بیمه پذیری ریسک های تروریستی و نقش دولت ها در این زمینه
  محمدجواد روستا سکه روانی ترجمه: محمدجواد روستا سکه روانی صفحه 483
 • مشاجره ادعای خسارت
  پگاه سالاری ترجمه: پگاه سالاری صفحه 489
 • مشکلات خدمات رسانی شبکه های توزیع چندگانه
  آتوسا میرزاخانی ترجمه: آتوسا میرزاخانی صفحه 492
 • صنعت بیمه چین و خطرات ناشی از بیماری سارس
  اردشیر احدی، علی اسماعیلی پور ترجمه: اردشیر احدی ، علی اسماعیلی پور صفحه 498
 • آشنایی با بازار بیمه کشورهای مختلف جهان
  سوران سیدی ترجمه: سوران سیدی صفحه 500
 • اخبار بازار بیمه
  مریم منتصرالدوله ترجمه: مریم منتصرالدوله صفحه 509
 • تازه های پژوهشکده بیمه / توصیه های کاربردی پایان نامه های بیمه ای
  صفحه 512