فهرست مطالب

تازه های جهان بیمه - پیاپی 65 (آبان 1382)
 • پیاپی 65 (آبان 1382)
 • 70 صفحه، بهای روی جلد: 1,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1382/10/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سخن سردبیر
  صفحه 516
 • آینده تثبیت نرخ های بیمه هواپیما
  تینا اهتمامی ترجمه: تینا اهتمامی صفحه 518
 • آشنایی با نظام پیشنهادها و مقدمات اجرای آن در شرکت های بیمه
  علی نور رشیدی صفحه 523
 • تئوری خطر، بیمه اتکایی، مالیات صنفی
  سمیرا پروکار ترجمه: سمیرا پروکار صفحه 535
 • نقش بیمه حاشیه توانگری در شرکت های بیمه
  محمود حق وردیلو ترجمه: محمود حق وردیلو صفحه 549
 • بررسی نقش بیمه در صنعت برق
  کامبیز پیکارجو ترجمه: کامبیز پیکارجو صفحه 559
 • آشنایی با بیمه گران فعال در صنعت برق کانادا
  صفحه 571
 • اخبار بازار بیمه
  مریم منتصرالدوله ترجمه: مریم منتصرالدوله صفحه 578
 • تازه های پژوهشکده بیمه / توصیه های کاربردی پایان نامه های بیمه ای
  صفحه 581
 • آشنایی با سایت های بیمه ای - بیمه هواپیما / بخش اول
  صفحه 584