فهرست مطالب

چشم پزشکی نگاه - سال هشتم شماره 1 (پیاپی 29، بهار 1389)
 • سال هشتم شماره 1 (پیاپی 29، بهار 1389)
 • 46 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1389/03/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • نامه به سردبیر
  دکتر بهزاد یخشی صفحه 3
 • دست آورد
 • درمان جراحی در آب مروارید اطفال
  دکتر محمدحافظ نوری زاده صفحه 4
 • استفاده از لیزر در درمان گلوکوم
  دکتر زهره بهروزی، دکتر پرویز ملکی فر صفحه 20
 • ویترکتومی قدامی برای جراحان سگمان قدامی
  دکتر منصور همایونی صفحه 24
 • اثر لیزر در جراحی لیزیک در بیمارانی با Gorneal Guttata و سابقه فامیلی از دیستروفی Fuchs
  نوشین دادبین صفحه 31
 • سخنی تازه
 • افزایش ایدیوپاتیک فشار مغزی در کودکان
  دکتر محمدحافظ نوری زاده صفحه 33
 • پیشرفت های جدید در ویترکتومی خلفی با دستگاه Constellation
  ریحانه روغنی صفحه 42
 • نگاهی به آمار مرکز جراحی نگاه
  نجمه سادات نیاکی، دکتر محمدحافظ نوری زاده صفحه 46