فهرست مطالب

مدیریت زنجیره تامین - پیاپی 33 (پاییز 1390)
 • پیاپی 33 (پاییز 1390)
 • 83 صفحه، بهای روی جلد: 25,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/08/24
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حسین صامعی صفحه 4
  همکاری استراتژیک به عنوان یکی از عوامل کلیدی موفقیت زنجیره تامین نوین به شمار می رود. ایجاد بستری که در آن همکاری به گونه ای اثربخش و کارآمد شکل گرفته و موجب توفیق سازمان ها شود مستلزم شناخت مولفه های اصلی دخیل در ایجاد همکاری و آشنایی با نحوه تاثیرگذاری هر کدام از مولفه هاست. در این نوشتار با مروری بر ادبیات، در ابتدا ضرورت و چگونگی ایجاد نظام همکاری استراتژیک در زنجیره تامین بیان شده است و در ادامه مولفه های اصلی موثر در همکاری سازمان ها در زنجیره تامین شناسایی و معرفی گردیده است. این مطالعه با رویکردی استراتژیک و از منظر سیاست گذاری به زنجیره تامین می نگرد و مولفه های ارایه شده در آن مبین عوامل اصلی شکل دهنده نظام همکاری استراتژیک در زنجیره تامین می باشد.
  کلیدواژگان: استراتژی، همکاری، زنجیره تامین
 • مهدی فتح الله، فاطمه ملکی صفحه 16
  این مقاله با توجه به توسعه کسب و کارهای مبتنی بر شبکه و نیز ضرورت بهره گیری از رویکرد سکوی مشترک جهت حفظ و توسعه مزیت های رقابتی پایدار، نسبت به توسعه مفهوم جدید زنجیره های تامین مبتنی بر سکو ارائه شده است. از جانب دیگر با توجه به اهمیت عامل زمان به عنوان یکی از معیارهای اصلی موفقیت در زنجیره تامین، سعی شده نسبت به شناسایی و بررسی مولفه های تاثیرگذار بر چرخه زمان اقدام شود و نحوه مدیریت آن با بهره گیری از راهبردها و رویکردهای سکوی مشترک، مطرح گردد. برای این منظور پس از بررسی مستندات علمی و موردکاوی صنعت خودرو و نیز اخذ نظرات خبرگان از طریق مصاحبه و توزیع پرسشنامه، نسبت به ارزیابی و تحلیل نتایج اقدام گردید و با بهره گیری از روش سیستم های نرم، نگاشتی از مولفه های تاثیرگذار برعامل زمان در دنیای واقعی در قالب یک مدل مفهومی توسعه یافته است. مدل مفهومی توسعه یافته می تواند به عنوان چارچوبی زمینه مدیریت اثربخش چرخه زمان را در طول زنجیره های تامینی که از راهبرد سکوی مشترک استفاده می کنند فراهم آورد.
  کلیدواژگان: سکوی مشترک، خانواده محصول، استراتژی سکو، سکوی محصول، مدیریت زنجیره تامین، مشترک سازی، مولفه محصول، چرخه زمانی
 • علی کریمی صفحه 26
  در شروع هزاره سوم، فناوری اطلاعات به عنوان عمده ترین تحول و توسعه در جهان مطرح شده است و دستاوردهای ناشی از آن نیز به گونه ای با زندگی و کسب و کار مردم عجین شده است و کاربردهای متنوع فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی در حوزه های مختلف کسب وکار، بر کسی پوشیده نیست. امروزه میزان حضور و به کارگیری این فناوری در کشورها به عنوان معیار سنجش توان علمی و قدرت کشورها برای تولید، توزیع و استفاده از دانش ارزیابی می شود. بی تردید در حوزه دفاعی، مدیریت بهینه لجستیک یکی از حیاتی ترین فعالیت های این بخش محسوب می شود و به کارگیری قابلیت های فناوری اطلاعات در کارکردهای مختلف لجستیکی از قبیل حمل و نقل، انبارداری، نگهداری و تعمیرات، کنترل موجودی، مدیریت سفارشات، خرید، منابع انسانی، مدیریت مالی و غیره از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حجم سیستم ها و ابعاد پیچیدگی آنها هر روز در حال گسترش است و برای تصمیم گیری و هدایت صحیح امور، ارزش و اهمیت سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی توانمند، بیش از پیش روشن تر می گردد. تاکید اصلی این مقاله روی نقش برجسته سیستم های اطلاعاتی یکپارچه با محوریت سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)2 و سایر فناوری های مرتبط است تا بستر مناسب برای دگرگونی و توسعه سازمان ها در حوزه فعالیت های لجستیکی فراهم گردد.
  کلیدواژگان: سیستم های اطلاعاتی یکپارچه3، سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی، لجستیک یکپارچه، سیستم های اطلاعاتی (IS) 4، فناوری اطلاعات (IT) 5
 • کامران شهانقی صفحه 36
  سازمان ها دریافته اند که شرط انعطاف در برابر تغییرات و بحران ها و همچنین رسیدن به چابکی، برون سپاری عملیات غیرکلیدی2 سازمان است و با تمرکز بیشتر بر روی مزیت های رقابتی سازمان خود، منافع بیشتری کسب می کنند. از طرف دیگر نگهداری و تعمیرات یکی از فعالیت های اصلی در سازمان های لجستیکی محسوب می شود.
  حال سوال اصلی که در این مقاله به آن پاسخ می دهیم این است که چه فعالیت هایی و در چه زمانی برون سپاری شوند، برای سازمان منفعت بیشتری ایجاد می کند. در این مقاله با وارد کردن مفهوم موقعیت سنی سیستم ها و تجهیزات، عامل زمان را در فرآیند تصمیم گیری برون سپاری دخالت می دهیم و اثر تغییرات احتمالی آینده را در تصمیم امروز لحاظ می کنیم.
  کلیدواژگان: برون سپاری، نگهداری و تعمیرات، تصمیم گیری چندهدفه
 • میربهادر قلی آریانژاد، ابراهیم تیموری، محمدمهدی مقر، حمیدرضا قاضی مقدم صفحه 44
  در این مقاله مسئله انتخاب تامین کننده و تعیین مقدار سفارش تخصیص داده شده، به هر تامین کننده به صورت هم زمان در برنامه ریزی چند دوره ای بررسی شده است. زنجیره تامین در نظر گرفته شده، از چند شرکت تامین کننده و یک شرکت تولید کننده تشکیل شده، که تولید کننده مایل است جهت تهیه یک کالا از بین تامین کننده های حائز شرایط، تامین کننده و مقدار سفارش بهینه در هر دوره ی زمانی را مشخص کند. هر تامین کننده قیمت متفاوتی برای کالا پیشنهاد می کند و هزینه ثابت سفارش دهی نیز برای هر یک متفاوت می باشد. نیاز تولید کننده به کالا در هر دوره، متفاوت و معلوم فرض شده و هزینه انبارداری نیز در نظر گرفته شده است. ما برای این مسئله، یک مدل ریاضی ارائه کرده و یک روش برنامه ریزی پویای پیشرو جهت حل بهینه و دقیق آن پیشنهاد داده ایم. در نهایت یک مثال عددی ذکر شده و نتایج محاسبات کامپیوتری با روش جستجوی شمارشی شاخه و کران مقایسه شده است. که نشان دهنده کارایی بسیار بالاتر الگوریتم ارائه شده می باشد
  کلیدواژگان: زنجیره تامین، انتخاب تامین کننده، اندازه دسته سفارش
 • حسن صراف جوشقانی، احمد بیطرف، هادی دمیرچی صفحه 52
  اهمیت دوره عمر محصولات و تعیین راهکارهای لازم، جهت بهینه سازی عمر بر کسی پوشیده نیست. از این روی سازمان آماد و پشتیبانی در نیروهای مسلح به عنوان متولی چرخه تجهیز و توسعه استانداردهای لازم، در سال های اخیر توجه وی‍ژه ای را به عمر و دوام پذیری محصولات و اقلام موجود در نیروها معطوف داشته است. از سوی دیگر، یکی از اقلامی که نقش به سزایی در سازمان های نظامی ایفا می نماید، مهمات است. موفقیت یگان های نظامی در ماموریت های محوله به میزان زیادی به عملکرد مهمات مصرفی بستگی دارد، این موضوع باعث شده تا چنین سازمان هایی، حجم وسیعی از منابع مالی و پژوهشی خود را بدین مهم اختصاص دهند.
  طبق تحقیقات صورت گرفته، عملکرد مناسب مهمات در هنگام مصرف به عوامل متعددی از قبیل طراحی مهمات، فرآیندها و پروسه های تولیدی، مواد اولیه و... بستگی دارد که یکی از این عوامل تاثیر شرایط محیطی در دوره عمر مهمات در بازه زمانی تولید تا مصرف می باشد. در نوشتار حاضر با معرفی مولفه ها و مراحل پروفایل محیطی مهمات (در جابه جایی و حمل و نقل، ذخیره سازی و به کارگیری)، رویکردهای لازم برای بهینه سازی پروفایل محیطی و چرخه عمر سازمانی این اقلام مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه با استفاده از توزیع های آماری بروز عیوب در طی عمر اقلام مهماتی با پروفایل محیطی استاندارد پرداخته شده است که نتیجه آن ارایه منحنی توزیع آماری بروز عیوب مهمات بعد از تحویل گیری تا مصرف می باشد.
  در پایان تلاش شده تا با تعریف مجدد و به کارگیری رویکردهای مدیریت زمان در سطوح مختلف (مرحله جا افتادگی، مرحله عمر طبیعی و مرحله فرسایش) و همچنین طراحی آزمایشات مورد نیاز طی مراحل مختلف عمر، امکان بهبود مصرف و ذخیره سازی مهمات به نحو موثری فراهم شود.
  کلیدواژگان: مهمات، چرخه عمر، پروفایل محیطی
 • سعید رمضانی، علی اکبر برزگر صفحه 66
  تحقیقات انجام شده در طی چهل سال گذشته، در زمینه نگهداری و تعمیرات، این حقیقت را آشکار نموده است که بسیاری از تجهیزات و ماشین آلات (در برخی از صنایع تا 50 درصد موارد)، بعد از انجام تعمیرات مجددا دچار خرابی اضطراری از همان نواحی تعمیر شده می گردند. یافته جالب در این زمینه آنست که برخی از این موارد، مربوط به فعالیت های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه می باشد. نتایج بررسی ها در زمینه علل بروز این گونه از خرابی ها، وجود خطای انسانی را در بسیاری از این موارد، مشخص نموده است. البته در برخی از موارد نیز، به نقص در طراحی ماشین (قابلیت تعمیرپذیری پایین)، و کیفیت نامناسب قطعات مصرفی به عنوان عامل بروز خرابی های زود هنگام، اشاره گردیده است.
  با توجه به اینکه در بسیاری از فعالیت های نگهداری و تعمیرات، امکان بروز خطای انسانی به صورت بالقوه وجود دارد، بنابراین نیاز است تا تدابیری، در راستای اجتناب از بروز این گونه خطاها اتخاذ گردد. سیستم مدیریت کیفی نگهداری و تعمیرات، برپایه دوازده اصل بنا گردیده و با استفاده از ابزارهای فردی، تیمی و سازمانی از بروز خطای انسانی در فعالیت های نگهداری و تعمیرات پیشگیری می نماید.
  کلیدواژگان: مدیریت کیفی نگهداری و تعمیرات (MQM)3، آنالیز خطای انسانی (HEA)4، نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM) 5، بهینه سازی نت پیشگیرانه (PMO) 6، نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شرایط (CBM) 7
|
 • Hossein Samei Page 4
  Strategic collaboration could be a key success factor in modern supply chains. Preparing a well-designed context to promote an effective, efficient, and successful collaboration, requires knowing the most important factors that affect on collaboration quality as well as how they affect. In this review, first we get familiar with the necessity and importance of strategic collaboration systems. Then the key components of such a system will be introduced and explained. This research has a strategic approach to supply chain literature and the factors introduced are the main components of a successful strategic collaboration system in supply chain.
  Keywords: Strategy, Collaboration, Supply Chain
 • Mehdi Fathollah, Fateme Maleki Page 16
  cycle time management is amongst critical factors creating competitive advantages in network based business and manufacturing. In today’s competitive and dynamic environment, application of the resource sharing approach for reducing cycle time has become the focal point of attention for business managers. Meanwhile, today’s members of SCMs are trying hard to plan and manage time for creating a value stream from the point of supplying resources to the stage of delivering the final product to the customer. Standardizing and sharing product components and common platforms is of great assistance to this effort. This paper presents a conceptual model to contribute to making the decision and analyze the time effects of common platform approach as one of the critical success factors of a supply chain based on common platform (SCBCP).
  Keywords: Common Platform, Platform Strategy, Supply Chain Management, Product Architecture, Time Management, Commonality, Cycle Time
 • Ali Karimi Page 26
  At the beginning of the third millennium, information technology has been considered as the main change and development in the world and its products have also been mixed with peoples’ life and business and various applications of information technology from information systems in different areas of business are not secret for anybody. Today, the amount of existence and using this technology in countries has been assessed as a standard for measuring countries’ scientific ability and power to produce, distribute and made use of knowledge. Undoubtedly, in defense area, logistics best management is considered as one of the most vital activities in this field and utilizing capabilities of Information Technology in various application of logistics such as transportation, warehousing, maintenance, inventory control, orders management, purchasing, human resources, financial management, etc. is specially important. system volumes and their complexity dimensions are developing every day, and value and importance of powerful Information and communication systems are increasingly clearing to decide and direct affairs accurately. The main emphasis of this article is on the prominent role of integrated Information systems pivoted on Enterprise Resources Planning (ERP) systems and other related technologies to bring suitable ground for transforming and developing organizations in the area of logistics activities.
  Keywords: Integrated Information Systems, Enterprise Resources Planning (ERP) Systems, Integrated Logistics, Information Systems (IS), Information Technology (IT)
 • Kamran Shahanaghi Page 36
  Organizations have realized that flexibility against changes & crisis and also achieving agility depends upon outsourcing non-core competency activities and more profits can be gained by concentration on their own competitive advantage. On the other hand maintenance is one the major activities in logistics organizations.The main question contemplated in this article is that outsourcing which activities & when, produces more profits for the organization. This article introduces age status of systems & equipments, thus involving the factor of time in decision making process of outsourcing and considers probable future changes in the decisions of todays. Have found that flexi built-in changes and crisis conditions and also to achieve agility, organizations are outsourcing Non Core Competency Activities.
  Keywords: Outsourcing, Maintenance, Multiple Objective Decision Making
 • Mirbahador Gholi Aryanejad, Ebrahim Teymouri, Mohammad Mehdi Muqri, Hamidreza Ghazi Moqaddam Page 44
  In this paper the problem of supplier selection and determining the order quantity assigned to each supplier in a multi-period planning status has been studied simultaneously. Considered supply chain, has been composed from a few supplier companies and a producer company, and the producer is willing to select suppliers and determine the order quantity in each period from eligible suppliers. Each supplier offers a different price and the ordering fixed cost is also different. In each period, producers need to a product is different and known and holding costs are also considered. We have provided a mathematical model and a forward dynamic programming method for optimizing and obtaining an exact result. Finally a numerical example mentioned and computational results have been compared with branch and bound method, indicating much higher performance of the presented algorithm.
  Keywords: Supply chain, Supplier selection, Order Quantity
 • Hassan Sarraf Jooshaghani, Ahmad Bitaraf, Hadi Damirchi Page 52
  The importance of products lifetime and determining the necessary methods appears to be obvious. Therefore, logistic organizations in the armed forces have been paying a close attention to the longevity and durability of material and consuming items (such as ammunitions) in the projects. Accordingly, good financial resources have been allocated to these projects.According to the recent research and study, appropriate operation of ammunition and explosives during the consumption are depends on variable factors. One of these factors is the effects of environmental situation within longevity (during producing and consuming time). In this study after introducing the component and process of environmental profile of ammunition and explosives in replacement, transportation, storage and utilization, we will consider necessary methods of optimizing this process. Moreover, the statistical diagram of appearing the ammunition flaws from delivery till consumption will be mentioned.Last but not least, it is highly recommended to utilize methods of time management in different levels (mellowing level, natural life level and erosion level) and design different experiments during the different period of the lifetime in order to make it possible to optimize the consumption and storage of ammunitions.
  Keywords: Ammunition, Life Cycle, Environmental Profile
 • Saeed Ramezani, Ali Akbar Barzegar Page 66
  Research conducted over the past forty years, in maintenance, has revealed the fact that most equipment and machinery (in some industries, 50 percent of cases), fail again suffer from the same areas represented by repair. Interesting findings in this regard is that some of these cases are the activities related to preventive maintenance. The results of such reviews in the field of failures cause, has determined human error exists in many of these cases. However, in some cases also the defect in machine design (low repair ability feature) and poor quality of parts as cause of early devastation has been mentioned.Considering that in many maintenance activities, there is potential for human error occurrence, therefore there is a need to remedy, in order to avoid such errors. Maintenance Quality Management system, is based on twelve principles using individual, team and organizational tools to prevent human error in maintenance activities.
  Keywords: Maintenance Quality Management (MQM), Human Error Analysis (HEA), Reliability Centered Maintenance (RCM), Preventive Maintenance Optimization (PMO), Condition Based Maintenance (CBM)