فهرست مطالب

قرآن پژوهی خاورشناسان (قرآن و مستشرقان) - سال ششم شماره 2 (پیاپی 11، پاییز و زمستان 1390)
 • سال ششم شماره 2 (پیاپی 11، پاییز و زمستان 1390)
 • 176 صفحه، بهای روی جلد: 30,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/11/17
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سیدعلی اکبر ربیع نتاج، محمدصادق حیدری صفحه 11
  مساله چگونگی کتابت و نوشتن کلام وحی از پدیده های مهم تاریخ قرآن و مورد بحث صاحب نظران علوم قرآنی می باشد. این مساله برخی از خاورشناسان و افراد کم اطلاع را نیز واداشته تا با ایجاد شبهه و تردیدافکنی پیرامون کتابت قرآن، آن را مورد حمله قرار دهند و آن را دارای کاستی و نقصان جلوه دهند. در این نوشتار، دیدگاه خاورشناسانی مانند بلاشر و گلدزیهر پیرامون کتابت قرآن کریم مطرح شده و سپس برخی شبهات آنان همچون عدم توجه به کتابت قسمتی از کلام وحی توسط پیامبر9، تردید در اعتبار برخی از کاتبان قرآن، شبهه فراموش کار بودن پیامبر9، اختلاف قرائات و... مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. در ادامه با استناد به آیات قرآن در مورد حفظ و صیانت آن و نیز احادیث تاریخی در مورد نگارش همه قرآن در عصر پیامبر9 و نظارت و کنترل آن حضرت بر کاتبان وحی و اثبات عدم فراموشی آیات قرآن از سوی پیامبر9، به این شبهات پاسخ داده شده است.
  کلیدواژگان: قرآن، پیامبر اسلام (ص)، کتابت قرآن، بلاشر، گلزیهر
 • عیسی متقی زاده، باب الله محمدی نبی کندی صفحه 31
  جمع قرآن کریم یکی از چالش برانگیزترین بحث ها میان دانشمندان فریقین و مستشرقان است. اکثر مستشرقان جمع قرآن مستقل و واحدی ر برای پیغمبر اکرم9 و امام علی7 قائل نیستند. برخی از آنان نیز در قرن نوزدهم در صدد نفی این دیدگاه برآمده و حتی بسیاری از احادیث مربوط به جمع قرآن در زمان پیامبر9 را جعلی پنداشته اند. اکثریت اهل سنت و مستشرقان خلیفه اول را به عنوان اولین جامع قرآن می دانند، در مقابل، اکثریت علمای شیعه برای اثبات جع قرآن در عصر پیامبر9 و توسط امام علی7، تلاش های وافری را انجام داده و دلایل و شواهدی اقامه می کنند که قرآن کریم در زمان پیامبر9 به صورت کامل جمع و تدوین شد و پس از آن بزرگوار، امام علی7 نیز به دستور ایشان به این کار مبادرت ورزید. در این جستار با استدلال های نقلی و عقلی به ادعاهای مستشرقان و اهل سنت در این زمینه پاسخ داده شده است.
  کلیدواژگان: قرآن، جمع قرآن، پیامبر خاتم (ص)، امام علی (ع)، مستشرقان، اهل سنت
 • حجت الاسلام رضا برنجکار، محمد جواد دانیالی صفحه 45
  متکلمان مسیحی برای معجزات و دلالت های آنها اهمیت بسیاری قائل اند و برای اثبات حقانیت و برتری دینشان بر انحصاری بودن معجزات منقول از حضرت عیسی تاکید فراوان دارند. بر این اساس، علاوه بر معجزه بودن قرآن کریم، معجزات ظاهری پیامبر اسلام9 مانند شق القمر و... که از نظر شکل مادیشان مانند معجزات حضرت مسیح اند، در نقطه مقابل ادعای متکلمان مسیحی قرار می گیرند؛ لذا در این مقاله تلاش شده نوع نگاه مسیحیان به معجزات ظاهری پیامبر اسلام9 مورد بررسی قرار گیرد و ضمن تحلیل توجی هات آنان برای رهایی از این مشکل، به آنها پاسخ داده شود؛ از این رو، دیدگاه های عالمان مسیحی به دو دسته یعنی کسانی که با اشکال های سندی و متنی، منکر کلی وقوع معجزات شده اند و کسانی که با پذیرش وقوع معجزات، منکر دلالت آنان بر حقانیت می شوند، تقسیم شده است و به هریک جداگانه و پاسخ داده شده است.
  کلیدواژگان: محمد(ص)، معجزه، مسیحیت، مستشرقان
 • حجت الاسلام مجید حیدری فر، عبدالله غلامی، محمدعلی حجتی صفحه 61
  مستشرقان شبهه های مختلفی را در موضوع های گوناگون از قبیل عقائد، عبادات، سیره سیاسی و نیز ویژگی های فردی و اجتماعی پیامبر اعظم9 مطرح کرده اند که همه آنها بدون مطالعه دقیق منابع اسلامی درباره آن حضرت اظهار شده اند.
  مقاله حاضر به بخشی از آرا و شبهه های مستشرقان درباره سنت پیامبر اکرم9پرداخته است. توحید و اعتقاد به یگانگی خداوند، امی بودن پیامبر اکرم9، تشریع فریضه نماز، برخورد پیامبر اکرم9با ادیان دیگر و نوع نگرش آن حضرت به عیسی7 از جمله مباحثی است که در این نوشتار مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: محمد (ص)، پیامبر اعظم، سنت، مستشرقان
 • دیوید پاونرز، حجت الاسام والمسلمین محمد فاکر میبدی صفحه 85
  یکی از مهم ترین مسائل فقهی و حقوقی در شریعت مقدس اسلام موضوع ارث است که معمولا در فقه اسلامی مورد بحث قرار می گیرد و سهم الارث زن و مرد و فرزندان و دیگر خویشان مشخص می شود. این موضوع به دلیل طرح آن در آیات متعدد قرآن کریم از سوی قرآن پژوهان نیز مورد عنایت قرار گرفته است و تحقیقات زیادی نسبت به آن صورت گرفته است. یکی از این پژوهش ها مقاله «ارث» دایره المعارف لیدن از آقای دیوید پاوئرز است که بحث نسبتا کاملی ارائه نموده و به دیدگاه های مختلف مذاهب اسلامی اشاره کرده است. لیکن برخی مواضع این نوشته جای تکمیل، توضیح و نقد وجود دارد که ناقد آنها را مورد کنکاش قرار داده است.
  توجه به نقاط ضعف مقاله روشن می کند که برخی برداشت های تفسیری نویسنده از آیات، مناسب نبوده است و برخی اظهار نظرهای او براساس مبانی اهل سنت بوده و دیدگاه فقهای شیعه را مورد توجه قرار نداده است و نیز اینکه نسبت عول از سوی وی به امام علی7 صحیح نیست و اقتباس قانون ارث اسلام از یهود یا روم مردود است.
  کلیدواژگان: قرآن، مستشرقان، ارث، فرائض
 • سی. سی. برگ، سید محمد موسوی مقدم، محمود ذوقی صفحه 117
  مقاله «صوم» ترجمه مقاله انگیسی «Sawm» نوشته C. C. Berg از دایره المعارف اسلام لایدن، جلد 9، صفحه 9495 می باشد.
  صوم یا روزه یکی از ارکان دین مبین اسلام است که از جایگاه والایی در میان تعالیم اسلامی اعم از قرآن کریم و روایات معصومین: برخوردار است. خاورشناسان نیز در پژوهش های خود در باب معارف قرآن و اسلام به این موضوع مهم توجه و اهتمام ورزیده اند. مقاله «صوم» ترجمه مقاله انگیسی «Sawm» نوشته سی. سی. برگ (C.C.Berg) از دایره المعارف اسلام لایدن (The Encyclopaedia of Islam)، جلد 9، صفحه 9495 می باشد.
  مولف مقاله ابتدا به مفهوم شناسی واژه «صوم» پرداخته و خاستگاه آن را به پیش از اسلام رسانده و تصور می کند که معنای «صوم» از عرفی یهودی آرامی و سریانی گرفته شده است. سپس آیات الاحکامی را که به موضوع روزه و احکام و قوانین مترتب بر آن را مانند ویژگی های صائم، شرایط روزه صحیح، مفطرات روزه، روزه واجب و مستحب و احکام آن، و کفاره روزه پرداخته است ذکر کرده و مورد بررسی و مداقه قرار داده است. در آخر، مفهوم روزه را در لسان روایات و به لحاظ اخلاقی بیان می نماید.
  اما مهمترین نقدهایی را که به مقاله «صوم» و دیدگاه های مطرح در آن وارد است، می توان موارد زیر برشمرد: مفهوم شناسی «صوم»؛ خاستگاه روزه و اینکه از عرفی یهودی آرامی و سریانی گرفته شده است یا خیر؛ شرایط وجوب روزه؛ اقسام کفاره؛ احکام روزه در خصوص سالخوردگان، زنان باردار و شیرده، و بیماران؛ نیت روزه مستحبی و واجب؛ استجباب یا حرمت روزه در ایامی خاص؛ موارد روزه مکروه؛ احکام روزه مسافر؛ مفطرات روزه؛ و.... شایان ذکر است که نقد و بررسی این مقاله بر طبق نظر فقهای برجسته شیعه انجام گرفته است.
  کلیدواژگان: صوم، روزه رمضان، فقه شیعه
 • حسن رضایی هفتادر صفحه 137
  در این نوشتار بعد از بیان مقدمه ای درباره ضرورت شناخت مستشرقان و ذکر برخی از منابع شناخت آنان به معرفی اجمالی 22 خاورشناس برجسته و آثار قرآنی آنان پرداخته شده است. در این مجموعه نام های جفری، جونز، داندس، دایمند، درانبور، دورفر، دوریه، دومینیکوس، دویک، دیترینسی، دیوهرست، رادول، رایس، روبسن، رودنسون، روزنتال، روکرت، رونکالیا، ریفشتال، زترستن، زلهایم و زومر به چشم می خورد.
  کلیدواژگان: قرآن، مستشرقان (خاورشناسان)، آثار قرآنی
|
 • Dr. Sayyed Ali Akbar Rabi Netaj, Muhammad Sadiq Haidary Page 11
  The issue of the inscription of the Qur’an is one of the most vital and debated issue in the history of the Qur’an and among the scholar of the Qur’anic Sciences. This issue has also inspired some orientalists, having not enough information, to use it to raise uncertainty about the authenticity of the inscription of the Qur’an. In this paper, the views of the orientalists such as of Regis Blachere and Ignaz Goldziher concerning the inscription of the Qur’an have been mentioned and then, their doubts about ignoring some part of the revelation through the Prophet, suspicion concerning some of the inscribers of the Qur’an, Prophet being amnesic, differences of letters and etc have been examined and analysed. Furthermore, with reference to the Qur’anic verses about the Qur’an being immune from any kind of alteration and with reference to the hadith that prove that the Qur’an had been scripted during the lifetime of the Prophet by inscribers under his supervision, and observation and by proving the prophet not being amnesic, all these suspicion have been responded.
  Keywords: Quran, The prophet of Islam, inscription of the Quran, Regis Blachere, Ignaz Goldziher
 • Dr. Eisa Mutaqi Zadeh, Babullah Muhammadi Page 31
  The compilation of the Qur’an is one of the hot issue among the scholars of Shi’i and Sunni sects and orientalists. Most of the orientalists are of the view that the Qur’an in a single codex had not been compiled either by the prophet or Imam ‘Ali. Some of them propounded this view in nineteenth century and assumed most of hadith that implicate the collection of the Qur’an, during the lifetime of the prophet, as fabricated. Most of the orientalists and Ahlu sunnites have considered the first caliph as the compiler of the Qur’an while shi’i scholars have endeavour a lot, with reference to authentic and propound proofs, to establish the fact that it was compiled during the lifetime of the Prophet in a single codex and Imam ‘Ali also put his effort on this great work.In this paper, with reference to narrative and rational arguments, the claim of the orientalists and Ahlu sunnites have been responded.
  Keywords: Quran, Collection of the Quran, Prophet of Islam, Imam Ali, Orientalists, sunnites
 • Dr. Reza Berenjkar, Muhammad Jawad Danyali Page 45
  The Christian theologians give enough importance to miracle and to prove the authenticity of their religion they give a detail account of the miracles performed by Jesus Christ. Based on this, apart from the Qur’an that itself is a miracle there are many miracles that have been performed by the Prophet such as the miracle of the split of moon that in resemblance is similar to that of Jesus Christ and thus, place it in stark contrast to Christian theologians. Therefore, an attempt has been done to analyse the Christian view of Prophet Muhammad’s miracle and after analysing their arguments and to convince them a profound answer should be given to them. Hence, the views of Christian scholars have been classified into two parts: one who views the two distinctive biographical or textual problems in it and deny the overall occurrences of miracles and those accept miracles but deny the legitimacy of their implications has been separately responded.
  Keywords: Muhammad, Miracle, Christian, Orientalists
 • Dr. Majid Heidarifar, Abdullah Gholami, Muhammad Ali Hujjati Page 61
  Orientalists have raised many uncertainties on the personality of the prophet concerning his belief, worship, political comportment, and his socio-individual etiquettes. Some of these are based on not having studied accurate and profound Islamic sources.The present paper has dealt with the same issue of suspicious views raised by the orientalists concerning the Sunnah of the prophet. This article has critically examined the issue of tauheed (monotheism) and belief in it, prophet being Ummi (uneducated), and elucidation of the obligation of slaat (worship), dealing of the prophet with other religions and the view of the prophet concerning Jesus Chirst.
  Keywords: Muhammad, The Great prophet, Sunnah, Orientalists
 • David Pawurz, Dr. Muhammad Fakhir Maibudi Page 85
  One of the most important juristic and legal issues in Islam is of inheritance that has always been an issue discussed in Islamic Jurisprudence and the proportion and percentage of male, female, children and others have already been mentioned. Since many Qur’anic verses deal with this issue hence this has become an issue of interest for the scholars of the Qur’anic sciences as well. A lot of research has been taken place on this issue. One of these researches is the same article of the Encyclopaedia of Islam, Leiden entitled irth (inheritance) written by Mr. David Pawurz that has almost dealt with the issue comprehensively mentioning the views of various Islamic schools of thought. But some part of the article needs to be elaborated, critically examined and criticise and the critique has mainly focus the same aspect.Concerning the incoherency of the article, it is clear that the understanding of the certain verses of the Qur’an is not in accordance with the proper exegesis and some of the views are based on the views of Ahlu Sunnah and no attention has been paid to Shi’i Scholars’ views. And the reference of Imam ‘Ali concerning the issue of awl is not actual and similarly, abstraction of the law of inheritance either from the Christianity or Rome as has been mentioned is also not the right one.
  Keywords: Quran, Orientalists, inheritance, obligation
 • C. C. Berg, Syeed Muhammad Musavi Muqaddam, Mahmood Zoghi Page 117
  It is the translation of the article entitled sawm written by C.C. Berg in volume 9 pages 94-95 of Encyclopedia of Islam Leiden.Sawm (fasting) is one of the pillars of Islam and possesses an exalted place from amongst other teachings of Islam with refernce to the Qur’an and hadith of infallibles. Orientalists have also, while studying and researching Quranic sciences and Islam, paid attention to it. The author in his article firstly, discusses the concept of the word Sawm and mentions its place prior to Islam and assumes that the meaning of this word has been derived from Jewish-Armenian and Syrians. Then he has dealt with the subject from juristic perspective of the verse and mentions the peculiarities of fasting, its conditions of accomplishing properly, things that invalids it, Obligatory and recommended fasting and its rulings and penalties. At the end, he discusses the concept of sawm from the traditional and hadith perspective and mentions it importance from ethical and moral viewpoint. However, the most important criticize on this article is on the views expressed in this article. Such as its concept and meaning that whether it has been derived from the Jewish-Armenian and Syrians or not? Conditions of the obligation of sawm, kinds of penalty, the condition of fasting for older age people, pregnant women or feeding women or patients, intention of recommended and obligatory fasting, those days when observing fasting are recommended or forbidden, issues of not recommended fasting, condition of the fasting of traveler, invalidity of fasting, stages of fasting. The critical analysis of this article is based on the view of popular shi’i jurists.
  Keywords: Sawm, Fasting, Ramdhan, Shiite
 • Dr. Hasan Rezaei Haftadar Page 137
  In this paper, after introducing the issue of the need of recognition of Orietalists and their contribution almost twenty two prominent orientalists have been introduced who have worked in the Qur’anic sciences. Those who have been mentioned in this paper are: Defregeh, Curer J. Von, Goustawelbebon, Dandus, diaond, daranbur, Dorrfur, Duriya, Duminuques,Doyeik, Diternisi, diwharast, radol, ras, robasan, rudansun, rozantal, rokart, Runkaliya, rifshatal, zetarastan, zilhayem and zumar.
  Keywords: Quran, Orientalists, Quranic contribution (works)