فهرست مطالب

نمایش - پیاپی 68-69 (مهر و آبان 1382)
 • پیاپی 68-69 (مهر و آبان 1382)
 • 106 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1382/10/01
 • تعداد عناوین: 18
|
 • جشنواره نمایشهای سنتی و آئینی
  صفحه 4
 • دیدار از نمایشهای سنتی منطقه آسیایی
  صفحه 11
 • راهی به سوی بهشت
  صفحه 14
 • ماسک، شخصیت دیگری است
  صفحه 19
 • ماسکها مفاهیم بنیادین دارند
  صفحه 22
 • یادداشتی بر دو نمایش
  جلال ستاری صفحه 25
 • بازسازی یا تلفیق
  بهزاد صدیقی صفحه 28
 • جشنواره دفاع مقدس
  صفحه 31
 • هفته تئاتر آلمان
  جواد تولمی صفحه 34
 • کار ویژه های نقاب (4)
  ژان، لویی بدوئن ترجمه: جلال ستاری صفحه 60
 • هویت بخشیدن تئاتر عرب
  جلال الشعری ترجمه: سید قاسم غریفی صفحه 63
 • تئاتر جنگ ضد جنگ
  اولیویه اشمیت ترجمه: انوشیروان گنجی پور صفحه 67
 • موزه های خانگی
  رولاند شون ترجمه: جواد ذوالفقاری صفحه 72
 • الهام ایده ها از نقاشان آبستره
  صفحه 76
 • ماهی دودی
  ساعد احمدی صفحه 80
 • اخبار کتاب
  صفحه 85
 • اخبار تهران
  صفحه 89
 • اخبار شهرستان
  صفحه 94