فهرست مطالب

معمار - پیاپی 72 (فروردین و اردیبهشت 1391)
 • پیاپی 72 (فروردین و اردیبهشت 1391)
 • 120 صفحه، بهای روی جلد: 80,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1391/02/10
 • تعداد عناوین: 22
|
 • سرمقاله
 • طراحی معماری و روش
  کامران افشار نادری صفحه 2
 • رویداد
 • کارگاه تابستانی AA در تهران
  امید کاموری صفحه 9
 • مراسم چهارمین شب معمار/ کتاب و نشریات
  حبیب قدیرزاده، هانیه منصوری ترجمه: آزیتا ایزدی صفحه 10
 • نامه
 • نشانه و کاستی های آن: در دفاع از گفتمان معماری، (رزی با نامی دیگر&)
  صفحه 12
 • نقد و نظر
 • رویکردی دیگر به طراحی معماری: کارگاه بررسی مفهومی، ایسیل حاجی حسن اوغلو و اصلی چکمیس، دانشگاه فنی استانبول
  ترجمه: آزیتا ایزدی صفحه 16
 • طراحی از دید فرشتگان، با نگاهی به چند کار آلوارو سیزا
  محمد مجیدی، با همکاری آناهیتا تبریزی صفحه 20
 • ضرورت روش در طراحی
  کاوه بذرافکن صفحه 26
 • خلاقیت و روش در طراحی
  حبیبه مجدآبادی صفحه 31
 • گفتگو
 • گفتگو با بهرام شیردل در مورد معماری، فرایند یا روش
  کامران افشار نادری صفحه 40
 • گفتگو با کریس بوس (لاوا)
  ترجمه: آزیتا ایزدی صفحه 44
 • پروژه
 • چند کار از مهرداد ایروانیان
  صفحه 51
 • پروژه پایلوت نمای شعب بانک ملت، تهران
  کامران افشار نادری، حبیبه مجد آبادی، علیرضا مشهدی میرزا صفحه 60
 • شهروز مهدوی
  ترجمه: آزیتا ایزدی صفحه 66
 • از ایران
 • روش طراحی در معماری تاریخی ایران
  فرامرز پارسی صفحه 70
 • استاد قوام الدین و استاد غیاث الدین شیرازی، معماران معروف دوره تیموری
  زهره بزرگ نیا صفحه 77
 • مسجد تاریخانه، دامغان
  متن و عکس: بابک زیرک صفحه 87
 • در جهان
 • سفارت هلند در برلین، OMA
  ترجمه: آزیتا ایزدی صفحه 92
 • دفتر معماری MVRDV
  ترجمه: آزیتا ایزدی صفحه 98
 • اکسپو 2015، استفانو بوئری
  ترجمه: آزیتا ایزدی صفحه 106
 • فابریزیو پیرآندری
  ترجمه: آزیتا ایزدی صفحه 108
 • مقالات رسیده
 • گنبد اورچین، خوزستان
  کبری قربانی صفحه 110
 • فارینارو لپوره
  پیمان اسماعیل پور صفحه 113