فهرست مطالب

کشاورز - پیاپی 390 (خرداد 1391)
 • پیاپی 390 (خرداد 1391)
 • 64 صفحه، بهای روی جلد: 50,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1391/03/15
 • تعداد عناوین: 24
|
 • ناسازگاری ها و ناهماهنگی ها عوامل بازدارنده توسعه پایدار کشاورزی
  صفحه 2
 • برای حمایت از تولید ملی روش های آزمون استاندارد باید متحول شوند
  صفحه 4
 • تولید ملی را چگونه تعریف و از آن به نیکی یاد کنیم؟
  صفحه 5
 • فروش ماشین ها و ادوات کشاورزی در نمایشگاه شیراز نزدیک به صفر بود
  صفحه 6
 • در نمایشگاه شیراز جای وزیر و معاونان ایشان برای شنیدنی های جدید و تجربه اندوزی خالی بود
  صفحه 9
 • کاهش و قطع مصرف کودها و سموم شیمیایی و حرکت به سوی تولید محصول سالم و ارگانیک از جمله فرصت ها در زمان تحریم ها است
  صفحه 14
 • برای تبدیل تنگناها به فرصت ها در بخش کشاورزی مدیریت دولتی باید به کلی متحول شود
  صفحه 16
 • خسارات سوء مدیریت های بخش دولتی را چه کسانی متقبل می شوند؟
  صفحه 18
 • چالش ها و راهکارهای توسعه کشاورزی بنا به بررسی های مجله کشاورز در طول سال 1390
  صفحه 20
 • در سال 90 به بخش کشاورزی بی مهری شد
  صفحه 24
 • در سال 75 بر چه نکاتی در بخش کشاورزی تاکید کردیم؟
  صفحه 26
 • گزارش عملکرد دستگاه های کشت مستقیم اسفوجیا و سماتو
  صفحه 28
 • اخبار سازمان تعاون روستایی
  صفحه 30
 • در قیامت حیات
  صفحه 32
 • پیمان با خدا
  صفحه 34
 • بررسی کنترل شیمیایی علف های هرز فضای سبز
  صفحه 36
 • پنبه زیباتر از پشم
  صفحه 38
 • بهره برداری از آب های شور در تولید محصولات سالم کشاورزی در راستای کشاورزی پایدار
  صفحه 40
 • راتونینگ برنج چیست؟
  صفحه 42
 • بررسی نقش تولید خیار بر وضعیت اقتصادی کشاورزان دره شهر
  صفحه 46
 • سن گندم خطرناک ترین آفت مزارع گندم
  صفحه 50
 • بیماری پیچیدگی برگ هلون
  صفحه 56
 • وعده ها با مدیریت ها و وام های تخصیصی به قشر ضعیف کشاورزان همخوانی ندارند
  صفحه 58
 • از ماجراهای مش رجب خورجینی
  صفحه 61