فهرست مطالب

مدت - پیاپی 34 (خرداد 1382)
 • پیاپی 34 (خرداد 1382)
 • 72 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1382/03/15
 • تعداد عناوین: 24
|
 • سرمقاله
  صفحه 2
 • یاد ایام
  صفحه 3
 • بیانیه
  صفحه 4
 • مصاحبه ویژه
  دکتر شهیدی صفحه 6
 • گزارشهای خبری / نخستین جشن دانش آموختگی دانشجویان غیرایرانی، دومین جشنواره هفته فرهنگ استانها، تجلیل از پیشکسوتان دانشگاه، معارفه رئیس جدید مرکز تحقیقات بیوشیمی - بیوفیزیک
  صفحه 10
 • تولید علم - ترویج علم
  صفحه 17
 • گزارش ویژه: سیستم مکانیزه خدمات دانشجویی، راهی در جهت کاهش هزینه ها و مدیریت بهتر
  صفحه 18
 • اخبار علمی - فرهنگی
  صفحه 20
 • مصاحبه / با دکتر زهتابیان به مناسبت روز بیابان زدایی
  صفحه 24
 • دیدگاه / مقاله دکتر اشتیاقی
  صفحه 28
 • دانشگاه در آیینه مطبوعات
  صفحه 32
 • گفتگو / آشنایی با دکتر قهرمان، استاد و پژوهشگر برجسته دانشگاه
  صفحه 34
 • ارتباط با مدت
  صفحه 41
 • اخبار اداری فرهنگی
  صفحه 42
 • با واقفین
  صفحه 46
 • گزارش سخنرانی
  صفحه 50
 • معرفی واحدهای دانشگاه دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
  صفحه 52
 • تبریک و تسلیت
  صفحه 54
 • بهداشت روانی
  صفحه 55
 • تازه های انتشار
  صفحه 56
 • یاد و یادداشت
  صفحه 58
 • حسن ختام
  صفحه 59
 • جداول
  صفحه 60
 • گزیده اخبار به زبان انگلیسی
  صفحه 70