فهرست مطالب

مدت - پیاپی 85 (بهمن و اسفند 1390)
 • پیاپی 85 (بهمن و اسفند 1390)
 • 98 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1391/02/20
 • تعداد عناوین: 20
|
 • سرمقاله
  صفحه 2
 • یاد ایام
  صفحه 3
 • گزارش ویژه خبری
 • برگزیدگان بیستمین دوره انتخاب کتاب برتر دانشگاهی معرفی شدند
  صفحه 4
 • رئیس دانشگاه تهران به سوالات خبرنگاران پاسخ داد
  صفحه 8
 • گزارش خبری
 • از شعار دانشگاه سند چشم انداز و برنامه پنج ساله دوم رونمایی شد
  صفحه 12
 • پژوهشگاه دانشگاه تهران گشایش یافت
  صفحه 14
 • دکترای افتخاری دانشگاه تهران و خواجه نصیرالدین طوسی به شهیدان احمدی روشن و رضایی نژاد اعطا شد
  صفحه 15
 • کتاب ذخیره خوارزمشاهی رونمایی شد
  صفحه 16
 • اخبار علمی
  صفحه 18
 • مصاحبه
 • گفتگوی دکتر رهبر، رئیس دانشگاه تهران، با روزنامه چینی
  صفحه 21
 • اخبار اداری
  صفحه 24
 • سند چشم انداز دانشگاه تهران در گفتگو با مدیرکل برنامه و بودجه
  صفحه 28
 • ارتباط با مدت
 • موزه تاریخ علم و باغ مفاخر دانشگاه تهران
  صفحه 34
 • گزارش سخنرانی
 • هفتمین همایش فلسفه رسانه در دانشکده مطالعات جهان برگزار شد
  صفحه 38
 • مصاحبه
 • گفتگو با کارمند پژوهشگر نمونه دانشگاه تهران
  صفحه 46
 • اخبار ورزشی
  صفحه 48
 • دانشگاه در آیینه مطبوعات
  صفحه 50
 • اخبار فرهنگی
  صفحه 54
 • حسن ختام
  صفحه 55
 • جداول
  صفحه 56