فهرست مطالب

نقش و فرش - پیاپی 21-22 (پاییز و زمستان 1390)

فصلنامه نقش و فرش
پیاپی 21-22 (پاییز و زمستان 1390)

 • 52 صفحه، بهای روی جلد: 25,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1391/03/20
 • تعداد عناوین: 20
|
 • سرمقاله
  صفحه 3
 • مردی از آن نسل طلایی
  صفحه 4
 • میراث پدر
  صفحه 7
 • بحران را فرصت تلقی کنیم
  صفحه 10
 • راه بلند موفقیت
  صفحه 14
 • بررسی نقش شیر در قالیچه های عشایری
  صفحه 17
 • ضرب المثل ها و کنایات
  صفحه 21
 • نوآوری یا نوگرایی در فرش دستبافت
  صفحه 22
 • سیمای ملی یک هنرمند جهانی
  صفحه 27
 • دانشجویان را یاری دهید
  صفحه 30
 • گذری بر فرش های کشکولی
  صفحه 31
 • گذری و نظری بر فرش های بلوچ
  صفحه 34
 • همیشه راهی هست
  صفحه 36
 • تاثیر نقوش فرش و پارجه بر یکدیگر
  صفحه 37
 • ضرورت تلفیق هنر مدرن با سنت
  صفحه 40
 • در قلب گرم دانشگاه سیستان و بلوچستان
  صفحه 44
 • نمایشگاه اصفهان سایه های امید
  صفحه 46
 • پیشکشی به خانواده ایرانی
  صفحه 48
 • گذشته چراغ راه آینده
  صفحه 50
 • که ناخوشی فرش را درمانگر آمد
  صفحه 52