فهرست مطالب

پژوهش های مشاوره - پیاپی 38 (تابستان 1390)
 • پیاپی 38 (تابستان 1390)
 • 168 صفحه، بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/02/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • تجارب خانواده پدری و ادراک تعارضات خصمانه زناشویی
  دکتر فرشاد محسن زاده، دکتر علی محمد نظری، مختار عارفی صفحه 7
 • بررسی ارتباط استعدادشناختی کارآفرینی دانش آموزان دوره متوسطه فنی و حرفه ای و کار و دانش استان چهارمحال و بختیاری با متغیرهای جمعیت شناختی، هوش، عملکرد تحصیلی و شخصیت آنان
  رضوان صالحی، دکتر محمد ربیعی، دکتر محمدرضا عابدی صفحه 25
 • بررسی مقایسه ای تاثیر مشاوره گروهی با دو رویکرد انتخاب شناختی - رفتاری بر مزان رضایت زناشویی زوج های شهر نورآباد
  حسین حافظی کن کت، سیدامیر قدمی صفحه 51
 • بررسی تاثیر آموزش پیش از ازدواج بر نگرش های زناشویی دانشجویان در آستانه ازدواج در شهر شیراز
  بنفشه امیدوار، دکتر مریم فاتحی زاده، دکتر سیداحمد احمدی صفحه 81
 • بررسی ویژگی های روان سنجی و هنجاریابی مقیاس سطح سلامت خانواده اصلی
  دکترابوالفضل کرمی صفحه 103
 • بررسی مشاوره شغلی به روش نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز بر کاهش فرسودگی شغلی و ابعاد آن در معلمان زن مدارس ابتدایی شهرستان فسا
  رضا چراغی، دکتر کیانوش زهراکار، دکتر ناصر امینی صفحه 119
 • مقایسه سبک های دلبستگی، منبع کنترل و سازگاری زناشویی زوج های نابارور و بارور
  دکتر احمد علی پور، دکتر حسین زارع، نگین رحمانی دیدار صفحه 137