فهرست مطالب

چشم پزشکی نگاه - سال هشتم شماره 3 (پیاپی 31، پاییز 1389)
 • سال هشتم شماره 3 (پیاپی 31، پاییز 1389)
 • 44 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1389/09/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • نامه سردبیر
  دکتر بهزاد یخشی صفحه 3
 • دست آورد
 • پیوند قرنیه
  دکتر فرید کریمیان صفحه 4
 • بیماری های سیستمیک و قرنیه
  دکتر ماندانا احمدی صفحه 13
 • ویروس هرپس سیمپلکس: تشخیص و درمان
  دکتر محمدحافظ نوری زاده صفحه 18
 • تازه های درمان ادم سیستوئید پسودوفاکیک و آفاکیک ماکولا
  دکتر منصور همایونی صفحه 32
 • سخنی تازه
 • فرضیه یکپارچه تطابق
  دکتر بهزاد یخشی صفحه 37