فهرست مطالب

طنز و کاریکاتور - پیاپی 158 (دی 1382)
 • پیاپی 158 (دی 1382)
 • 36 صفحه، بهای روی جلد: 3,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1382/10/15
 • تعداد عناوین: 20
|
 • «سرد» مقاله!
  صفحه 3
 • ایستگاه مرگ
  صفحه 4
 • با صدام چه باید کرد؟
  صفحه 5
 • فال ماه
  صفحه 6
 • حرف و کاریکاتور!
  صفحه 7
 • ز گهواره تا گوی دانش بجوی
  صفحه 8
 • مسابقه درک کاریکاتور
  صفحه 10
 • مسابقه تصویری
  صفحه 11
 • طنزهای سیمایی - سینمایی!
  صفحه 12
 • طنز موزیکال
  صفحه 14
 • مدال آوران ماه!
  صفحه 18
 • مشابه مشاور خانوادگی!
  صفحه 20
 • هر چیزی حدی دارد...
  صفحه 21
 • صدام، مردی با قلب مهربان
  صفحه 22
 • بازیکن طلایی
  صفحه 26
 • گوزن هم گوزن های قدیم
  صفحه 27
 • کارنامه و بیکارنامه
  صفحه 29
 • جدول با جایزه
  صفحه 31
 • بهترین لطیفه هاهاهالله.
  صفحه 31
 • نامه ها
  صفحه 32