فهرست مطالب

شعله - سال پنجم شماره 6 (بهار 1391)
 • سال پنجم شماره 6 (بهار 1391)
 • 138 صفحه، بهای روی جلد: 30,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1391/02/15
 • تعداد عناوین: 23
|
 • سخن مدیرمسئول/ سخن سردبیر
  مسعود بهاور، فرشید محمودی صفحه 3
 • دریچه
 • بررسی آماری عوامل تاثیرگذار در مهاجرت دانشجویان
  مصطفی منفرد صفحه 5
 • مروری بر کاربردهای امواج التراسونیک
  امید رحمانپور، حسین نظرپور صفحه 16
 • انرژی های تجدیدپذیر
  غلامحسین کاهید صفحه 21
 • شبکه های عصبی مصنوعی
  جاسم عباسی، امیر پویا قائمیان صفحه 27
 • خبر
 • اخبار
  صفحه 34
 • گزارش خبری
  صفحه 38
 • گزارش تصویری
  صفحه 41
 • مقالات
 • نشاندن یک عامل فلزی روی دیاتومیت به منظور افزایش ظرفیت آن برای حذف آلاینده های آلی رنگی
  رضا خلیقی ششده، خشایار بدیعی، زهره خیاط، محمدرضا خسروی نیکو صفحه 50
 • تخمین تراوایی با استفاده از منحنی های کاهشی در سیستم های دارای تخلخل دوگانه
  علیراض فرج زاده دهکردی، عبدالنبی هاشمی صفحه 56
 • تهیه مدل های زمین شناسی آنیزوتراپی پذیرفتنی با استفاده از درون یابی اطلاعات چاه و افق راهنما
  سجاد امانی، بهرام حبیب نیا صفحه 64
 • طراحی مفهومی و شبیه سازی فرآیند تفکیک محصولات واکنش متانول به پروپیلن توسط نرم افزار HYSYS
  زهرا حسینی، رضا بهبهانی، آرش گشتاسبی صفحه 69
 • استفاده از توری های قابل انبساط جهت تکمیل چاه ها و جلوگیری از تولید ماسه همراه نفت
  فرزاد قربانی، علیرضا فرج زاده دهکردی، خلیل شهبازی صفحه 80
 • رژیم دارویی بهینه در شیمی درمانی تسکینی با در نظر گرفتن مقاومت تومور در برابر دارو با استفاده از بهینه سازی اجتماع ذرات
  باقر جمالی صفحه 89
 • ساخت و تعیین مشخصات غشای نانوکامپوزیت MCM-41/Psf اصلاح شده با TMCS به منظور ارتقایء خواص گاز تراوایی آن در جداسازی جفت گازهای CO2/CH و O2/N2
  ابوالفضل جمعه کیان صفحه 99
 • کاربرد پیل های سوختی به عنوان سوختی پاک و جایگزین سوخت های فسیلی
  عابد علیزاده، فرشید محمودی صفحه 104
 • اقتصاد و انرژی
 • تحریم نفت ایران
  رامین فروزنده صفحه 113
 • احتیاط کنید موانع و مشکلات خصوصی سازی
  صبا محمودوند صفحه 116
 • گذری بر پارس جنوبی
  پریا نجفلو صفحه 120
 • جایگزینی صادرات نفت خام با فرآورده های نفتی (چالش ها و سیاست گذاری ها)
  فریده صادقی صفحه 124
 • مصاحبه
 • دکتر هرمز قلاوند
  صفحه 129
 • دکتر غلامرضا راشد
  صفحه 132
 • دکتر قاسم زرگر
  صفحه 135