فهرست مطالب

نشریه مطالعات اوراسیای مرکزی
پیاپی 9 (پاییز و زمستان 1390)

 • تاریخ انتشار: 1391/02/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • زهرا احمدی پور، احسان لشگری صفحه 1
  هیافت های نظری دانش ژئوپلیتیک همواره بر واقعیت های سرزمینی استوار بوده و رویکرد عقلانی را در مطالعات خود در پیش گرفته است. الگویابی رقابت قدرت های جهانی و پیش بینی آینده این رقابت ها نیازمند شناسایی مناطق راهبردی جهان، ویژگی های آنها و معابر جغرافیایی دسترسی به این مناطق است. روشن است با شناسایی شاخص ها و ویژگی های مناطق مهم و راهبردی جهان امکان پیش بینی حوادث و رویدادهای آینده در حوزه روابط بین الملل و در سطح کلان فراهم خواهد شد. در این پژوهش کوشش شده با رویکردی توصیفی - تحلیلی و ضمن آمیزش رویدادها و فرایندهای مستند تاریخی بعد از جنگ سرد با واقعیت های مربوط به فضای جغرافیایی اوراسیا، الگوهای نظری حوزه جغرافیای مناطق راهبردی این ابرقاره شناسایی و ویژگی های مهم این مناطق تبیین شود.
  کلیدواژگان: قدرت های جهانی، اوراسیا، ژئوپلیتیک، رقابت، مناطق راهبردی
 • روابط روسیه و آمریکا در پرتو سیاست «از سرگیری» اوباما
  الهه کولایی، جعفر خاشع، حبیب رضازاده صفحه 5
  بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، آمریکا درپی برقراری روابط همکاری جویانه با روسیه برآمد. ولی به جز دوره کوتاهی، افزایش تنش بین آمریکا و روسیه بر سر مسائلی مانند پیشروی ناتو به شرق و طرح سپر دفاع ضد موشکی آمریکا در اروپا، جنگ روسیه با گرجستان در سال 2008 این همکاری ها را به حالت تعلیق درآورد. دولت اوباما تلاش کرد تا با سیاست معروف به «از سرگیری» روابط آمریکا با روسیه را بهبود ببخشد. این مقاله به دنبال پاسخ گویی به این سوال است که سیاست «از سرگیری» اوباما و به دنبال آن همکاری های دو طرف چه دستاوردهایی در روابط دو کشور داشته است؟ در مقام پاسخ گویی به این سوال با بررسی چند حوزه حساس و مهم در روابط روسیه و آمریکا از جمله روابط دو جانبه و مسئله هسته ای ایران، جنگ افغانستان، کنترل تسلیحات، سپر دفاع موشکی، درپی آزمون این فرضیه هستیم. سیاست «از سرگیری» اوباما دستاورد مهمی برای روسیه نداشته است.
  کلیدواژگان: سیاست از سرگیری، روسیه، کنترل تسلیحات، جنگ افغانستان، آمریکا، سپر دفاع موشکی
 • مهدی سنایی، فاطمه عطری سنگری صفحه 21
  موضوع روابط ایران و روسیه با آسیای مرکزی به صورت جداگانه موضوع پژوهش هایی قرار گرفته است. اما مقایسه سیاست خارجی دو کشور در این منطقه کمتر مورد توجه بوده است. در چنین شرایطی شناخت نقاط اشتراک و اختلاف سیاست خارجی دو کشور در منطقه و نیز به دست آوردن درکی درست از علت های این اشتراک ها و اختلاف ها دشوار است. در این پژوهش به موضوع روابط ایران و روسیه در آسیای مرکزی از زاویه دیگری نگریسته شده است. در این چارچوب اختلاف های و اشتراک های موجود در سیاست خارجی ایران و روسیه در آسیای مرکزی از منظر ساختارها و پایه های نظری سیاست خارجی و نیز فرایندهای بکارگیری آن توسط دو کشور مورد بررسی قرار گرفته است. به این ترتیب تبیین این ساختارها و بررسی نقش آنها در رفتارهای ایران و روسیه در آسیای مرکزی هدف اصلی نوشتار حاضر را تشکیل می دهد.به این ترتیب تبیین این ساختارها و بررسی نقش آنها در رفتارهای ایران و روسیه در آسیای مرکزی هدف اصلی نوشتار حاضر را تشکیل می دهد.
  کلیدواژگان: سیاست خارجی، ایران، روسیه، مطالعه مقایسه ای، آسیای مرکزی، منافع ملی
 • نوذر شفیعی، مسعود رضایی صفحه 39
  فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991 و برهم خوردن ترتیبات امنیتی گذشته، سبب به وجود آمدن فضای ژئوپلیتیک تازه ای در منطقه قفقاز شد. در واقع شرایط ویژه جغرافیایی، تنوع قومی، نژادی و مذهبی، میراث دوران سوسیالیسم در ساختارهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و موقعیت راهبردی، رقابت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای، دگرگونی های شگرفی را در حوزه قفقاز پدید آورده است. جنگی که میان روسیه و گرجستان بر سر اوستیای جنوبی روی داد، اگر چه با ادعای اعاده تمامیت سرزمینی گرجستان از یک سو و حفاظت از مردم و حمایت از حق تعیین سرنوشت یک قوم از سوی روسیه بود؛ اما در حقیقت منابع کشمکش و بحران قفقاز ریشه دارتر از این موارد و مباحث مربوط به جداییطلبی است. از این رو در این مقاله بدون پرداختن به تحولات جداییطلبی در گرجستان، به واکاوی و تحلیل زمینه های واقعی بحران در روابط روسیه و گرجستان پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: اوستیای جنوبی، گرجستان، روسیه، آبخازیا، قفقاز
 • جهانگیر کرمی، زینب نجفی صفحه 59
  این مقاله با هدف بررسی همکاری های دولت روسیه و ترکیه، به مطالعه هدف ها، گستره و چشم اندازهای آینده این همکاری ها پرداخته است. تمرکز این نوشته بیشتر بر گستره همکاری ها و آنهم بیشتر از منظر روسیه است و به این دلیل بیشتر به منابع روسی در این زمینه اشاره شده است. مجموع بررسی ها نشان می دهد که روابط دو دولت در زمینه های گوناگون و به ویژه در زمینه اقتصادی در سال های اخیر روندی روبه رشد داشته است. درحال حاضر انگیزه های اقتصادی سبب شده دو دولت، همکاری را بر تعارض مقدم شمارند، به ویژه در حوزه انرژی که ترکیه واردکننده و روسیه صادرکننده بزرگی در این زمینه است. انرژی نقش بسیار مهمی در روابط دو کشور دارد و افزایش حجم روابط بین دو کشور به 42 میلیارد دلار در سال 2011، ورود بیش از سه میلیون گردشگر روس به ترکیه، حذف متقابل روادید سفر به دو کشور، نشان دهنده قوت روابط میان ملت های روسیه و ترکیه است.
  کلیدواژگان: ترکیه، روسیه، امنیت، انرژی، همکاری فنی، روابط سیاسی، روابط اقتصادی
 • بهزاد مریدی، خاطره بخشنده صفحه 119
  در این مقاله قصد آن داریم تا نشان دهیم که سازه های قومی در روسیه، به صورت خاص تاتارستان (دوقومی بودن) و داغستان (چند قومی بودن) اهمیت کاملا متفاوتی به هویت قومی در این دو جمهوری می دهند. نقش اسلام در جامعه نیز با این زمینه قومی شکل می گیرد که یا تمایز قومی را تحکیم می کند (تاتارستان) و یا حتی ممکن است منجر به تعصب های افراطی شود (داغستان). این مقاله این سوال را مطرح می کند که چگونه هویت های قومی و مذهبی ممکن است در سطح سیاسی برای پروژه ساخت هویت های مدرن مدنی بسیج شوند؟ در حالی که معمول است اسلام را به عنوان یک نیروی باز سنتی شدن در نظر بگیرند. آیا ظرفیت وحدت بخش اسلام در داغستان، به تولید نوعی از هویت جمهوری منسجم از جامعه چند قومی کمک کرده است؟ آیا نخبگان در تاتارستان موفق شدند در میان اقلیت روس حسی از تاتاری بودن بدهند؟ وضعیت جمعیت روسیه در هر یک از جمهوری ها چیست؟
  کلیدواژگان: اسلام، فدراسیون روسیه، داغستان، قومیت، هویت، تاتارستان
 • عنایت الله یزدانی، طاهره اخوان صفحه 139
  تغییرهای سیاسی در کشورها، همیشه مورد توجه ناظران داخلی و خارجی قرار می گیرد. این تغییرهای سیاسی معمولا از راه انقلاب، انتخابات، کودتا و جنگ صورت می گیرد. اما در دوره بعد از فروپاشی اتحاد شوروی تغییرهای اجتماعی و سیاسی نیز همپای دیگر مسایل مهم جهان دستخوش تحول شد. در این مقاله سعی بر این است تا با استفاده از نظریه دمکراسی سازی و با بهره گیری از ادبیات قدرت نرم به تبیین نظری انقلاب رنگی پرداخته و تناقض ظاهری این واژه را در راستای تحول در روابط بین الملل در عصر جهانی شدن توضیح داده شود. در ادامه برای بهتر توضیح دادن ویژگی های انقلاب رنگی از دو نمونه انقلاب رز در گرجستان و انقلاب لاله ای در قرقیزستان استفاده می شود. در پایان این نکته را خاطر نشان می شود که انقلاب های رنگی حاصل شرایط توسعه نامتوازن داخلی، مشکلات داخلی و جامعه مدنی نسبتا فعال از یک سو و تحریک ها و آموزش های خارجی از سوی دیگر است.
  کلیدواژگان: انقلاب رز، گرجستان، قرقیزستان، قدرت نرم، دمکراسی سازی، انقلاب لاله ای، انقلاب رنگی
|
 • Zahra Ahmadi Pour, Ehsan Lashgari Page 1
  The theoretical frameworks of geopolitical knowledge have always been based on territorial realities; and the rational approachhas been employed in geopolitical research. Understand the patterns of the world power competition, and to make predictions about these rivalries, there is a need for identifying the world strategic regions, their attributes and the geographical passages to these regions. The understanding of the important characteristics of the vital strategic regions of the world will facilitate the task of predicting events and incidences in the interstate relations and at the system level. Using an analytical approach, the authors have brought together the historical post-Cold War events and the realities of the geographical space of Eurasia, in an attempt to explain the theoretical models and the vital attributes of strategic regions in this supercontinent.
 • An Analysis of Russia-United Stated Relations in light of Obama's " Reset" Policy
  Elaheh Koolaee, Jafar Khashe, Habib Rezazadeh Page 5
  After the collapse of the Soviet Union, the United States sought cooperative partnership with Russia. with the exception of a short period, the improvement of the bilateral relations were suspended due to the increasing tension caused by certain issues like NATOeastward expansion, the deployment of the U.S. Aegis Ballistic Missile Defense System (Aegis BMD) in Europe, and Russia’s war with Georgia in 2008. The Obama administration made an attempt to improve the U.S.-Russia ties by means of introducing “Reset” policy. It has been years since a box that read “Reset” next to its Russian translation was unveiled and exchanged by Hilary Clinton and Sergei Lavrov. Since then several agreements have been concluded during the visits of government officials of the two states. This article tries to examine the consequences of Obama’s “Reset” policy for US-Russia cooperation. The study concludes that Obama’s “Reset” policy has not generated significant benefits for Russia.
 • Mehdi Sanaei, Fatemeh Atri Sangary Page 21
  While the relations of Iran and Russia with the Central Asian states have been analyzed separately in previous studies, the regional foreign policies of these two countries have not been compared in detail. As a result, it would be difficult to comprehend the extent of the similarities and differences inherent in the foreign policy behaviors of these two key players in the Central Asian region. Understanding the causes of the existing differences in the Central Asian policies of Iran and Russia is also challenging. Comparing the foreign policy goals and actions of Iran and Russia in Central Asia, the authors conclude that maintaining regional security and stability is one of the main foreign policy goals of Iran in this region; and that the Iranian foreign policy makers have preferred bilateral and multilateral cooperation within the framework of regional organizations. and that the Iranian foreign policy makers have preferred bilateral and multilateral cooperation within the framework of regional organizations.
 • Nozar Shafie, Masoud Rezaie Page 39
  The collapse of the Soviet Union in 1991, and the transformation of the old security arrangement created a new geopolitical environment in the Caucasus region. In fact, the unique geographical conditions, ethnic- racial and religious diversity, the heritage of socialism in the cultural, political, economic and social structures, strategic position, competitions between regional and extra-regional powers have caused dramatic changes in the Caucasus region. The war between Russia and Georgia was seemingly over South Ossetia because of Georgia’s claim of restoring its territorial integrity and Russia’s declaration of protecting a minority group and supporting their self-determination rights. However, the authors argue that the causes of the conflict between Russia and Georgia are deeply rooted and go beyond the issue of separatism.
 • Jahangir Karami, Zeinab Nadjafi Page 59
  Historically, Turkish-Russian relations have been cold and distant. During the Cold war, the two former rivals viewed each other with hostility. After the fall of the USSR and in the early 1990s, the grounds were paved for the improvement in the bilateral ties. Even though the two states have different military and security concerns, they have established closer relations in economic and trade fields. The issue of energy plays a major role in their bilateral relations, given the fact that Turkey is one of the major importers of energy and Russia is a key exporter of this strategic commodity. The volume of their bilateral trade reached 42 billion dollars in 2011,more than three million Russian tourists visit Turkey annually, and the two countries recently signed a visa exemption agreement for traveling between Turkey and Russia.
 • Behzad Moridi, Khatreh Bakhshandeh Page 119
  This article investigates the role played by ethnic structures in Russia and in particular Tatarstan (bi-ethnicity) and Dagestan (multi-ethnicity) in determining ethnic identity of these two republics. Islam has either strengthened ethnic distinction (in Tatarstan) or led to extreme prejudice (in Dagestan). The article raises the following question: how could ethnic and religious identities bemobilized to construct modern civil identities at political level? This is while Islam is generally considered as a force that could revive traditions. The other research questions include: Has unifying capacity of Islam in Dagestan helped the formation of an integrated kind of republic in a multi-ethnic society? Have the elites succeeded in creating a sense of belonging to Tatarstan among the Russian minorities? The study also examines the role played by the Russian population in each of these Republics.The study also examines the role played by the Russian population in each of these Republics(Tatarstan and Dagestan).
 • Enayat-Allah Yazdani, Taherh Akhavan Page 139
  Political changes due to the occurrence of revolutions, coups and warsas well as elections have always been closely watched by political observers at national and international levels. This study seeks to explain the theory of the color revolutions by the use of democratization theory and soft power literature. It also attempts to explain the apparent contradiction of the term “color revolution” in the globalization era in line with changes witnessed in international relations. The authors then discuss the characteristics of two color revolutions, i.e. the Rose Revolution in Georgia and the Tulip Revolution in Kyrgyzstan. The study concludes that the color revolutions occur as a result of the internal problems such as unbalanced national development, and an active civil society on the one hand; and foreign provocation and manipulation on the other hand.such as unbalanced national development, and an active civil society on the one hand; and foreign provocation and manipulation on the other hand.