فهرست مطالب

برق شریف - پیاپی 17 (پاییز 1382)
 • پیاپی 17 (پاییز 1382)
 • 80 صفحه، بهای روی جلد: 6,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1382/10/15
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سرمقاله
  صفحه 2
 • عصر رباتها
  صفحه 3
 • داستان پیدایش کدهای هافمن
  صفحه 15
 • معماهای الکترونیک
  صفحه 16
 • سیستمهای مخابراتی سلولی نرم سوم (3G)
  صفحه 17
 • کاربرد فناوری MEMs در شبکه های مخابرات نوری
  صفحه 28
 • سیستمهای قدرت در آینده / قسمت اول
  صفحه 37
 • پژواک در سیستمهای مخابراتی و نحوه حذف آن
  صفحه 47
 • نقش انتقال HVDC در رونق آینده انرژی
  صفحه 51
 • تازه های مهندسی برق
  صفحه 65
 • کتابهای تازه
  صفحه 73
 • گزیده اخبار مهندسی برق
  صفحه 77